Kirurško zdravljenje raka jajčnikov je primerno za vse bolnice

Obliko zdravljenja določijo za vsako posameznico posebej, vendar je v nasprotju z drugimi raki rodil pri raku jajčnikov najprimernejše kirurško zdravljenje. Kirurško zdravljenje jajčnikov je primerno za vse bolnice z rakom jajčnikov, navaja Andraž Dovnik, dr. med., iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Vendar pa opozarja, da sta lahko čas in namen kirurškega zdravljenja različna, odvisna pa sta od stadija bolezni.

"Razširjenost bolezni nas namreč vodi pri odločanju o kombinaciji kirurškega zdravljenja s pred- ali pooperativno kemoterapijo. Pri zelo razširjeni bolezni včasih namen operacije ni več popolna ozdravitev, saj ni več možna, marveč predvsem lajšanje bolničinih težav. Gre torej za paliativno zdravljenje. Za kirurško zdravljenje mora biti bolnica v dovolj dobrem splošnem zdravstvenem stanju, da sploh lahko preživi dodaten stres, ki ga za telo pomeni operacija. Dokončno mnenje o tem poda zdravnik anesteziolog."


V zgodnjih stadijih zadošča le operacija

V katerih stadijih bolezni torej pride v poštev kirurška obravnava? "V stadiju I in pri mejno malignih tumorjih je včasih operacija edino potrebno zdravljenje. Osnovni kirurški poseg obsega odstranitev maternice z obojestransko odstranitvijo jajčnikov ter odstranitev pečice (omentum) in slepiča (apendiks). Pri mlajših bolnicah s stadijem Ia in pri mejno malignih tumorjih se lahko odločimo le za enostransko odstranitev jajčnika in jajcevoda, maternico in drugi jajčnik pa pustimo, kar ženski omogoči zanositev. Operacija je primerna tudi v stadijih II, III in IV, vendar pa v teh primerih odstranimo še bezgavke v mali medenici, operativno zdravljenje pa kombiniramo s kemoterapijo," je jasen dr. Dovnik.

Različne kombinacije

Kot pravi naš sogovornik, s kirurškim zdravljenjem odstranijo glavnino bolezni. Pri zelo omejeni bolezni to utegne zadostovati, dodaja, v razširjenih stadijih pa navadno kljub operaciji v telesu ostanejo posamezne rakaste celice. V takih primerih operativno zdravljenje združujejo z drugimi oblikami zdravljenja, kot sta kemoterapija in radioterapija, saj delujejo tudi na mikroskopski ravni in uničijo preostale bolne celice. V stadiju I utegne zadostovati že zgolj operativno zdravljenje.

"Pri bolnicah s stadijem Ia in Ib, pri katerih kirurški poseg glede na patohistološki izvid odstranjenega tkiva ni bil popoln, je priporočljivo opraviti vnovičen kirurški poseg in nato znova oceniti stadij. V višjih stadijih bolezni samo s kirurškim zdravljenjem bolezni ne moremo pozdraviti, zato mu dodamo še zdravljenje s kemoterapijo in/ali v nekaterih primerih z radioterapijo," razlaga dr. Dovnik.

Kemoterapija skorajda za vse

Kemoterapijo po operativnem posegu (adjuvantna kemoterapija) dajo vsem bolnicam – z izjemo tistih z boleznijo v stadiju Ia in Ib. Kemoterapijo prejmejo vsake tri tedne, skupno šest krogov, opisuje Dovnik. Predoperativno (neoadjuvantno) kemoterapijo pa dajejo bolnicam v stadijih III in IV ter vsem, ki niso zmožne za operacijo. Namen tovrstnega zdravljenja je pred operacijo skrčiti tumor, kar omogoči uspešnejšo operacijo.

Na vprašanje, ali izvajajo tudi paliativne operativne posege, kirurg odgovarja: "Da, namen paliativnih operacij je zmanjšati trpljenje oziroma omogočiti čim bolj normalno življenje bolnic z napredovalim rakom, ki ga ni več mogoče pozdraviti. S paliativnimi operacijami najpogosteje rešujemo zaporo črevesa pri raku, ki se je razširil na ta organ. Zaprti del črevesa odstranimo, preostanka pa zašijemo med seboj ali pa s kožo, s čimer naredimo stomo oziroma umetno izvodilo, prek katerega se odvaja blato."

Kako dolgo traja rehabilitacija po operaciji? Dr. Dovnik pove, da večina bolnic lahko zapusti bolnišnico v petih do desetih dneh po operaciji. Po odpustu iz bolnišnice mora bolnica še več tednov počivati doma.

Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Simona Sanda

Simona Sanda uni. dipl. psih. spec. klinične psihologije

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki