Izobraževanje bolnikov z revmatoidnim artritisom

prim. Vlasta Petric, specialistka internistka revmatologinja, iz Splošne bolnišnice Murska Sobota.
prim. Vlasta Petric, specialistka internistka revmatologinja, iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. (Foto: Grega Žunič)

Ljudje, ki zbolijo za revmatoidnim artritisom, so pogosto prestrašeni, zaskrbljeni, neredko se znajdejo tudi v socialni stiski. Zaradi bolezni je njihovo življenje zelo spremenjeno, njegova kakovost pa okrnjena. S sodobnimi pristopi in metodami zdravljenja je mogoče obvladati simptome, ustaviti bolezen in poškodbe sklepov, pri čemer je ključna poučenost o bolezni, pa tudi bolnikovo sodelovanje, razlaga prim. Vlasta Petric, specialistka internistka revmatologinja, iz Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Da bi izboljšala poučenost o bolezni, je skupaj z diplomirano medicinsko sestro iz svoje ekipe zasnovala delavnice za bolnike, na katerih vse na novo obolele seznanjata z vsem, kar morajo vedeti o svoji bolezni. S tem ni dosegla le pomembnih izboljšanj v rezultatih zdravljenja, temveč tudi v kakovosti življenja svojih bolnikov.

Kako poteka izobraževanje?

O bolezni in možnostih zdravljenja bolnika praviloma seznani revmatolog že na prvem in nato še na kontrolnih pregledih, zlasti če se zdravljenje spreminja."Obseg teh informacij je odvisen od zdravnika in bolnika, navadno pa tudi od skopo odmerjenega časa, zato praviloma ni dovoljšen. Bolniki si včasih ne upajo zastaviti dodatnih vprašanj, informacije, ki jih najdejo v medijih ali na spletu, pa si pogosto nasprotujejo, nemalokrat jih tudi napačno razumejo in interpretirajo … Zaradi nezadostne poučenosti in seznanjenosti z boleznijo se je neredko dogajalo, da so zdravljenje opuščali, zlasti po prvem izboljšanju. Poleg tega ob zapletih, tudi resnih, niso znali ustrezno in pravočasno ukrepati. Vse to je slabšalo njihovo stanje, nam pa oteževalo delo. To je bil eden od ključnih razlogov, zakaj smo se odločili, da vse bolnike, ki se zdravijo pri nas, začnemo temeljiteje seznanjati z najpomembnejšimi dejstvi o njihovi bolezni."

Tako so konec leta 2011 uvedli delavnice, na katerih so o bolezni najprej poučevali bolnike, ki so se začeli zdraviti z biološkimi zdravili, od letošnjega leta pa so delavnice namenjene tudi vsem na novo zbolelim ljudem. Na delavnice povabijo tudi svojce, razlaga dr. Petric. Dodaja, da delavnice prirejajo v tri- do štirimesečnih ciklih, načrtujejo pa tudi vključitev fizioterapevta.

Kaj se bolniki z revmatoidnim artritisom naučijo?

Revmatolog poskrbi, da bolniki:

 • spoznajo vnetne revmatične bolezni,
 • poznajo poglavitna bolezenska dogajanja in posledice, značilnosti klinične slike in tveganja, povezana z boleznijo,
 • poznajo načela zdravljenja,
 • vedo vse o spremljanju svoje bolezni,
 • izvejo, kakšne so možnosti zdravljenja artritisa, in spoznajo skupine zdravil,
 • prejmejo opozorila o neželenih učinkih zdravil,
 • izvedo, kako ravnati v primeru okužb, predvidenih operativni h posegov, preventivnih cepljenj, načrtovanja nosečnosti …
 • že pred uvedbo bioloških zdravil poznajo neželene učinke in tveganja tovrstnega zdravljenja.

V revmatologijo usmerjena diplomirana medicinska sestra bolnike:

 • pouči o pomenu in načinu pravilnega izpolnjevanja vprašalnikov, ki so rabi zamerjenje aktivnosti bolezni,
 • pred začetkom zdravljenja z biološkimi zdravili natančno seznani s tehniko apliciranja zdravila,
 • seznani z načeli zdrave prehrane, svetuje opustitev kajenja in drugih razvad ter razloži pomen rednega gibanja, ki je za bolnike z revmatoidnim artritisom še posebno pomembno,
 • oskrbi z informacijskim gradivom (zloženke, brošure …), z gradivom z delavnice in s koristnimi spletnimi povezavami,
 • ob koncu delavnice z vprašalnikom preveri, kako dobro so bolniki razumeli snov,
 • obvesti, na katero telefonsko številko naj pokličejo v primeru težav. Sestre, ki odgovarjajo na klice, imajo natančna navodila, kako usmeriti bolnika, kaj ga vprašati, kdaj je treba zdravnico obvestiti takoj in kdaj lahko zdravnica bolnika pokliče pozneje, če je tisti hip zasedena. To je zlasti pomembno za bolnike, ki jemljejo biološka zdravila.

V nadaljevanju delavnice bolnike spodbudijo k neformalnemu pogovoru, med katerim lahko postavljajo dodatna vprašanja in delijo svoje izkušnje.


Pozitivne plati temeljite edukacije bolnikov:

 • bolniki se seznanijo s celotno revmatološko ekipo (revmatolog, v revmatologijo usmerjena diplomirana medicinska sestra),
 • vzpostavitev pristnejše komunikacije in zaupanja,
 • aradi dobrega poznavanja bolezni in zdravil redkeje pride do opustitve ali neustreznega zdravljenja,
 • zdravljenje je uspešnejše,
 • dobro poučeni bolnikiz umirjeno boleznijo potrebujejo manj kontrol v revmatološki ambulanti,
 • izčrpne informacije dosežejo, da se bolniki laže naučijo živeti z boleznijo in se hitreje vključijo v dejavno življenje,
 • pri nobenem od 40 bolnikov, zdravljenih z biološkimi zdravili, ki so opravili edukacijo, ni prišlo do zapletov zaradi neustrezne uporabe zdravila ali neprepoznanih neželenih  učinkov,
 • dosedanja udeležba indejavno sodelovanje bolnikov na delavnicah pričata, da bolniki želijo biti dobro poučeni o svoji bolezni.


Pavle Košorok

prof. dr. Pavle Košorok dr. med. spec. kolorektalne medicine

Postavi vprašanje

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki