Preživetje bolnic z rakom jajčnikov se vendarle izboljšuje

Ginekološki raki so leta 2008 v Sloveniji (skupaj z rakom dojk) predstavljali 32 % vseh rakov pri ženskah. Rak jajčnikov je bil po pogostosti tretji, takoj za rakom dojk in materničnega telesa. Ženske po večini prizadene po 50. letu starosti oziroma po zadnji menstruaciji, ob vstopu v pomenopavzo. Pri nas je leta  2008 je za to vrsto raka zbolelo 196 žensk, umrlo jih je 156.

Ginekološki raki so leta 2008 v Sloveniji (skupaj z rakom dojk) predstavljali 32 % vseh rakov pri ženskah. Rak jajčnikov je bil po pogostosti tretji, takoj za rakom dojk in materničnega telesa. Ženske po večini prizadene po 50. letu starosti oziroma po zadnji menstruaciji, ob vstopu v pomenopavzo. Pri nas je leta  2008 je za to vrsto raka zbolelo 196 žensk, umrlo jih je 156.

Ginekološki raki so raki ženskih spolnih organov, torej zunanjega spolovila, nožnice, materničnega vratu, materničnega telesa, posteljice in jajčnikov z adneksi. Ocenjujejo, da je leta 2008 v svetu za rakom jajčnikov zbolelo okrog 225.000 žensk, umrlo jih je približno 140.000. Incidenca je največja v Skandinaviji, vzhodni Evropi, ZDA in Kanadi. Preživetje bolnic z rakom jajčnikov je v splošnem manjše od 50 odstotkov, predvsem zato, ker bolezen večinoma odkrijejo v napredovalem stadiju. Kot pojasnjuje prof. Maja Primic Žakelj, dr. med., vodja Epidemiologije in registra raka Slovenije, je bilo preživetje slovenskih bolnic, zbolelih v obdobju 2004–2008, 47-odstotno. Za primerjavo: petletno relativno preživetje bolnic s katero koli vrsto raka (brez nemelanomskega kožnega), ki so zbolele v obdobju 2004–2008, je bilo že skoraj 63-odstotno.

»Glede različne obolevnosti po regijah bi v splošnem lahko ocenili, da je breme raka jajčnikov nekoliko večje v SV Sloveniji. Natančnih vzrokov za zdaj še nismo odkrivali, mogoče je, da posredno na to vpliva razširjenost hormonske kontracepcije, ki jo morda manj jemljejo ženske na severovzhodu Slovenije, oziroma nasploh neenakost v zdravju med zahodom in vzhodom naše države.«

Register raka Republike Slovenije (RRRS)

V Sloveniji imamo enega najstarejših populacijskih registrov raka v Evropi. Register raka Republike Slovenije (RRRS) deluje že od leta 1950. Tega leta so ga ustanovili na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana kot posebno službo za zbiranje in obdelavo podatkov o vseh novih primerih raka in o preživetju bolnikov z rakom. Na spletni strani registra slora.si so na voljo podatki vse od leta 1961 dalje. Podatke o umrljivosti za rakom v Sloveniji zbira Inštitut za varovanje zdravja in so na voljo od leta 1985. Na podlagi podatkov RRRS o bremenu rakavih bolezni v Sloveniji in njenih administrativnih enotah je mogoče ocenjevati uspešnost primarne in sekundarne preventive raka, diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in blažilne (paliativne) oskrbe.

Podatki služijo kot osnova za načrtovanje zmogljivosti in sredstev, potrebnih za obvladovanje rakavih bolezni na vseh omenjenih področjih, in za epidemiološke raziskave. Od leta 2003 je RRRS z Enoto za epidemiologijo posebna služba OI, imenovana Epidemiologija in register raka. V njej delujejo še bolnišnični register OI, državni register za vodenje in spremljanje organiziranega presejalnega programa za raka materničnega vratu (ZORA) in – od leta 2007 – informacijski sistem za vabljenje žensk in za epidemiološko spremljanje organiziranega presejalnega programa za raka dojk (DORA).

Kam na operacijo?

Kot kažejo podatki izpred treh let, so leta 2008 v slovenskih bolnišnicah operirali 166 bolnic z rakom jajčnikov, največ v UKC Ljubljana (62), UKC Maribor (34), na Onkološkem inštitutu Ljubljana (25) in v SB Celje (11), v drugih slovenskih bolnišnicah pa povsod manj kot deset. 139 bolnic je prejelo sistemska zdravila (ne glede na to, ali so bile tudi operirane), obsevane so bile samo tri.  »Seveda to ne pomeni tudi večje obolevnosti žensk za rakom dojke v teh regijah. Lahko pa ob tem podatku razmišljamo o kakovosti zdravljenja, domnevamo, da je ta boljša tam, kjer operirajo več bolnic in imajo tako več izkušenj,« opozarja dr. Žakljeva. 

Napovedi vsalo leto boljše

»Relativno preživetje bolnic z rakom jajčnika se povečuje, v 15 letih se je povečalo za 10 %, in to pri vseh odkritih rakih, ne glede na stadij bolezni. Kako pomemben je slednji ob diagnozi, pove podatek,« še pojasnjuje naša sogovornica, »da je v zadnjih letih petletno relativno preživetje bolnic z omejenim stadijem 94 %, medtem ko je pri bolnicah z razširjenim stadijem 55 % in pri tistih z razsejanim le 34 %. Rastoči časovni trend preživetja je najbolj izrazit v starostni skupini 50–74 let.«

 

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki