Metastatsko zdravljenje raka dojke – novosti

dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine
dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine (Foto: Diana Anđelić)

Slovenske bolnice so deležne učinkovitega zdravljenja

Zdravljenje metastatskega raka dojke v Sloveniji se ne razlikuje od zdravljenja v bogatejših državah EU ali v ZDA. Na voljo so vsa dokazano učinkovita zdravila. Bolnice lahko tudi vključujemo v klinične raziskave z novimi zdravili, je povedala dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine, iz sektorja za internistično onkologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Z njo smo se pogovarjali o zdravljenju metastatskega raka in novostih na tem področju.

"Slovenskim bolnicam so dostopna potrebna zdravila za zdravljenje tako zgodnjega kakor tudi metastatskega raka dojke. Na Onkološkem inštitutu sta trenutno odprti dve klinični raziskavi z novima zdraviloma za bolnice z metastatskim karcinomom dojke, ki imajo v tumorju čezmerno izražen HER-2. HER-2 receptor je beljakovina, ki nastane pod vplivom gena HER-2. HER-2 receptorji so razporejeni po celični membrani in so čezmerno izraženi pri petini bolnic z rakom dojke. Ko se nanj vežejo rastni faktorji, signale iz zunanjosti celice prevajajo do jedra in tako uravnavajo celično rast.

Z zdravili anti-HER-2 lahko zavremo prenos teh signalov ter preprečimo rast in delitev rakavih celic. Trenutno pri nas preizkušajo še dve novi zdravili anti-HER-2, od katerih je eno po strukturi majhna molekula, usmerjena proti več celičnim tarčam, drugo pa je prvi konjugat biološkega zdravila in citostatika," je o najnovejših zdravilih za zdravljenje metastatskega raka dojke povedala dr. Borštnar.

Pri rutinskem zdravljenju metastatske bolezni je na voljo vrsta hormonskih zdravil, citostatikov in tarčnih zdravil.

Če bolnice nimajo hormonsko odvisne bolezni, če njihova bolezen hitro napreduje z zasevki v drugih organih ali če hormonsko zdravljenje ni več učinkovito, jih zdravimo s citostatiki, je povedala dr. Borštnar. Te citostatike bolnice dobijo v monoterapiji ali pa v kombinacijah. "Bolnice, ki imajo v tumorju čezmerno izražen HER-2, zdravimo z zdravili anti-HER-2 v kombinaciji s citostatiki."

Ko dosežejo mirovanje bolezni, stanje vzdržujejo le z zdravilom anti-HER-2. Tudi po napredovanju bolezni zdravilo anti-HER-2 obdržijo in mu dodajo nov citostatik ali pa hormonsko zdravilo. Bolnice, ki se za metastatskim rakom dojke zdravijo prvič in ki v tumorju nimajo čezmerno izražen HER-2, lahko zdravijo z antiangiogenim zdravilom, ki preprečuje rast žil v tumorju.

Cilj zdravljenja je nadzor bolezni

"Metastatski rak dojke obravnavamo kot kronično bolezen," je povedala dr. Borštnar. "Vseeno je ne moremo primerjati denimo s sladkorno boleznijo, ki sicer lahko skrajša življenje, vendar bolniki ob dobro vodeni bolezni živijo zelo dolgo in brez hujših zapletov. Večina bolnic z metastatskim rakom dojke ve, da jim bo bolezen zagotovo skrajšala življenje, toda ni nujno, da s to boleznijo živijo le leto ali dve, pač pa celo desetletje ali več." Pojavnost raka dojke se v Sloveniji nenehno povečuje raste. Na leto zboli že več kot tisoč sto Slovenk, od tega jih ima 7 odstotkov metastatsko bolezen že ob postavitvi diagnoze.

Pri sistemskem (operabilnem) zdravljenju raka dojke se zdravniki pogosto odločijo za razmeroma agresivno citostatsko zdravljenje, ki ga spremljajo hujši neželeni učinki – namen takega zdravljenja je uničiti vse rakave celice in pozdraviti bolnico. Takšno zdravljenje je časovno omejeno na nekaj manj kot pol leta. Pri metastatski bolezni je drugače, pravi sogovornica. "Tu je naš cilj doseči najboljši možen nadzor bolezni ob kar najmanj neželenih učinkih in čim boljši kakovosti življenja." Zdravljenje poteka vseskozi, s krajšimi prekinitvami, ko je bolezen v mirovanju. Toda žal vsaki remisiji praviloma sledi vnovično napredovanje in s tem vnovično zdravljenje. Zdravljenju s hormonskimi zdravili, citostatiki in z zdravili HER-2 lahko dodajo še obsevanje. Najpogostejše je protibolečinsko obsevanje kosti. Pri bolnicah z rakavimi zasevki v kosteh zdravljenju praviloma pridružijo še bisfosfonate.

"Včasih me bolnice, zlasti tiste z majhnimi otroki, vprašajo, ali jim lahko zagotovim, da bodo živele še vsaj pet let. Moj odgovor je: Ni zagotovila. Vsekakor obstaja možnost, da boste živeli vsaj tako dolgo ali pa še veliko dlje. Ker se je v moji še ne prav dolgi poklicni karieri podoba zdravljenja raka dojke z novimi hormonskimi zdravili, citostatiki in predvsem z zdravili anti-HER-2 zelo spremenila, trdno verjamem, da se bo življenje bolnic z metastatskim rakom dojke še naprej podaljševalo," je o čedalje uspešnejšem zdravljenju metastatskega raka dojke prepričana dr. Simona Borštnar.