Kako pogosto Slovenke doživljajo orgazem

(Foto: Shutterstock)

Iz raziskave Spolno življenje Slovencev in Slovenk

Odstiramo nove podrobnosti iz najnovejše ter najbolj vroče raziskave o spolnem življenju Slovencev in Slovenk. Tokrat smo v središče postavili eno od najvznemirljivejših vprašanj, ko gre za seks, in sicer orgazem pri ženskah. Kako pogosto ga doživljajo Slovenke? V kateri slovenski pokrajini ga doživljajo najbolj in v kateri najmanj pogosto? Kakšna je povezava med doživljanjem orgazma in izobrazbo, številom spolnih partnerjev? Kako pogost je seksualni odnos brez vrhunca realnost in kje? Koliko žensk se med spolnim odnosom sploh ne vzburi? Odkrijte v Vivini raziskavi.

Tretjina Slovenk redno doživlja orgazem

Sodobne raziskave kažejo, da tretjina žensk redno doživlja orgazem, tretjina občasno, tretjina pa ga ne doživi nikoli. Viva je v vseslovenski raziskavi odkrila, da Slovenke ne odstopajo veliko od teh podatkov. Slabih deset odstotkov je srečnic, ki pri spolnem odnosu doživijo orgazem večkrat, prav pri vsakem seksu orgazem osreči tretjino, vrhunec praviloma doseže nadaljnjih 30 odstotkov žensk, dobra petina (20 %) pa orgazem doživijo le občasno oziroma redko. Po drugi strani je te odstotke zanimivo primerjati z odgovori na vprašanje, ali se med seksom vzburijo. To je potrdila le slaba polovica vseh žensk v raziskavi, kar 45 odstotkov pa jih je priznalo, da se med seksom ne vzburijo, vendar k sreči v veliki večini le občasno oziroma redko.


Orgazem po regijah

Največji delež žensk, ki med spolnim odnosom orgazem doživijo večkrat, je na Koroškem (13 %), sledijo pa osrednjeslovenska (12 %), jugovzhodna (11 %) in pomurska regija (9,5 %). Čeprav v spodnjesavski ni skoraj nobene take, jih je tam največ (87 %), ki zatrepetajo na vrhuncu vedno oziroma pogosto, sicer pa ta delež v vseh drugih regijah znaša približno 60 odstotkov. Korošice očitno spadajo med najbolj vroče, saj je bil tam tudi najnižji delež tistih, ki slast orgazma doživijo le občasno ali redko (10 %), največ žensk, ki ga doživijo le občasno ali redko pa je v jugovzhodni Sloveniji (31,6 %), ki ji sledita gorenjska (30 %) in pomurska regija (28,6%).


Število spolnih partnerjev

Raziskava je odkrila, da s številom spolnih partnerjev narašča delež žensk, ki orgazem doživijo večkrat. Medtem ko je kar tretjina vseh Slovenk imela le enega partnerja, jih med njimi večkrat doživi orgazem 6 odstotkov, vedno oziroma pogosto 55 odstotkov, občasno ali redko pa 24 odstotkov. Med tistimi, ki so imele dva oziroma tri partnerje, jih praviloma doseže vrhunec približno 60 odstotkov, približno četrtina pa le občasno ali redko. V 60 odstotkov orgazem krona seks tudi pri ženskah, ki so imele od štiri pa tja do petnajst partnerjev (teh je bilo le za poldrugi odstotek), vendar je med slednjimi več takih, ki pri enem spolnem odnosu orgazem doživijo večkrat (28 %) oziroma manj takih, ki ga doživijo občasno (slaba petina).

Orgazem in izobrazba

Verjetnost, da se bo ženska med spolnim odnosom vzburila in doživela orgazem, se po naši raziskavi povečuje hkrati z njeno stopnjo izobrazbe. Dobra polovica žensk z osnovno, s poklicno in s srednjo šolo se med seksom ne vzburi, v primerjavi z njimi pa je med seksom ostalo hladnih le 39 odstotkov žensk z višjo in zavidljivih 14 odstotkov žensk z najvišjo izobrazbo. In nasprotno.

V seksu vedno uživa le 37 odstotkov žensk z osnovno in poklicno šolo, več kot 60 odstotkov tistih z visoko izobrazbo in celih 78 odstotkov tistih z najvišjo. Tudi doživljanje orgazma je pogostejše pri ženskah z višjo stopnjo izobrazbe. Medtem ko je žensk z osnovno in s srednjo izobrazbo, ki pri spolnem odnosu vrhunec okusijo večkrat, le od 4 do 7 odstotkov, je med ženskami z visoko izobrazbo takih 12 odstotkov, med tistimi z najvišjo pa kar 28 odstotkov. Seks se zgolj občasno ali redko konča z orgazmom pri kakih 40 odstotkih žensk z nižjo izobrazbo, medtem ko je tistih z višjo le 14 odstotkov, takšnih z najvišjo pa še manj – 8 odstotkov. Sklep: dekleta in žene – če hočete orgazem, dvignite stopnjo svoje izobrazbe!

Je pogoj za orgazem stalni partner?

Stalnega partnerja ima več kot 85 odstotkov žensk, ki orgazem doživljajo večkrat, vedno ali pogosto. V primerjavi s tem ima stalnega partnerja 81 odstotkov tistih, ki pridejo do vrhunca le občasno, 23 odstotkov žensk, ki tja pridejo le redko, pa nima partnerja. Zanimivo je, da se precejšen odstotek žensk, ki so v stabilnem razmerju in so poročale o razmeroma pogostem doživljanju orgazma, med spolnim odnosom včasih ne vzburi in ne uživa (44 %), o čemer je poročalo tudi 53 odstotkov tistih, ki ga ne doživijo. Pri tistih, ki so brez spolnega partnerja, se je to zgodilo že vsaki drugi ženski, 39 odstotkom pa nikoli.

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Vsi Viva strokovnjaki