Zdravljenje kokainizma v centru Takiwasi v Peruju

Zdravljenje odvisnosti s pomočjo zdravilnih rastlin

Uporaba kokaina po svetu narašča, zlasti na območjih, ki jih je doslej obvladovala trgovina z opijem. To velja tudi za Slovenijo, ki leži na tako imenovani balkanski poti med Turčijo in Evropo. Kokain postaja priljubljen pripomoček višjih slojev, ki si moč za uspešno kariero izposojajo v »banki poživil«. Obresti pa so lahko astronomske ... Zdravila ni?

Takiwasi center

Takiwasi (v lokalnem jeziku »pojoča hiša«) je eklektični center za zdravljenje odvisnosti, ki ga je v Peruju pred dvajsetimi leti ustanovil francoski zdravnik dr. Jacques Mabit, ki je tja prišel v okviru človekoljubne misije Zdravnikov brez meja. Center združuje znanje amazonskih šamanov ter zahodne medicine in psihologije. V njem delujejo zdravniki, psihologi in delovni terapevti ter tradicionalni zdravilci. Slednji so strokovnjaki s področja zdravilnih rastlin in poznavalci subtilnih stanj zavesti, imenovanih trans. Obravnava odvisnosti tako temelji na treh stebrih – uporabi tradicionalnih zdravilnih rastlin, klasični psihoterapiji in življenju v skupnosti.

Celostno zdravljenje odvisnosti

Nahaja se na obrobju mesta Tarapoto, ki na 2,5 hektara zemljišča nudi prostor za spanje, prehrano, terapevtske seanse, izobraževanje, šport in delovno terapijo. V okviru centra je tudi manjša klinika z laboratorijem, ordinacijo in nekaj posteljami za primer resnejše bolezni. Dopolnjuje ga še botanični rezervat za pridelavo hrane in zdravilnih rastlin, ki se razteza na 40 hektarih na odmaknjenem področju porečja Amazonke. Tu se izvajajo tudi t.i. diete; to so posebni prehranjevalni režimi brez soli in sladkorjev tokom osemdnevne osamitve. Namen je poglabljanje stika s samim seboj.

Center lahko sprejme petnajst odvisnikov, ki tam ostanejo devet mesecev. Pogoj za sprejem je resničen namen oz. želja po spremembi. Obravnava je celostna, zdravi se vzroke odvisnosti in cilj je trajna abstinenca od drog. Terapije so usmerjene k sprembi odbnosa do samega sebe, družine in širše skupnosti ter prevzemanju odgovornosti in vloge v družbi.

Poleg terapetske dejavnosti center izvaja še raziskovanja in usposabljanja, izdaja publikacije in prireja konference. Vključen je v Inštitut za tradicionalno medicino v okviru perujskega Ministrstva za zdravstvo, finančno pa ga podpirata tudi francoska vlada in Evropska skupnost.

Fizično razstrupljanje

Fizična detoksikacija, t.i. purga, ob prihodu v center traja od enega do dveh tednov in se izvaja s pomočjo bljuvalne rastline. To je metoda odstranjevanja telesu škodljivih snovi in presnovkov in je predpriprava za delo na psihičnem nivoju. Posameznik zaužitje izvleček bljuvalne rastline - v uporabi je ameriška vrsta podraščca (Aristolochia didyma) z lokalnim imenom javar panga. Njeno učinkovanje se kaže kot bruhanje, spremlja pa ga lahko tudi odvajanje, potenje, solzenje, slinjenje ... Telo izloča strupe in žolč, po čiščenju pa učinkoviteje izrablja presnovo, saj je toksini ne motijo več. Boljše fizično počutje z dvigom energije se odraža tudi v mentalni bistrini, ki je pogoj za učinkovito psihoterapevtsko delo.

Psihološko osvobajanje

Sledi proces psihološkega osvobajanja, in sicer z uživanjem napitka ajahuaska, ki je izvleček dveh rastlin amazonskega pragozda – stebel liane z lokalnim imenom žagubi (Banisteriopsis caapi) in listov grma čakruna (Psychotria viridis). Prva vsebuje alkaloida harmalin in harmin, druga pa dimetiltriptamin (DMT). Slednji je sicer naravni produkt človeških možganov in nastaja v češariki. To je žleza z notranjim izločanjem, ki s svojimi hormoni uravnava dnevni in sezonski bioritem in evolucijsko ustreza tretjemu očesu plazilcev. Pri sesalcih je bila do nedavno smatrana kot zakrnela in fiziološko manj pomembna, novejša odkritja pa dokazujejo njeno povezanost s kvalitetnim spanjem, sanjami in nivojem razpoloženja.

Kombinacija učinkovin v ajahuaski omogoča vstop v terapevtski trans. Zanj je značilna umirjenost in jasnost misli, ki omogoči spominjanje pozabljenih dogodkov, porajanje ustvarjalnih idej, razumevanje dejanj drugih ljudi in sočutje. Praktični cilj teh seans je naplavljanje psihološkega gradiva iz nezavednega, ki pri odvisnikih vsebuje veliko blokad in strahov. Te se potem razrešuje s skupinsko in individualno psihoterapijo.

Reintegracija

Obdobje reintegracije je namenjeno postopnemu vračanju posameznika v družbo. Ob slovesu velja za ozdravljenega, zato vse njegove obveznosti v zvezi s centrom prenehajo.

Center s svojo klinično prakso dokazuje, da je ponovno vzpostavljanje kulturnih vrednot lahko odgovor na problem odtujenosti kot dejavnika tveganja za razvoj zasvojenosti v sodobnem svetu. Zdravilne rastline, ki se uporabljajo v centru, pa zapolnjujejo vrzel v zahodni medicini odvisnosti, saj ta proti škodljivi uporabi poživil nima učinkovitega zdravila, niti substitucijske terapije, kot jo poznamo pri opiatni zasvojenosti.

TRANS
Trans je posebna vrsta aktivnosti možganov, ki je še najbližje stanju zavesti tik preden zaspimo. Gre za aktivnost možganov na nižjih frekvencah, t.i. theta ali delta valov, hkrati pa za dobro usklajenost delovanja leve in desne možganske poloble. Lako bi rekli, da je človek v stiku sam s seboj oz. da so um in čustva v harmoniji. Zanj je značilna umirjenost, jasnost misli, dobra predstavljivost in dobra zmožnost učenja. Omogoča spominjanje preteklih dogodkov, porajanje ustvarjalnih idej, razumevanje pogledov drugih ljudi in sočutje, vživljanje v hipotetične situacije in življensko načrtovanje. Poglabljanje transa posreduje religiozna in mistična doživetja. Stik s kolektivnim nezavednim lahko posreduje tudi iniciacijo mladostnika v skupnost v smislu ponotranjanja tradicionalnih vrednot.

To stanje lahko dosežemo z meditacijo, hipnozo, kontemplacijo, molitvijo ... Razlikuje se po doseženi globini, ki je odvisna od vztrajnosti, talenta in izkušenosti izvajalca. Zahtevajo pa, vsaj za začetnika, umirjeno okolje, izoblikovan namen ter vztrajnost in vsaj toliko začetnega notranjega miru, da lahko s poglablanjem le-tega izvajalec sploh začne.

Odvisnik pa je razrvan, nezaupljiv, nepotrpežljiv, z razpršeno pozornostjo, zaradi uporabe drog tudi v stiski in depresiven, predvsem pa s poškodovanim aparatom volje. Zgoraj naštete možnosti zanj v danem stanju niso učinkovite. Zato so v pomoč enteogene rastline, ki olajšajo prehod na drugo raven zavesti.


ENTEOGENI
Enteogeni so zdravilne rastline, ki ob pravilni uporabi omogočajo prebuditev božanskosti v človeku in ne povzročajo odvisnosti. Nasprotno, služijo lahko kot pripomoček pri iskanju lastne poti oz. spoznavanju samega sebe (Gnothi seavton) in tako preko osmišljanja bivanja delujejo proti zasvojenosti. Poznamo veliko šamanskih zdravil tretjega sveta, pozabljamo pa, da nam naša, evropska naravna in kulturna dediščina že od antike dalje ponuja odlična zdravila za duhovno zdravljenje, npr. moli, ki jo opisuje že Homer v Odiseji kot protistrup Kirkinim urokom, s katerimi je mornarje spremenila v svinje.

Homer: »Kam hitiš, Odisej? Mar misliš, da boš lahko brez božje pomoči rešil svoje tovariše, ki jih je Kirka začarala v prašiče? Čakaj, pomagal ti bom.« Hermes se je sklonil in iz zemlje izruval rastlino z belim cvetom in črno korenino. »Ta rastlina se imenuje moli in z njo si kos vsem čarovnijam ...«

Ostanki nekakšenega inkvizicijskega strahu srednjeveške evrope v enteogenih vidijo grožnjo svobodnega, neinstitucionaliziranega človeka in nekatera od teh potencialnih zdravil držijo v prepovedi. Ne zavedajo pa se, da kompulzivno nakupovanje kot gonilo potrošniškega kolesa hodi z roko v roki s kompulzivnim kajenjem, pitjem, hazardom, drogami ... kot hudimi družbenimi bremeni, tudi v finančnem smislu, in da je končni rezultat take politike bolno stanje zavesti in dekadentna družba. Pridrževanje koncesije nad mističnim tako deluje v prid totalitarnim režimom strahu.

OMI INŠTITUT
OMI Inštitut, zavod za antropološko medicino je bil ustanovljen leta 2005 z namenom znanstvenega preučevanja tradicionalnih metod zdravljenja ter vrednotenja terapevtskega potenciala naravnih zdravil.

Raziskovalnemu delu se pridružuje izvajanje strokovnih praks, ki so prečkale sito znanstvenega preverjanja. OMI svetovalnica, ki se z novim letom odpira v Mostah v Ljubljani, je namenjena ljudem s težavami zasvojenosti od drog in tudi od vedenjskih vzorcev, kot so hazard, internet, pornografija, patološke navezanosti, pretirano nakupovanje, motnje hranjenja, škodljivo delo in šport, strahovi, tesnobe in blokade ... Posebno je namenjena osebam, ki pri sebi prepoznajo začetne znake odvisnosti oz. izgubljanje nadzora nad lastnimi dejanji in poiščejo pomoč, ko je ukrepanje še lažje in učinkovitejše.

Terapevtske dejavnosti so usmerjene k prepoznavi vzroka težav in njihovem razreševanju. Te obsegajo hipnozo, psihoterapijo in svetovanje pri življenskem načrtovanju. Svetovanja in terapije izvaja zdravnik, psiholog, psihoterapevt, pravnik ali socialni delavec.

Vizija je afirmacija OMI Inštituta v vlogi posrednika med različnimi doktrinami in zagotavljanje pluralizma ponudbe kvalitetnih obravnav, saj je postalo z globalizacijo in mešanjem kultur to področje zelo pestro, a hkrati občutljivo.

ZAHVALA
OMI Inštitut se zahvaljuje g. Marku Rezi Resinoviču za pomoč pri realizaciji raziskave rastlinskih bljuval in uvajanju koncepta predhodnje detoksikacije pri duhovnem zdravljenju.

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki