Rak dojk in zdravljenje

doc. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., spec. ginekologije
doc. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., spec. ginekologije (Foto: Diana Anđelić)

Hormonsko nadomestno zdravljenje

Nekatere bolnice z rakom dojk zdravijo s tako imenovanim hormonskim nadomestnim zdravljenjem. Kdaj je priporočljivo in pri katerih bolnicah, piše doc. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. med., spec. ginekologije z Onkološkega inštituta v Ljubljani.

Pri ženski se raven spolnih hormonov okrog petdesetega leta, zaradi zmanjšanega delovanja jajčnikov, močno zniža. Najpogosteje se že nekaj tednov po zadnji menstruaciji ali menopavzi pojavijo znaki pomanjkanja hormonov, predvsem estrogenov.

Težavam, ki nastopijo kmalu po prenehanju rednih menstruacij, pravimo akutne menopavzalne težave. Spremembe, ki se pojavijo nekaj let pozneje, tudi kot posledica pomanjkanja spolnih hormonov, so pozne menopavzalne spremembe. Hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ) uporabljajo za nadomeščanje manjkajočih spolnih hormonov, predvsem estrogena, in s tem za zmanjševanje menopavzalnih težav ter sprememb, ki se pojavijo z prenehanjem mesečnih krvavitev.
HNZ ne smemo zamenjevati s pogosto uporabljanim hormonskim zdravljenjem nekaterih bolnic z rakom dojk, pri katerem želijo doseči prav nasprotno, znižanje estrogenov. Kar dve tretjini žensk, pri katerih odkrijejo raka dojk, je v obdobju naravne pomenopavze, to je po petdesetem letu.
Pri večini mlajših bolnic pa nujno potrebno zdravljenje s citostatiki in antiestrogeni povzroči nenadno zmanjšano izločanje spolnih hormonov in prezgodnjo menopavzo - pri petintridesetletnih bolnicah v približno 30 odstotkih in pri skoraj vseh bolnicah, starih od petinštirideset do petdeset let. Prenehanje mesečnih krvavitev, občutno zmanjšanje delovanja jajčnikov in izločanje spolnih hormonov so odvisni od starosti bolnice ter vrste in količine uporabljenih citostatikov.
V primeru naravne menopavze se količina estrogenov v krvi postopoma zmanjšuje, približno eno do tri leta, zato so tudi akutne menopavzalne težave pri večini žensk praviloma blažje in manj moteče. Nenadno znižanje ravni estrogenov zaradi prezgodnje menopavze pa bolnicam po zdravljenju raka dojk pogosto povzroči resne menopavzalne težave, kot so: zelo pogosti vročinski oblivi in nočno znojenje, izrazite motnje spanja in pomnjenja, depresije in dispareunijo.

HNZ bi zagotovo najučinkovitejše zmanjšalo ali preprečilo menopavzalne težave tudi pri bolnicah po zdravljenju raka dojk. Ali se je pri teh bolnicah smiselno odločiti za HNZ? Da, vendar le pri tistih redkih, ki so že zaključile priporočeno zdravljenje raka dojk in pri katerih so akutne menopavzalne težave izražene do take mere, da jim onemogočajo normalno življenje in delovanje, ter vedno šele po uporabljenih drugih načinih nehormonskega zdravljenja.
HNZ pri bolnicah po zdravljenju raka dojk nikakor ne sme biti prva metoda zdravljenja menopavzalnih težav. Vključevati mora estrogene v najbolj nizki količini, ki je še uspešna za preprečevanje akutnih menopavzalnih težav in mora trajati čim krajši čas, leto ali dve. Pred začetkom HNZ je treba vsako bolnico izčrpno obvestiti o koristih in morebitnih škodljivih posledicah HNZ. Pristanek bolnice za HNZ in vzroke za odločitev je treba vedno zabeležiti.

Za HNZ pri bolnicah po zdravljenju raka dojk se lahko odloči le ginekolog onkolog, in sicer v soglasju z onkologom, h kateremu bolnica hodi na redne preglede. Zanesljivih podatkov, ki bi govorili o bolj ali manj varni obliki HNZ (tablete, injekcije, obliži) ali odmerkih hormonskih nadomestnih zdravil ni, zato se za HNZ odločamo enako kot pri drugih ženskah. Tako je osnovno pravilo uporaba čimbolj nizkega odmerka estrogena ob še zadovoljivih učinkih.

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Gregor Kavčič

dr. Gregor Kavčič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki