Zloraba v otroštvu vpliva na seksualno zasvojenost

(Foto: Grega Žunič)

Dediščina zlorabe

Poznavanje zasvojenosti s seksualnostjo nam pomaga razumeti posledice zlorabe otrok, še posebej posledice spolne zlorabe. Tako kot pri drugih zasvojenostih je tudi pri zasvojenosti s seksualnostjo zloraba začetek procesa zasvojenosti. Preprosto povedano: če je bil posameznik v otroštvu zlorabljen, je verjetnost, da bo kot odrasel zasvojen, veliko večja, verjetneje je tudi, da bo trpel za več zasvojenostmi hkrati.

Zlorabe!

Žal so otroci zaradi svoje ranljivosti izpostavljeni izrabljanju in zanemarjanju, ali povedano z drugimi besedami – zlorabi. Vse več je dokazov, da zloraba v otroštvu vpliva na razvoj kemične odvisnosti. Ena od raziskav je pokazala, da so bile alkoholičarke v primerjavi z ženskami, ki niso zasvojene z alkoholom, v otroštvu veliko pogosteje spolno zlorabljene, zloraba se je ponavljala dalj časa, pogosto pa so bile tudi žrtve več različnih zlorab. Druga raziskava je pokazala, da je bilo med najstniškimi uporabniki drog spolno zlorabljenih 45 odstotkov dečkov in 77 odstotkov deklic. V večini primerov so mamila in alkohol uporabljali za obvladovanje posledic zlorabe. Podobne raziskave kažejo, da je med žrtvami spolne zlorabe izživljanje (acting out) veliko pogostejše; to pomeni težave v šoli, spore z avtoritetami, motenje hranjenja in seksualno promiskuiteto.

Moški težko priznajo ranljivost

Dr. Carnes je pri obdelavi podatkov raziskave naletel na težavo: statistika je namreč pokazala, da so moški, zasvojeni s seksualnostjo, sicer veliko pogosteje potrdili spolno zlorabo kot moški v širši populaciji, toda obenem so jo priznali veliko redkeje kot ženske. Čeprav to ustreza stereotipu, da so dekleta in ženske pogosteje spolno zlorabljene kot moški, se to ne ujema s kliničnimi izkušnjami večine terapevtov.

Terapevti so namreč odkrili, da si moški izredno težko priznajo, da so bili zlorabljeni. Ta težava izhaja iz bistva "mačo ideala", po katerem "pravi moški" ne priznajo bolečine in ranljivosti. Poleg tega moški pogosto razumejo seks kot nekaj, kar jim daje moč nad ženskami, zaradi česar so slepi za dejstvo, da so izkoriščani. Trinajstletnemu dečku, ki ima prvo spolno izkušnjo z devetintridesetletno sosedo, se to ne zdi zloraba, marveč "dosežek".

Naslednji dejavnik, ki vpliva na moško zanikanje zlorabe, je strah pred obsojanjem okolja. Kljub vsem omejitvam so bili rezultati raziskave osupljivi. Spraševali so po telesni in čustveni zlorabi. Izkazalo se je, da je odstotek zlorabljenih pri moških in ženskah enak: čustvena zloraba v 97 odstotkih primerov, spolna zloraba v 81 odstotkih in telesna zloraba 72 odstotkih.

Vpliv treh dejavnikov

Dr. Carnes opisuje okoliščine zlorabe otrok in okolje, v katerem so odraščali zasvojeni s seksualnostjo. Najpomembneje je to, da je opisal, kako zloraba otrok vpliva na razvoj seksualne zasvojenosti, in opozoril na pojav več hkratnih zasvojenosti. Pri osebi, ki je bila v otroštvu žrtev zlorabe, se povečuje vpliv treh dejavnikov: nevrokemije, družine in družbe.
Članek se nadaljuje »


Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki