Spolno življenje Slovencev: Prvega ne pozabiš nikoli!

(Foto: Shutterstock)

Iz raziskave Spolno življenje Slovencev in Slovenk

Starost ob prvem spolnem odnosu se znižuje. Po naši raziskavi  Spolno življenje Slovencev, so bili anketiranci povprečno stari malce več kot 17 let, pri čemer moški vstopajo v spolno življenje prej kot ženske. Povprečna starost moških je bila 16,4 leta, žensk pa 17,6 let. Za primerjavo: po raziskavi, ki smo jo opravili pred enajstimi leti, je bila povprečna starost ob prvem spolnem odnosu 17,9 let, po evropski raziskavi iz leta 2009, ki je zajela 17 držav, pa je ta starost znašala 17,6 let.

Najbolj neučakani na Koroškem

Kar četrtina vseh anketiranih moških je prvič seksala pri 16. letih, ženske pa so bile ob seksualni "iniciaciji" stare večinoma 17 let (23 %) oziroma 18 let (24 %). S spolno izkušnjo pri 15. oziroma 16. letih se lahko "pohvali" že več kot 40 % moških, medtem ko je v tej starosti imelo spolni odnos le 16 % žensk.
Najbolj radovedni in neučakani so po podatkih naše raziskave na Koroškem, kjer je pri 15. letih ali manj nedolžnost izgubilo kar 22 % v anketo vključenih oseb, sledi podravska regija, kjer je takih 14 %, in savinjska pokrajina (slabih 13 %).


Prvič pri mlajših in starejših

Nekaj odstopanj smo zaznali tudi med starostnimi razredi, v katere smo razvrstili naše anketirance in anketiranke. Med najmlajšimi v naši raziskavi, tistimi od 18 do 30 let, jih je bila slaba tretjina ob prvem spolnem odnosu stara 17 let, 26,5 % jih je bilo starih 16 let, mlajših kot 15 let jih je bilo dobrih 15 %, odstotek in pol je bilo tistih, ki se jim je to zgodilo, ko so bili starejši kot 26 let, dobra dva odstotka pa še nista imela spolnih odnosov.

Ne preseneča, da so bili tisti najzrelejši v naši raziskavi ob prvem spolnem odnosu v povprečju nekoliko starejši, vendar je bilo tudi med njimi skoraj 9 % takih, ki se jim je to zgodilo, ko še niso imeli 15 let. Dobra petina je bila ob prvem spolnem odnosu stara 18 let, prav toliko jih je imelo prvi spolni odnos med 20. in 22. letom, dobri trije odstotki pa med 23. in 25. letom.

Z višjo izobrazbo kasnejša leta

Raziskava je razkrila, da se z naraščanjem izobrazbe viša starostna meja pri prvem spolnem odnosu. Pri tistih z osnovno in poklicno šolo jih je okoli 15 % nedolžnost izgubilo s petnajstimi leti ali manj, pri šestnajstih je vstopila v spolno življenje četrtina s poklicno šolo, pri sedemnajstih pa četrtina tistih z osnovno. Trije odstotki z osnovnošolsko izobrazbo še niso imeli spolnih odnosov.

Vsak deseti s srednjo šolo je prvič seksal pri 19. letih, skoraj 14-im odstotkom je prvič uspelo med 20. in 22. letom, malo manj kot dva odstotka pa še nista imela spolnih odnosov. Pri tistih z višjo ali visoko izobrazbo je bila približno petina stara 17 oziroma 18 let, štirje odstotki pa so bili stari od 23 do 25 let. Pri tistih z najvišjo stopnjo izobrazbe jih je skoraj tretjina nedolžnost izgubila pri 17. letih, naslednja tretjina pa med 20. in 22. letom. Skoraj pet odstotkov najvišje izobraženih je nedolžnost izgubilo po končani fakulteti, torej v starosti več kot 26 let, nobenega pa ni bilo, ki bi prvič seksal pred 15. letom.

Kje najdlje čakajo?

S prvim spolnim odnosom so najdlje počakali pretežno v jugovzhodni regiji, kjer so prvo spolno izkušnjo do 23. oziroma 25. leta doživeli dobri štirje odstotki vprašanih, na Goriškem je skoraj vsak deseti prvič seksal med 23. in 25. letom, na Gorenjskem sta slaba dva odstotka počakala s prvo spolno izkušnjo celo prek 26. leta. V zasavski regiji se jih je skoraj 5 % prvič opogumilo v starosti od 20 do 22 let, toliko starih je bila na Goriškem kar petina.

Še brez izkušnje spolnega odnosa so trije odstotki Goričanov, tistih v jugovzhodni in spodnjesavski regiji, dva odstotka takih sta v Pomurju, malo manj kot odstotek pa skoraj v vseh drugih regijah. Zanimivo je tudi, da se na Gorenjskem glede tega vprašanja niso želeli izjasniti kar štirje odstotki vprašanih.

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Vsi Viva strokovnjaki