Spolno življenje Slovencev: Največ seksajo Primorci

(Foto: Shutterstock)

Iz raziskave Spolno življenje Slovencev in Slovenk

Kadar govorimo o spolnosti, je eno od najzanimivejših vprašanj, kako pogosto imamo spolne odnose. V  raziskavi Spolno življenje Slovencev in Slovenk smo vam razkrili, da v Sloveniji seksamo dokaj pogosto, saj je največ ljudi odgovorilo, da se "spravi k stvari" vsak drugi dan. V tej številki podrobneje predstavljamo, v kateri slovenski pokrajini so najbolj spolno aktivni in kje najmanj. Spregovorili bomo tudi o povezavi med pogostostjo seksa ter starostjo, izobrazbo, doživljanjem orgazma, spolno usmerjenostjo in menjavo položajev.

Na Goriškem seksajo največkrat na dan

Če se ozremo po slovenskih regijah, opazimo zanimive razlike. Največ odgovorov, da seksajo tudi večkrat na dan, smo dobili na Goriškem (slaba 2 % anketiranih), sledita pa podravska in osrednjeslovenska regija z dobrim odstotkom. Vsak dan seksa največ Zasavcev (9,1 %), tem pa sledijo Pomurci (7,4 %), Spodnjesavci in Korošci (6 %). Najmanj tistih, ki seksajo vsakodnevno, je na Gorenjskem (1,8 %). Največ ljudi iz vseh pokrajin je odgovorilo, da seksajo vsak drugi ali tretji dan. Takih odgovorov je bilo največ v Zasavju, v spodnjesavski in osrednjeslovenski regiji (približno polovica), najmanj pa na Goriškem (23 %). Seks je vsak teden na sporedu tudi pri tretjini Savinjcev in prebivalcev jugovzhodne Slovenije, najmanj pa jih ima takšen "tempo" na Koroškem (13 %) in v Spodnjesavski dolini (14 %).

Vas zanima, kje je v Sloveniji največ tistih, ki trenutno nimajo spolnih odnosov? V spodnjesavski regiji (slabih 10 %), sledita pa savinjska (skoraj 9 %) in gorenjska regija (7,3 %). Največ tistih, ki seksajo samo enkrat na leto, je v Zasavju (kar 4,5 %) in na Goriškem (3,6 %). Tistih, ki nimajo več spolnih odnosov, je največ v Pomurju (7,4 %), sledijo pa jugovzhodna (6 %) ter goriška in podravska regija (dobrih 5 %). Zanimivo je tudi, da na to vprašanje ni želelo odgovoriti kar 9 odstotkov Zasavcev.

Pogostost seksa narašča z izobrazbo

Med tistimi z osnovnošolsko izobrazbo jih vsak drugi ali tretji dan seksa 27,5 odstotka, tedensko slabih 20 odstotkov, trenutno pa spolnih odnosov nima dobrih 10 odstotkov. Da nimajo več spolnih odnosov, je odgovorilo 7 odstotkov anketirancev z osnovnošolsko izobrazbo. Tistih, ki seksajo večkrat na teden je med poklicno in srednješolsko izobraženimi 37 odstotkov, od tega jih dobra petina seksa enkrat na teden, 4 odstotki pa nimajo več spolnih odnosov. Delež tistih, ki seksajo večkrat na teden, pri visoko izobraženih presega polovico, skoraj tretjina jih to počne enkrat na teden, samo 0,7 odstotka pa jih ne seksa več. Vsak dan seksajo 4 odstotki tistih z najvišjo izobrazbo, prav toliko jih nima več spolnih odnosov. Večkrat na teden seksa 35 odstotkov anketirancev z opravljenim doktoratom, enkrat na teden 30 odstotkov, večkrat na mesec pa nadaljnjih 13 odstotkov.


Tako mladi kot stari seksajo tudi vsak dan

Ne preseneča, da najpogosteje seksajo mlajši, torej tisti med 18. in 30. letom: dober odstotek jih seksa večkrat na dan, 5,5 odstotka vsak dan, vsak drugi ali tretji dan skoraj 50 odstotkov, enkrat na teden približno 20 odstotkov, 8 odstotkov pa jih trenutno nima spolnih odnosov. Polovica anketirancev, starih od 30 do 50 let, seksa vsak drugi ali tretji dan, slaba tretjina enkrat na teden, samo 0,5 odstotka pa jih nima več spolnih odnosov. V starostni skupini od 51 do 70 let trenutno nima spolnih odnosov 6 odstotkov anketirancev, 9 odstotkov pa jih nima več. Po drugi strani skoraj 4 odstotki najstarejših seksajo vsak dan, dobra petina vsak drugi ali tretji dan, slaba tretjina pa enkrat na teden.

Za primerjavo: raziskava, ki so jo leta 2008 opravili na vzorcu več kot 10 tisoč ljudi iz enajstih držav, je pokazala, da jih ima vsak dan spolne odnose 6 odstotkov, vsak drugi ali tretji dan 41 odstotkov moških in 27 odstotkov žensk, enkrat na teden 21 odstotkov moških in žensk, dva do trikrat na mesec 10 odstotkov, enkrat na mesec 4 odstotki, manj kot enkrat na mesec pa 3 odstotki moških in 7 odstotkov žensk.
Članek se nadaljuje »


Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki