Program pomoči odvisnikom

Sprememba načina življenja s pomočjo terapevtske skupnosti

Zavod Pelikan- Karitas je humanitarna nevladna organizacija na področju socialnega varstva, ki deluje po celotni Sloveniji že dve desetletji. Program pomoči odvisnikom smo v mesecu marcu preselili na novo lokacijo iz Ljubljane v Višnjo Goro (C. na Polževo 4).

Ciljne skupine programa

Ciljna skupina so predvsem uživalci prepovedanih drog, ki s svojim načinom življenja ogrožajo sebe in druge ter želijo spremeniti svoja ravnanja in doseči neko spremembo, se aktivno vključiti v družbo brez droge.

Namen in cilj programa

Namen programov je vzpostavitev popolne abstinence- gre za takoimenovani »visokopražni« način zdravljenja in spremembo dotedanjega načina življenja in razmišljanja ter bivšega zasvojenega usposobiti  za samostojno in odgovorno življenje brez droge, alkohola ali drugih prepovedanih substanc, predelati boleče življenjske izkušnje, oblikovanje pozitivne samopodobe, odkrivanje novih sposobnosti in talentov. Gre za celovito psihosocialno obravnavo, ki nagovarja posameznikovo telesno, duševno, socialno in duhovno razsežnost življenja.

Način vstopa v program in glavne aktivnosti programa

V program se lahko vključi vsak, ki želi pomoč in vzpostavi prvi stik z našo ustanovo preko telefona, drugih institucij ali kako drugače. Posameznik, ki želi vstopiti v program se seznani z možnostjo nudenja pomoči na individualnem svetovalnem pogovoru, kjer se opredelijo vstopni pogoji, skupaj s strokovnim delavcem se naredi načrt pomoči, predvsem pa opredeli možnosti za vključitev v Terapevtsko skupnost Srečanje.

Svojci imajo pri socialnem urejanju svojih otrok pomembno vlogo, zato so tudi oni vključeni v terapevtski proces. Z njimi potekajo individualna svetovanja, srečujejo se tudi v skupini za starše vsakih štirinajst dni pod vodstvom strokovnega delavca. Gre za način izmenjave izkušenj in podpore, spreminjanja dosedanjih vzorcev ravnanja in komuniciranja v partnerskem in družinskem odnosu.


Celodnevni pripravljalni center Višnja Gora

V celodnevnem pripravljalnem centru v Višnji Gori je zagotovljena 24-urna strokovna pomoč, odvisniki morajo pred tem že vzpostaviti abstinenco. Tu zasvojeni med 1-2 mesečnim bivanjem uvidi nujnost zdravljenja in utrdi odločitev ter motivacijo za nadaljevanje programa. Program zagotavlja strog nadzor in strukturiran dnevni red, ki omogoča napredek, rast in podporo posamezniku in njegovi družini. Poudarek je na delovnih aktivnostih in skupinskem delu (vsakodnevna opravila, osebna higiena, utrjevanje telesne zmogljivosti, treningi komunikacije in socialnih veščin, psihosocialna obravnava).

Po končani pripravljalni fazi oseba nadaljuje zdravljenje v eni od terapevtskih skupnosti–komun v Sloveniji (Kostanjevica pri Novi Gorici, Vremski Britof pri Divači, Sv.Trojica, Kobilje, Čadrg nad Tolminom, Razbor pri Sevnici). Skupnost je namenjena vsem, ki so pripravljeni obrniti nov list v svojem življenju.Terapevtske skupnosti niso psihiatrični sanatoriji, zapori ali bolnišnice, ampak šola življenja, predlog življenja v širšem pomenu, ki zajema celega človeka v prizadevanju, da bi se mu povrnilo osebnostno ravnotežje; so pot, da ponovno najde samega sebe, poišče nove vrednote, drugačne vzorce vedenja, nove navade ipd. Člani živijo ves čas v skupnosti, izhodov nimajo, ločeni so po spolu, obiski so omejeni, imajo strukturiran dnevni red, vladajo stroga in jasna pravila, kjer ni možnosti manipulacije. Vsaka skupnost je organizirana kot skupina za samopomoč, istočasno pa se elementi samoorganizacije tesno prepletajo s podporo strokovnih delavcev. Po končanem programu komune Skupnost Srečanje (30-36 mesecev) se lahko vključijo v program reintegracije- ponovnega vključevanja v družbo.

Dejavnosti, ki jih izvajamo poleg priprav in vključitev v skupnost srečanje:
  • nuditi izobraževanje in posredovanjeznanja s področja zasvojenosti, prostovoljcem, strokovnim, socialnim,zdravstvenim, pedagoškim in drugim delavcem,
  • svetovanje mladoletnim zasvojenim, njihovimstaršem in svojcem;
  • preventivno dejavnost z mladimi,
  • omogočiti srečanja staršev otrok, katerihotroci se zanimajo, pripravljajo ali pa že živijo v Skupnosti,
  • svetovanje na spletnem forumu – med.over.net/ Zasvojenost – začaran krog,
  • telefonsko ali osebno svetovanje kako narediti prvi korak iz odvisnega načina življenja.
  • pogovor s strokovnjakom.
  • pogovor z osebo, ki je sama prehodila pot iz odvisnosti.
  • svetovanje, pomoč pri vključitvi v Terapevtsko skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, skupnost se nahaja v Domžalah,
  • možnost opravljanja prostovoljnegadela v enoti v VišnjiGori.

Vsi programi so verificirani s strani Socialne zbornice Slovenije in podprti s strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Če iščete program zdravljenja odvisnosti blizu doma, ali želite začeti znova v novem okolju, potem vam lahko pomagamo.

Enota Višnja Gora: 051/339-725 ali 01/548 03 63, e-mail: zavod.pelikan@gmail.com
Enota Bertoki; tel: 05 639 50 38. E-mail: bertoki@pelikan.karitas.si, tel.041 760 067 (svetovanje, skupine za svojce)
Enota Ajdovščina: tel: 030 646 945 Delovni čas: vsak torek od 9-12.ure, vsak četrtek od 16. Do 20.ure (informiranje, svetovanje, srečanja skupin za starše..)

Več o naših programih si lahko ogledate na naši spletni strani: pelikan.karitas.siVeronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Vsi Viva strokovnjaki