Možganski tumorji: Zdravljenje z obsevanjem

mag. Uroš Smrdel, dr. med.
mag. Uroš Smrdel, dr. med. (Foto: Diana Anđelić)

Vedno individualno in skrbno načrtovano

Zdravljenje možganskih tumorjev z obsevanjem sledi kirurškemu zdravljenju in je skrbno načrtovano za vsakega bolnika posebej. Klasično ionizirajoče sevanje, usmerjeno na območje, kjer je prej ali še vedno v celoti/ostankih leži tumor, poškoduje hitro se deleče rakave celice, možganske celice pa so nanj manj občutljive. Z obsevanjem zato poškodujejo predvsem tumorske celice in tako dodatno odložijo možnost ponovitve bolezni. Kot pravi mag. Uroš Smrdel, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana, dnevni odmerek in skupno število odmerkov določijo na osnovi velikosti, lokacije in vrste tumorja ter bolnikove starosti. Doza je v vsakem odmerku drugačna, tako da ob najmanjših možnih težavah dosežejo največji učinek na tumorske celice.

Radioterapija pride v poštev pri večini bolnikov z malignim možganskim tumorjem, pri nekaterih bolnikih z benignim možganskim tumorjem in pri najpogostejši obliki možganskega tumorja, sekundarnem metastatskem možganskem tumorju. Ta najpogosteje nastane z zasevki pri raku dojke in pljučnem raku. Prvi pogoj za zdravljenje možganskega tumorja z radioterapijo je potrditev tumorja. To zdravljenje sledi kliničnemu in nevrološkemu pregledu ter potrditvi tumorja s slikovno diagnostiko, računalniško tomografijo (CT) in preiskavo z magnetno resonanco (MRI) ter z biopsijo tumorja in histopatološkim pregledom odvzetega vzorca.

Za zdravljenje primarnih tumorjev …

Glioblastom je najpogostejši primarni možganski tumor. Zdravljenje teh tumorjev običajno poteka tako, da najprej opravijo kirurško zdravljenje, temu pa sledita radioterapija in kemoterapija. »Radioterapija pride v poštev tudi pri drugi najpogostejši vrsti primarnega možganskega tumorja, pri anaplastičnem oligodendrogliomu, ki je tudi tumor opornega tkiva. Pri bolnikih s tovrstnim tumorjem so ugotovili kromosomsko napako. Ker se ti bolniki zelo dobro odzivajo na kemoterapijo, pri tej vrsti tumorja včasih dosežemo popolno remisijo bolezni že s kemoterapijo brez dodatnega obsevanja,« pripoveduje dr. Smrdel.

… in sekundarnih tumorjev

Metastaze so najpogostejša oblika možganskega tumorja. Kot pove sogovornik, se v večini primerov ne pojavi le ena metastaza, zato je obsevanje namenjeno lajšanju težav ali odložitvi nastanka težav. Takrat obsevajo celotno glavo brez načrtov obsevanja, in sicer z nižjo dozo obsevanja. Pri posameznih rakih, na primer pri raku dojke, se pogosto pojavljajo solitarne oziroma enojne metastaze. Pri tem ima najprej pomembno vlogo kirurško zdravljenje, odstranitev metastaze, ki mu sledi zdravljenje z obsevanjem, s čimer lahko dosežejo dolgotrajno zazdravitev. »Pri solitarnih metastazah pride v poštev tudi tako imenovana stereostatična radiokirurgija, ki jo nameravamo v Sloveniji uvesti v letošnjem letu. V tem primeru obsevanje v primerjavi s klasičnim obsevanjem ne izkorišča razlike v občutljivosti celic, ampak je usmerjeno na zelo majhne in zelo dobro omejene lezije ter z visoko obsevalno dozo uniči vse obsevane celice. To ni metoda za obsevanje primarnih možganskih tumorjev, saj ti običajno ne rastejo omejeno, ampak v okolico. Potrebna je velika natančnost obsevanja, doze obsevanja pa so do desetkrat večje in znašajo od 20 do 30 Greyev v enem odmerku. Biološki učinek te doze je zaradi mehanizmov popravila celic znatno večji, kot bi bil učinek klasičnega obsevanja,« poudari dr. Smrdel.

Najprej načrt obsevanja

Pri bolniku najprej opravijo simulacijo obsevanja, saj tako zagotovijo, da bodo obsevali le območje, kjer je ležal ali še vedno leži tumor v celoti ali ostankih. Sogovornik razlaga: »Na računalniku vrišemo mesta v možganih, ki jih želimo obsevati, in organi, ki bi jih utegnili poškodovati. Čeprav so možgani zelo neobčutljivi za sevanje, so določeni organi znotraj glave dokaj občutljivi za sevanje: to so predvsem oči, vidni živci in križišča vidnih živcev, nekoliko manj pa možgansko deblo. Nato naredimo še načrt obsevanja. Pri tem določimo tudi napravo, s katero bomo bolnika obsevali, dozo, ki jo bo prejel, in število odmerkov sevanja.«

Odmerek obsevanja prilagojen bolniku

Zdravljenje z obsevanjem traja skoraj šest tednov; dva tedna priprava načrta in štiri tedne obsevanje. Dnevni odmerek obsevanja določijo na temelju velikosti, lokacije in vrste tumorja, bolnikovega stanja, vrste operacije in tudi starosti. Načrtu sledi obsevanje na obsevalnem aparatu. Za obsevanje potrebujejo dozo od 55 do 60 Greyev. Dr. Smrdel razloži, da so se v Sloveniji odločili, da obsevajo s 56 Greyi; tako opravijo 28 obsevanj z močjo 2 Greyev. Pri tem bolniki prejemajo tudi kemoterapijo v obliki tablet (temozolomid). Bolniku vsak teden kontrolirajo kri, ob koncu obsevanja pa nadaljujejo še z dodatnim zdravljenjem. Takšna terapija je zelo agresivna, zato so zanjo primerni le bolniki v dobrem stanju. Kadar bolniki take terapije ne bi dobro prenašali, se odločijo samo za zdravljenje z radioterapijo, pri čemer lahko prilagodijo tudi čas obsevanja, na primer manj odmerkov obsevanja z večjo dozo.

Zdravljenje uspešnejše v kombinaciji

Obsevanje ne povzroča resnejših neželenih učinkov. Po obsevanju se lahko pojavi motnja v koncentraciji, med obsevanjem pa glavobol ali vrtoglavica kot posledica otekline možganov.
Zato bolnika med obsevanjem kontrolirajo in mu po potrebi predpišejo ustrezna zdravila, antiepileptike ali kortikosteroide. Pri zdravljenju glioblastomov se s kirurškim zdravljenjem preživetje bolnikov podaljša za pol leta, če dodajo radioterapijo, je maksimalno preživetje devet mesecev, če pa temu dodajo zdravljenje s kemoterapijo, se preživetje podaljša še enkrat, na 14 do 16 mesecev.

Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki