Mehanizmi, ki povezujejo telesno vadbo in imunski sistem

  • VT
  • torek, 03. december 2019
Zmerna do intenzivna telesna vadba pomembno spodbudi posameznikov imunski odziv in izrazito pozitivno učinkuje na zdravje.
Zmerna do intenzivna telesna vadba pomembno spodbudi posameznikov imunski odziv in izrazito pozitivno učinkuje na zdravje. (Foto: Shutterstock)

Raziskave kažejo, da zmerna do intenzivna telesna vadba, ki ne traja dlje kot 60 minut, pomembno spodbudi posameznikov imunski odziv in izrazito pozitivno učinkuje na zdravje.

Ob vsaki taki vadbi se izrazito izboljša protipatogena aktivnost tkivnih makrofagov, hkrati pa se s telesno dejavnostjo spodbudi tudi vnovično kroženje imunoglobulinov, protivnetnih citokinov, nevtrofilcev, celic NK, citotoksičnih celic T in nezrelih limfocitov B. Učinek teh akutnih sprememb se sešteva ter pomembno pripomore k učinkovitosti imunskega odgovora in presnovnega zdravja pri tistih, ki vadijo redno, skoraj vsak dan. Različni epidemiološki podatki kažejo, da je taka redna telesna vadba povezana z manjšo incidenco okužb dihal in manjšo umrljivostjo. Protivnetno in antioksidativno delovanje ustrezne in posamezniku prilagojene vadbe skozi daljše obdobje zavira različne patološke procese v človekovem organizmu, denimo tvorbo tumorjev in aterosklerozo.

Dolgotrajna visokointenzivna telesna vadba pa je po drugi strani povezana s fiziološkim, presnovnim in psihološkim stresom, ki pogosto vodi v prehodne motnje imunskega odgovora. Oksidativni stres, mišične poškodbe in vnetje še povečajo tveganje za bolezni, kar potrjujejo tudi novejše metabolomske, proteomske in lipidomske raziskave. Te vse bolj odkrivajo zelo tesno povezavo med intenzivno in dolgotrajno telesno dejavnostjo s presnovno sposobnostjo imunskih celic.

Randomizirane in epidemiološke raziskave zelo usklajeno poročajo o zanimivi povezavi med stopnjo telesne vadbe in incidenco okužb gornjih dihal. Tveganje se namreč zmanjša ob zmerni telesni vadbi in poveča pri zelo intenzivni in dolgotrajni vadbi. Novejši podatki kažejo vpliv vadbe in stopnje posameznikove psihofizične vitalnosti celo na sestavo črevesnega mikrobioma.