Radioterapija

Snežna Paulin Košir, dr. med., spec. radioterapije in onkologije
Snežna Paulin Košir, dr. med., spec. radioterapije in onkologije (Foto: Diana Anđelić)

Uspešna metoda zazdravitve

Radioterapija (obsevanje) je ena od oblik zdravljenja kostnih zasevkov. Pogovarjali smo se  s Snežno Paulin Košir, dr. med., specialistko radioterapije in onkologije z Onkološkega inštituta, ki se ukvarja z zdravljenjem raka dojke in progresa bolezni v kosti.

Zdravljenje kostnih zasevkov je možno s sistemsko terapijo (hormonska terapija, citostatiki, biološka zdravila, bisfosfonati) in obsevanjem. Način zdravljenja je odvisen od težav, ki jih bolnicam povzročajo kostni zasevki. Bolnice imajo zaradi bolečin pogosto slabšo kakovost življenja in prizadeto mobilnost. Z obsevanjem kostnih zasevkov zmanjšamo bolečine in težave v 75% primerov. Nujno in neodložljivo je obsevanje, ko kostni zasevki pritiskajo na hrbtenjačo in jo utesnjujejo.

Kostni zasevki so lahko osteolitični, kar pomeni, da se tu kost »topi« ali osteoblastni , pomeni da se kostnino nalaga. Najpogostejša  je kombinacija obeh vrst,  to so zasevki mešanega tipa. Obsevanje je zlasti pomembno pri osteolitičnih zasevkih, kjer je večja nevarnost zlomov. Uspešnost  obsevalne terapije se pokaže nekako  3 tedne  po končanem obsevanju, razlaga sogovornica.

Režim obsevanja kostnih zasevkov

Kostne zasevke obsevamo z enkratno frakcijo z dozo 8 Gy, lahko pa tudi z več frakcijami 5x 4 Gy ali 6x 4Gy. Število frakcij je odvisno od splošne kondicije bolnice, razširjenosti bolezni, velikosti  obsevalnega polja.

Priprava na obsevanje

Potrebna je natančna diagnostika in lokalizacija zasevkov, ki jo izvedemo s pomočjo scintigrafije, Rtg diagnostike, lahko tudi CT preiskave ali MRI. Bolnice imajo nato naris obsevalnega polja. Zdravnik definira obsevalno polje in določi dozo. Sledi obsevanje na obsevalnih aparatih, ki ga izvajajo radiološki inženirji.

Neželeni učinki

Večjih neželenih učinkov med obsevanjem običajno ne pričakujemo. Redko se pojavita slabost in bruhanje pri obsevanju hrbtenice, in diareje pri obsevanju medenice. Pojavi se lahko tudi utrujenost. Kot pravi sogovornica, ima radioterapija običajno dober odziv, bolnice se po njej bolje počutijo, bolečin je manj ali povsem izginejo. Po uspešnem obsevanju, kjer je dosežen dober odgovor je možno še dodatno obsevati.

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki