O nas

ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o.

VIVA, revija za boljše življenje
Bleiweisova 30, Ljubljana
Telefon: (01) 30 91 550
E-pošta: info@viva.si

Odgovorna urednica:
Andreja Šalamun

Skrbnica viva.si:
Karmen Pustavrh Monroe

Oglasno trženje :
Vodja trženja Bonnier Healthcare Slovenija: Sanja Sekač Djordjević
Telefon: 01 30 91 537
E-pošta: sanja.sekac@finance.si

Naročniška služba:
Tel.: 080 15 80
E-pošta: narocnine@finance.si


Izdajatelj in založnik:

VANEMA, Storitve d.o.o.,
Cesta Borisa Kidriča 15,
1410 Zagorje

Direktor:
Danijel Hubman

Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani;
registrska številka 1/43327/00;
matična št. 2168251000;
ID DDV: SI15439968;
osnovni kapital 8.763,14 EUR