Vse več žensk zasvojenih s seksom

(Foto: Jupiterimages)

Nora doživetja in čustva

Večina ljudi je bila še nedavno mnenja, da je seksualna zasvojenost pretežno moška težava. Statistike so bile podobne tistim, ki jih poznamo pri zdravljenju alkoholizma in hazardiranja: od štirih zasvojenih je bila ena ženska. V zadnjih letih se je to razmerje občutno spremenilo.

Število zasvojenih žensk, ki so prihajale na zdravljenje, je doseglo in včasih celo preseglo število moških. Najbolj konkreten empiričen dokaz te spremembe so obsežne raziskave spletnega seksa, ki razkrivajo, da problematično seksualno vedenje žensk, ki je povezano z uporabo spletnih strani s seksualno vsebino, presega 40 odstotkov.

Leta 1991 je dr. Carnes v ZDA zbral podatke o najpogostejših vedenjskih vzorcih pri moških in ženskah, zasvojenih s seksualnostjo. Zelo jasno je postalo, da so moški nagnjeni k vedenju, ki njihove partnerke objektificira in zahteva le malo čustvene povezanosti.

Značilni vedenjski vzorci, ki sodijo v to skupino, so anonimni seks, prostitucija, uporaba pornografije in ekshibicionizem. Ženske so se v nasprotju vedle tako, da so bodisi prevzele nadzor bodisi postale žrtve. Primeri takega vedenja so seksualno osvajanje oziroma zapeljevanje, sadomazohizem in prostitucija. Sklep je bil jasen, dokazi pa so se ujemali s kulturno dinamiko, tako da jih je lahko razumela večina strokovnjakov.

Številni od teh trendov so prisotni še danes. Sočasno se pojavljajo novi, ki spreminjajo vzorce, ki smo jih raziskovali desetletja. Opažamo več "moških" vedenjskih vzorcev, kot so zbiranje pornografije, kompulzivna uporaba prostitucije in nova raven agresivnosti pri pristopanju k morebitnim seksualnim partnerjem. Ko gre za vprašanje, zakaj nastajajo ti novi vzorci, obstaja precej ugibanj.

Kaj v tem primeru pomeni spletni seks?

Za večino žensk sta obisk videoteke in izposoja filmov s pornografsko vsebino več, kot so pripravljene tvegati. Ogledovanje pornografskih spletnih strani in iskanje spletnih stikov v zavetju in varnosti lastnega doma pa je nekaj čisto drugega. Nekateri trdijo, da pomeni spremembo v družbenih in seksualnih normah.

Trenutni podatki o razvoju adolescentov kažejo, da se mladostniki spuščajo v seks prej, pogosteje kot nekoč in brez odnosa. Ženske so vse bolj emancipirane, kar se lahko odraža tudi v kompulzivnem vedenju. Še zdaleč ne razumemo vseh razsežnosti in vzorcev teh sprememb, kljub temu pa je nadvse pomembno, da se zdravniki in vsi, ki se ukvarjajo z zdravljenjem zasvojenih, zavedajo, da se te spremembe dogajajo.

Seksualna anoreksija
Širša slika je jasnejša, ko primerjamo ženske in moške, tako heteroseksualne kot homoseksualne. Ena od stvari, ki se jih moramo zavedati, je, da je seksualna averzija ali seksualna anoreksija (angl. sexual aversion disorder, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 302.79) pogosta spremljevalka seksualne zasvojenosti. Tako kot pri motnjah hranjenja je tudi tu pogost pojav izživljanja oziroma prenajedanja, ki mu sledi faza nadzora oziroma "očiščevanja".

Faza nadzora bi v povezavi s spolnostjo pomenila kompulzivno izogibanje vsemu, kar je povezano s seksom. Med zdravljenjem srečujemo vse tri: izživljanje, nadzor in izmenjujoče cikle obeh. Pogosto najdemo vse tri, bodisi v trenutnem vedenju človeka, ki se zdravi, bodisi v njegovi preteklosti. Zasvojeni se lahko izživlja zunaj primarnega razmerja, obenem pa se kompulzivno izogiba spolnosti z osebo, ki jo ljubi. Tako se hkrati izživlja in poskuša nadzirati svoje vedenje.

Ko primerjamo probleme obeh spolov, postane jasno, da se ženske precej pogosteje znajdejo na anoreksični strani kontinuuma. Z enako težavo se spopadajo homoseksualni moški. Heteroseksualni moški imajo še najmanj težav s seksualno anoreksijo, čeprav ima težave kar tretjina moške populacije. Na oddelku za zdravljenje seksualnih motenj, na katerem je zaposlen dr. Carnes, je 70 odstotkov žensk priznalo težave s seksualno anoreksijo, le kakih 60 odstotkov pa se jih je spopadalo s seksualno zasvojenostjo.

Sočasne zasvojenosti
Naslednji kritični dejavnik pri ženskah, zasvojenih s seksualnostjo, je sočasno spopadanje z drugimi zasvojenostmi, kot to opisuje zgodba iz ordinacije. Tudi če primerjamo moške in ženske v povezavi z njihovimi drugimi zasvojenostmi, dobimo zanimive vzorce. Največja odstopanja so pri motnjah hranjenja, kjer ženske prednjačijo tako pri bulimično/anoreksičnih kot tudi pri kompulzivnih motnjah hranjenja.

Do zanimivih podatkov pridemo tudi, če primerjamo ženske, ki so vključene v bolnišnično zdravljenje, z večjim številom žensk, ki so izpolnile anonimni spletni vprašalnik. Oba vprašalnika vključujeta orodje, prirejeno posebej za ženske, ki preverja, ali je ženska zasvojena s seksualnostjo. Od 25 vprašanj pomeni 13 pozitivnih odgovorov prisotnost zasvojenosti. Tako ženske na zdravljenju kot tiste, ki so odgovarjale na spletni strani, so dosegle vsaj število trinajst.

Rezultati, ki jih je prinesel spletni vprašalnik, kažejo na še hujšo stisko, kot jo opisujejo ženske na bolnišničnem zdravljenju. Med vprašanja, pri katerih najpogosteje prihaja do odstopanj, spadajo predvsem vprašanja o posledicah ter poskusih opustitve in skrivanja posameznih oblik vedenja.
Z upoštevanjem navedenega si lahko razlagamo, da obstaja veliko žensk, ki so v hudi stiski, vendar niso prišle na zdravljenje.

Naslednja možna razlaga je, da anonimnost vpliva na to, kako ljudje odgovarjajo na vprašanja. Tretja možna razlaga je, da ljudje pretiravajo pri opisovanju težav, čeprav število anketiranih tej razlagi oporeka. Najmanj, kar lahko rečemo, je to, da raziskava, opravljena v bolnišnici, in tudi anonimni spletni vprašalniki kažejo na to, da pogostnost zasvojenosti s seksualnostjo pri ženskah govori o resni zdravstveni težavi.

Soodvisnost
Partnerji in družinski člani zasvojenih s seksualnostjo se spopadajo še s soodvisnostjo, ki pogosto zamegli dejstvo, da so ženske pravzaprav zasvojene s seksom. Seksualna soodvisnost je bolj reaktivno stanje kot soodvisnost v povezavi z drugimi zasvojenostmi. Če nekdo namesto partnerja izbere alkohol, se je s tem zelo težko sprijazniti, še znatno težje pa se sprijaznimo s tem, da si je naš partner izbral druge seksualne partnerje. Bes, ki ga občutimo ob tovrstni izdaji, se izraža potencirano, če se tako izživlja tudi soodvisni, vendar ga še niso odkrili (spola lahko poljubno zamenjamo).

Včasih smo pri drugih najbolj jezni na stvari, ki jih najbolj sovražimo pri sebi. Obsedenost s partnerjem lahko le še okrepi zanikanje lastnega vedenja. Zdravniki in vsi, ki se ukvarjajo z zdravljenjem zasvojenih, morajo biti pozorni in dobro razumeti, kako deluje soodvisnost, ter razlikovati med zasvojenostjo in soodvisnostjo.

"TRAP DOORS" v pomoč pri diagnozi
Terapevti so iskali ključna vprašanja, s katerimi bi si pomagali pri ugotavljanju (diagnosticiranju) seksualne zasvojenosti. Tovrsten vprašalnik je podoben tistemu, ki je v uporabi pri alkoholikih. Iz podatkovne baze, pridobljene iz vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 1600 zasvojenih na bolnišničnem zdravljenju in 80 tisoč oseb, ki so ga izpolnile po spletni poti, je izstopalo devet spremenljivk. Ta vprašanja so učinkovita pri vseh zasvojenih, ne glede na njihov spol in spolno usmerjenost.

Spremenljivke so postavljene tako, da v angleškem jeziku formirajo akronim TRAP DOORS (v dobesednem prevodu zaklopna vrata), ki deloma pomeni težke in nepredvidene posledice, s katerimi se pogosto srečujejo zasvojeni s seksom. Te spremenljivke so vključene v zaporedje vprašanj, ki pomagajo ugotoviti in določiti, za kako resne težave gre.

Ta vprašanja pomagajo pri postavljanju diagnoze in so lahko začetek pogovora o zdravljenju. Ko je vprašalnik izpolnjen, se mora terapevt otresti stereotipnih predstav o tem, kako se v spolnosti vedejo moški in kako ženske. Jasno je, da vse pogosteje po pomoč prihajajo ženske, zasvojene s seksom. Razlike v vedenju med moškimi in ženskami so vse manj očitne, zato je ključno, da se osredotočimo na zasvojenost in ne na posamezne vedenjske vzorce. V obdobju velikih sprememb na področju spolnosti so lahko pripomočki, kot je zgornji vprašalnik, v veliko pomoč.

Vprašalnik "TRAP DOORS"
Ključna vprašanja se glasijo:

  • Ali ste zaradi problematičnega seksualnega vedenja kdaj poiskali POMOČ? (Poskusi iskanja pomoči v preteklosti predstavljajo ključno spremenljivko.)
  • Ali je zaradi vašega seksualnega vedenja trpel ali celo razpadel kateri od vaših partnerskih ODNOSOV? (Skoraj vedno obstaja povezava s posledicami v partnerskih odnosih.)
  • Ali ste bili kot otrok ali najstnik spolno ZLORABLJENI? (Spolna zloraba je ključen dogodek v preteklosti, katerega posledica je kompulzivni seks.)
  • Ali NENEHNO mislite na seks? (Pretirano razmišljanje o seksu je odločilno pri postavljanju diagnoze.)
  • Ali zaradi svojega seksualnega vedenja občutite znake DEPRESIJE? (Obup, obžalovanje in občutek brezizhodnosti so posledice spodletelih poskusov obvladovanja seksualnega vedenja.)
  • Ali imate občutek, da ste izgubili NADZOR nad svojim seksualnim vedenjem? (Tudi izguba nadzora je eden od ključnih znakov pri postavljanju diagnoze.)
  • Ali se vam je kdaj zdelo, da morate svoje seksualno vedenje PRIKRIVATI? (Prikrivanje seksualnega vedenja in dvojno življenje zaznamujeta življenje zasvojenega s seksualnostjo in povečata njegovo nezaupljivost.)
  • Ali ste sodelovali v seksualni aktivnosti, ki je nevarna, prepovedana ali obsega kakršnokoli TVEGANJE? (Tveganje v seksualnosti je eden od prepoznavnih znakov seksualne zasvojenosti.)
  • Ali vas je bilo zaradi svojega seksualnega vedenja kdaj SRAM? (Zasvojeni s seksom se globoko v sebi sramuje samega sebe.)

Zgodba iz ordinacije
Predstavljajte si 45-letno žensko, ki je bila trikrat na zdravljenju zaradi alkoholizma in enkrat zaradi motenj hranjenja. S seksualnostjo je bila zasvojena, še preden je začela piti, alkohol je pravzaprav samo ublažil bolečino, ki je sledila njenemu skrajno tveganemu seksualnem izživljanju. Jasno ji je bilo, da je bulimijo deloma poganjala njena obsedenost z zunanjostjo in privlačnostjo za moške. Imela je tudi težave s pretiranim zapravljanjem, ki je bilo pogosto povezano z njenim seksualnim izživljanjem ali s pripravo na seks.
To žensko je oče telesno zlorabljal; navadno jo je pretepal s pasom. Večina njenega seksualnega izživljanja v odrasli dobi je obsegala moške pasove. Njena izkušnja ima značilno komponento izkušnje večine zasvojenih s seksom, njeno vedenje pa je pogosto podžigal erotiziran bes. Seksualno vedenje je pogosto prežeto z jezo in izživljanjem nad drugimi, kljub temu pa zasvojeni s seksom občutijo užitek in obsedenost, ne pa jeze. Dinamika jeze pogosto izvira že iz zgodnjega otroštva in mladostniških izkušenj. Medtem ko je bila omenjena ženska jezna na veliko stvari, ki ženske jezijo že stoletja, njeno izražanje kaže nove vzorce.
Tisti, ki se ukvarjajo z zdravljenjem zasvojenosti, vse bolje razumejo, kako se zasvojenosti prepletajo. Intenzivnost in vzburjenje, ki jim sledi otopitev, je pogost vzorec, kako ena zasvojenost zdrsne v drugo.

Petra Može

Petra Može univ. dipl. soc. del.

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki