20. evropski kongres pediatrične revmatologije in dobrodelni tek Teci ali hodi za juvenilni artritis

Prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana in predsednik Društva za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi.
Prof. dr. Tadej Avčin, dr. med., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana in predsednik Društva za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. (Foto: Diana Anđelić)

Od 25.do 29 septembra, Cankarjev dom, Ljubljana

Največji mednarodni revmatološki pediatrični kongres bo letos že dvajsetič po vrsti in to v Ljubljani. Konec septembra bo tako Cankarjev dom gostil najpomembnejše zdravnike in raziskovalce s področja pediatrične revmatologije.
Celotni program je fokusiran na nova odkritja kliničnih in osnovnih raziskav na področju otroške revmatologije. Na kongresu bodo svoja odkritja predstavili tudi mladi raziskovalci. O podrobnostih in pomenu kongresa za slovensko javnost smo vprašali vodjo slovenske delegacije, predsednika Društva za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi in vodjo Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo (SARKI), prof.dr. Tadeja Avčina.

Kakšen pomen ima evropski kongres pediatrične revmatologije?
Evropski kongres pediatrične revmatologije je največje mednarodno strokovno srečanje zdravnikov in drugih zdravstvenih sodelavcev, ki obravnavajo bolnike z otroškimi revmatskimi boleznimi. Kongres je organiziran vsako leto, na njem pa so predstavljene novosti pri diagnostiki, zdravljenju in rehabilitaciji otrok z revmatskimi boleznimi.

Kako to, da je letos gostiteljica prav Ljubljana?
Na izboru gostitelja za PReS 2013 je center iz Ljubljane zmagal v konkurenci iz štirih držav. Izbor Ljubljane za gostitelja PReS 2013 predstavlja pomembno priznanje pediatrični revmatologiji v Sloveniji, da smo sposobni na strokovnem in organizacijskem nivoju izpeljati mednarodno strokovno srečanje najvišjega ranga.

Na kaj je letos fokusiran program kongresa?
Glavne teme letošnjega programa kongresa so: sistemski lupus eritematozus, antifosfolipidni sindrom, zdravljenje z biološkimi zdravili in dolgoročen potek revmatskih bolezni pri otrocih, avtoinflamatorne bolezni ter cepljenje otrok z revmatskimi boleznimi.

Kaj sam kongres pomeni za slovenske otroke z JIA (juvenilnim idiopatskim artritisom) in ali v Sloveniji uporabljamo vse trenutno razpoložljive metode zdravljenja?
Za družine z otroci z revmatskimi boleznimi predstavlja evropski kongres zagotovilo, da je pediatrična revmatologija v Sloveniji na primerljivem strokovnem nivoju z najbolj razvitimi državami. V program kongresa je vključen tudi poseben program, namenjen družinam otrok z revmatskimi boleznimi, kjer bodo s strani mednarodnih priznanih strokovnjakov prikazane novosti pri zdravljenju revmatskih bolezni in omogočena izmenjava mnenj med starši iz drugih držav. V Sloveniji so trenutno razpoložljive vse metode zdravljenja otrok z revmatskimi boleznimi, vključno zdravljenje z dragimi biološkimi zdravili.

Kaj so najnovejša odkritja na področju JIA (zdravljenja in izvora)?
Najnovejša odkritja na področju JIA so nove metode zdravljenje z biološkimi zdravili, ki so usmerjena proti različnim dejavnikom vnetja kot npr. inhibitorji TNF-alfa, inhibitorji interlevkina 1 in inhibitorji interlevkina 6. Pomemben napredek pri obravnavi otrok z JIA predstavljajo tudi nove možnosti celovite ocene aktivnosti bolezni in sodobna radiološka diagnostika. Na področju odkrivanja vzrokov za nastanek JIA lahko z novejšimi metodami imunološke in genetske diagnostike razločimo več podtipov bolezni, ki se različno odzivajo na zdravljenje in imajo različno dolgoročno prognozo. Ti podatki bodo v prihodnosti verjetno ključni pri izboru najprimernejšega zdravila za posameznega bolnika.

Kdo vodi slovensko delegacijo zdravnikov in kako aktivno Slovenija deluje v svetu na področju pediatrične revmatologije?
V Sloveniji je terciarni pediatrični revmatološki center organiziran v sklopu Pediatrične klinike, UKC Ljubljana in sicer pod mojim vodstvom. Med najpomembnejšimi dosežki pediatričnega revmatološkega centra v Ljubljani so vodenje mednarodnega registra za pediatrični antifosfolipidni sindrom, razvitje novih metod imunoserološke diagnostike za spremljanje neželjenih učinkov bioloških zdravil ter ocena učinkovitosti in varnosti cepljenja pri otrocih z juvenilnim idiopatskim artritisom.

Več informacij nas spletni strani kongresa: www.pres2013.eu

Dobrodelni tek: Teci ali hodi za juvenilni artritis!

V okviru kongresa bo Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi organiziralo dobrodelni tek in hojo. Tek (hoja) bo v Parku Tivoli v Ljubljani v soboto, 28. septembra ob 7.00 uri (tek/hoja za odrasle) na 5 km; ali ob 8:00 (tek/hoja za otroke) na 1 km. Zbrana sredstva bodo namenili v dobrodelne namene za Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi. Več informacij in prijavni obrazec na spletni strani društva: imuno.si.Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki