Seksualna zasvojenost: Kaj je zdrava spolnost?

(Foto: Shutterstock)

Kot najstnik sem se zaradi svojih seksualnih občutkov počutil grešnega, mislil sem, da sem zaradi tega, kar občutim, slab človek. Še huje mi je bilo, ker se mi je soseda nenehno razkazovala in me dražila. Spominjam se, kako sva se z njeno hčerko dotikala in božala (brez penetracije) in kako sva potem skupaj v solzah molila ter prosila odpuščanja zaradi najinega poželenja.

Najpomembnejše vprašanje za vse zasvojene s seksualnostjo je, kaj je zdrava spolnost. Zasvojeni na začetku zdravljenja najpogosteje vprašajo: »Ali lahko zasvojeni s seksualnostjo sploh živijo zdravo spolno življenje?«

Odgovor je: DA.
Zasvojeni s seksualnostjo veliko prispevajo k našemu razumevanju spolnosti, saj nam njihova seksualna bolečina pomaga razumeti seksualnost na globljih ravneh. Ujeti so v resničnosti svoje bolezni. Ozdraveti morajo »od znotraj«. Seksualnost bo vedno del njihovega življenja. Lahko se izognejo gostilnam, ne morejo pa se izogniti svojemu telesu. Zdravljenje pomeni soočenje s svojim seksualnim bistvom in spremembo stare uničevalne energije v nekaj pozitivnega. Spolnost zato ni manj zanimiva, vendar dobi novo globino. Za zasvojene, ki se spopadajo s temi vprašanji, postane spolnost nekaj posebnega. Zaradi svoje izkušnje pridejo do globokega dojemanja sebe v seksualnem smislu, kakršnega večina ljudi nikoli ne doseže.

Kakšna je razlika?

Za tiste, ki se zdravijo, je najtežje vprašanje, kako naj razlikujejo med zdravo spolnostjo in zasvojensko seksualnostjo. Zdravljenje se začne z visoko stopnjo zavedanja, s pripravljenostjo na pogovor ter čustveno dostopnostjo zase in za partnerja. Bližina, sporazumevanje in zavedanje pomagajo pri zdravljenju na seksualnem področju. Vse to je zlasti pomembno, ker so soodvisni in zasvojeni s seksualnostjo ranljivi in se lahko ujamejo v seksualne pasti, ki ovirajo zdravljenje. Te pasti pogosto koreninijo v zasvojenskih družinah, ki temeljijo na sramu. Med te pasti sodijo: povezovanje seksualnosti in besa, povezovanje seksualnosti in konfliktov, povezovanje seksualnosti in potreb, seksualni sram, seksualno izkoriščanje, seksualno pogojevanje, seksualno samouničevalno vedenje, sram, povezan s spolom, seksualni perfekcionizem in sramovanje lastnega telesa.


Osem vidikov zdrave spolnosti

Obstaja osem vidikov človeške spolnosti, vsi obstajajo sočasno, lahko pa jih preučujemo ločeno. Ko so povsem razvite, se vzajemno krepijo, če pa je ena razsežnost šibka ali poškodovana, to vpliva na vse druge. Skupaj oblikujejo podobo posameznikove spolnosti.

1. Skrb za druge
Spolni odnos je zelo ljubeče dejanje. Človek, ki ni zmožen sprejemati ljubezni, ne bo zmožen resnično sprejeti seksualnega negovanja. Čeprav je za zdravo spolnost nujno, da je človek vsaj v osnovi zmožen sprejeti, da ga partner neguje, to pri zasvojenih in soodvisnih ni samoumevno. V primarnih družinah so se naučili prenašati bolečino. Prepričani so, da si ne zaslužijo ugodja. Pomembno je, da se med zdravljenjem naučijo poskrbeti zase, naučiti se morajo tudi dovoliti drugim, da poskrbijo zanje.

2. Čutnost
Spolni odnos je čutno doživetje. Tako kot pri skrbi za drugega je tudi čutno zavedanje med seksualnim dejanjem možno le, če je človek zmožen splošnega zavedanja. Temperatura, tekstura, barve, zvoki, okusi in vonji dajejo življenju polnost. Čeprav so naša telesa zmožna čutne zaznave, pogosto zanemarjamo informacije, ki nam jih posredujejo čutila. Potem pa se po spolnem odnosu – ki je intenzivno čutna in osebna izkušnja – sprašujemo, zakaj ni bilo, kot smo pričakovali. Z razvojem duhovne sposobnosti in zmanjševanjem stresa razvijamo čutno zavedanje in se učimo uživati v sedanjosti. Spolnost zahteva upočasnitev tempa in čutno zaznavo, to pa ne izključuje spontanosti, ampak pomeni, da je oseba dostopna za seksualno izkušnjo.

3. Samozavedanje
Tako kot lahko ljudje pozabijo na svoje čutenje, lahko tudi izgubijo stik s sabo. Z upoštevanjem osebne narave spolnosti lahko seks, pri katerem nismo v stiku s seboj, v najboljšem primeru označimo za prazno gesto, v najslabšem pa za skrajno tvegano dejanje. Človek, ki je v stiku s sabo, lahko izbira, kako daleč bo šel pri seksu. Jasno mu je, s kom želi imeti tak odnos, kaj vzbuja prijetne občutke in kaj ne, ter kaj od partnerja pričakuje. Ljudje, ki se dobro zavedajo sebe, z izražanjem čustev poglabljajo strast in povečujejo bližino. Ljudi moramo tudi podpreti, da lahko rečejo ne, določijo meje in si priznajo, da jih boli. Ni jim treba prenašati bolečine, da bi lahko imeli spolne odnose. Zdravljenje jim pomaga določiti take omejitve, da se počutijo varne. Ko se počutijo varne, lahko tvegajo in poskusijo novosti. Postavljanje meja je nujno za definiranje samega sebe. Podobno asertivnost krepi samozavedanje, toda če naj zahtevaš, kar hočeš, moraš vedeti, kaj sploh hočeš. Tisti, ki se v svoji notranjosti počutijo majhne ali otročje, si morda želijo, da jih nekdo poboža in zanje skrbi, ne pa spolnosti. Če pa hočete od partnerja kaj erotičnega, tega morda ne boste dobili, dokler mu želje ne boste jasno povedali.

4. Seksualnost v odnosu
Spolna identiteta se začne z rojstvom. Moški in ženske vsak dan navezujemo stike drug z drugim na osnovi svoje moške ali ženske osebnosti. Na tej ravni smo ves čas seksualni. Prepoznavamo razlike med spoloma, a jim ne pripisujemo erotičnega pomena. Na tej ravni imamo lahko neerotična prijateljstva ali odnose z ljudmi istega ali nasprotnega spola. Spolne vloge, stereotipi in pričakovanja služijo kot filtri za možnost bližine. Zasvojeni s seksualnostjo so imeli malo odnosov, ki jih niso povezovali s seksom. Razvijanje prijateljskih odnosov brez seksualnega namena jim je tuje in sprva brez vsakega smisla. Od vseh zasvojenosti prinaša zasvojenost s seksualnostjo verjetno največje izzive. Zasvojeni s seksualnostjo morajo narediti precej več kot to, da si poiščejo podporo. Naučiti se morajo sprejeti podporo, ne da bi ji pripisovali seksualen pomen. Zmožnost za prijateljske odnose je temeljni kamen za rast odnosov, ki obsegajo tudi seksualno poželenje. V takih odnosih obstaja poleg prijateljstva še erotična komponenta.
 
5. Partnerska seksualnost
Partnerska seksualnost pomeni, da se med dvema razvije posebna bližina, ki je brez dvoma erotična. Privlačnost ni enostranska, ampak vzajemna. Za mnoge, ki so ob vključitvi v program zdravljenja imeli seksualno razmerje, je ta razsežnost izziv prav zaradi nezaupanja. Pri tistih, ki so samski ali so izgubili partnerja, se prej ali slej pojavi strah pred zmenki. Zanje je poseben izziv usklajevanje potreb zdravljenja ter sramu in strahu pred zapuščanjem. Zasvojeni s seksualnostjo so pogosto presenečeni, ko spoznajo, da lahko tudi brez dotika pride do globoke seksualne transakcije. Za tiste, ki so se dolga leta izmikali tej obliki bližine, je to povsem novo področje seksualnosti. Zasvojeni, ki se zdravijo, so spoznali, da ne bo šlo brez napak: hoditi na zmenke je nekaj povsem drugega kot biti poročen ali v paru. Navodila za pare so preprostejša, pri zmenkih pa je precej več možnosti. Ljudje, ki se zdravijo, bi si morali vtisniti v spomin tole zapoved: »Bodite prizanesljivi do sebe!«

6. Negenitalna seksualnost
»Ničesar nisem smela storiti, niti dotikati se nisem smela, ker je vse vodilo v seks.« S temi besedami je ena od zdravljenk začela pogovor o svojem zdravljenju. Poleg genitalne obstaja še veliko oblik seksualnosti. Bogat izbor seksualnega izražanja obsega držanje, dotikanje, ljubkovanje, razvajanje in poljubljanje. Ta področja seksualnega ugodja poglobijo in podaljšajo seksualno zadovoljitev, za njihovo raziskovanje pa sta potrebna čas in bližina. Veliko zasvojenih, ki se zdravijo, ve, da so bili hudo prikrajšanji v smislu dotikanja in objemanja, a kljub temu kuhajo zamero do sebe in drugih, preprosto zato, ker ne povedo, kaj si želijo. Treba je povedati, kaj si želiš!

7. Genitalna seksualnost
Kljub osupljivi količini seksualnih izkušenj, ki jih imajo zasvojeni s seksualnostjo, ti o seksu pogosto vedo zelo malo. Ob pomoči terapevta, partnerja in skupine se morajo naučiti več o svojem seksualnem odzivanju, zlasti o genitalnem seksu. Ni jim treba samo dodati nove razsežnosti, kot sta negovanje in čutnost, ampak morajo raziskati tudi nove oblike genitalnega izražanja. Res je tudi, da se težave le redko pojavijo na enem samem področju. Težave v odnosu se bodo jasno pokazale tudi v seksualnosti. Seksualnost postane ogledalo vseh zasvojenskih vprašanj, vprašanj o zaupanju, sramu in bližini. Prepričani smo, da je razlog, zakaj nismo mogli zabeležiti večjega napredka na področju seksualnosti vse do stopnje rasti, to, da je to preprosto nemogoče, dokler rane niso zaceljene. Napredek na področju seksualnosti omejuje še en dejavnik: tesna povezanost seksualnosti in duhovnosti.

8. Duhovna seksualnost
Scott Peck, ugledni psihiater in avtor knjige Ljubezen in duhovna rast, je zapisal: »Resnica je, da se ljudje s seksom še najbolj približajo duhovnemu doživetju. Prav zato, ker je neke vrste duhovna izkušnja, se v ponavljajočem se, nekako obupanem predajanju toliko ljudi žene za njim.« Pred zasvojenimi s seksualnostjo je dvojen izziv, celjenje ran na seksualnem in duhovnem področju. Mnogi so bili ranjeni na seksualnem področju prav zaradi ljudi, ki so se predstavljali za duhovno nadrejene. Religiozna sporočila iz otroštva so seks enačila z grehom in zlom. Z vsemi močmi, s svojo dušo bi se morali boriti proti poželenju. Posledica takih dejanj so ranjeni in zlorabljeni otroci, ki so odraščali s sovraštvom do lastne seksualnosti, hkrati pa so gojili cinično nezaupanje do religije. Zlitje seksualnega sramu in verskega obsojanja v otrokovih mislih pusti globoke in trajne brazgotine. V prejšnjih prispevkih smo opisali korenito spremenjen odnos do seksa, ki ga morajo zasvojeni razviti, če želijo ozdraveti. To je eden od največjih izzivov, ki jih zahteva bližina. Približevanje človeku, ki te dobro pozna, približevanje na duhovni ravni, pomeni ogromno tveganje. Seksualna bližina pomeni tudi ranljivost, ki v nas vzbudi močna čustva. Približevanje na obeh ravneh je verjetno največji izziv, povezan s človeško bližino.


Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki