Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

Pravice v nosečnosti


Vprašanje:

Lepo pozdravljeni,

sem v 6 mesecu nosečnosti. Ker je podjetje, v katerem sem zaposlena za nedoločen čas, v škripcih, nam "grozijo" z različnimi možnimi scenariji. Seveda me zanima, ali sem kot nosečnica kako posebej zaščitena? Denimo: iz katerih razlogov oz. v katerem primeru je mogče, da bi me odpustili? Kaj pravi sodna praksa? In zanima me še: govori se, da nam bi ponudili nove pogodbe o zaposlitvih - na drugem podjetju (del skupine) - to vse zato, da jim potem, če bi kdaj odpuščali, ne bo potrebno plačati odpravnine. Ali sem dolžna karkoli podpisati? Kaj se zgodi, če nove pogodbe ne želim sprejeti oziroma podpisati?

Hvala že vnaprej za kakršnokoli pomoč!

Odgovor:

Pozdravljeni,

zakon o delovnih razmerjih določa posebno varstvo za DELAVKE V ČASU NOSEČNOSTI. Določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti. To pomeni da vam delovno razmerje ne more prenehati zaradi odpovedi delodajalca. Takšno varstvo je zagotovljeno v primeru, da je delodajalec z vašo nosečnostjo seznanjen.

Ne glede na posebno varstvo pa vam delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in vam lahko preneha delovno razmerje, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca, a le po predhodnem soglasju inšpektorja za delo. Prenehanje delodajalca pomeni npr. stečajni postopek. O odpovedih pa mora v tem primeru odločati stečajni upravitelj.

Sodna praksa je enotna in poudarja posebno varstvo noseče delavke, ki ji je zagotovljeno po Zakonu o delovnih razmerjih. V primeru, da vam delodajalec kljub posebnemu varstvu in v nasprotju z zakonom poda odpoved, je takšna odpoved nezakonita. To pomeni, da lahko zahtevate sodno varstvo in če bi sodišče ugotovilo nezakonitost odpovedi, bi delodajalcu v skladu z vašim zahtevkom naložilo, da vas mora pozvati nazaj na isto delovno mesto, kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi, ter vam mora za čas nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi priznati vse pravice iz pogodbe o zaposlitvi in vam izplačati plačo v neto znesku z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Opozarjam pa, da vam delovno razmerje lahko preneha, če imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (delovno razmerje vam tako preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena).

Če bi vam ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, bi šlo gotovo za odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru gre pravzaprav za kombinacijo dveh institutov in sicer: za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je usmerjena v prenehanje zaposlitve in za ponudbo za sklenitev nove, ki je usmerjena v ohranjanje zaposlitve. Ker kot nosečnica po zakonu uživate posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ste zaščiteni pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in ne le pred prenehanjem delovnega razmerja. To pomeni, da posebno varstvo velja tudi v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, zato vam delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove v času nosečnosti (razen v zakonsko določenih primerih: če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca, a le po predhodnem soglasju inšpektorja za delo).

Glede odpovedi s ponudbo nove (pri drugem delodajalcu) je delavec upravičen brez posledic odkloniti tako ustrezno kot neustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu. Gre za drugačno ureditev, kot če delavec odkloni ustrezno zaposlitev pri istem delodajalcu. Z odklonitvijo zaposlitve pri drugem delodajalcu tudi ne izgubi pravice do odpravnine. To pomeni, da obstaja bistvena razlika med posledicami, ki nastopijo, če delavec odkloni zaposlitev pri istem delodajalcu ali če odkloni zaposlitev pri drugem delodajalcu. Delavec nima pravice do odpravnine, če ne sprejme ponudbe delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas. Gre za določbo, ki se nanaša na ponudbo ustrezne zaposlitve pri istem delodajalcu, torej delodajalcu, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. Pravice do odpravnine nima tudi v primeru, če delavec sprejme ponujeno ustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu za nedoločen čas in če se drugi delodajalec v pogodbi o zaposlitvi zaveže, da bo glede minimalnega odpovednega roka in pravice do odpravnine upošteval delovno dobo pri obeh delodajalcih.
Z odklonitvijo zaposlitve pri drugem delodajalcu pa ne izgubi pravice do odpravnine, saj izgubo te pravice zakon o delovnih razmerjih veže le na odklonitev ustrezne zaposlitve pri istem delodajalcu.

Lep pozdrav!

 Jelena Vidović, univ.dipl.prav

Aktiven

Jelena Vidović, univ.dipl.prav

Vse ostalo kar vas žuli

Če želite zastaviti vprašanje stokovnjaku, se morate najprej prijaviti v sistem.

Prijava na portal