Za uspešnejše metode zdravljenja

  • sobota, 06. avgust 2005
prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol. (Foto: Diana Anđelić)

Sodobna zdravila za zdravljenje raka

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani se je prva mednarodna raziskovalna klinična študija začela leta 1993, in sicer za rak dojke, zdaj pa poteka enajst študij za rak dojke, štiri za pljučnega raka, dve za maligni melanom, tri za metastatski rak debelega črevesa in danke, dve za hodgkinovo bolezen in ena z elektrokemoterapijo.

Leta 2004 je bilo v klinične raziskave vključenih 143 bolnikov. Onkološki inštitut se kot nosilna koordinacijska onkološka ustanova pri raziskovalnem delu povezuje s slovenskimi in mednarodnimi instittucijami.
Raziskovalno delo poteka v okviru naslednjih tematskih sklopov onkologije: kancerogeneza, rast in značilnosti tumorjev, odzivnost organizma, odkrivanje in ugotavljanje raka, zdravljenje raka in posledice zdravljenja. Kot je povedal prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol., pri nas opravljamo klinične raziskave v drugi in tretji fazi, ki obsegajo večje število bolnikov. Pri teh so tudi znani odmerki in oblike zdravljenja.

»Klinične raziskave pomagajo raziskovalcem dognati, katere oblike zdravljenja so najučinkovitejše. Prednosti za bolnike so v tem, da jih zaradi vključenosti v raziskavo podrobneje obravnavajo, kar pomeni, da se pogosto srečujejo z zdravniki, ki izvajajo redni nadzor nad potekom zdravljenja. Res pa je, da lahko metode zdravljenja, ki jih zdravniki preizkušajo v kliničnih raziskavah, povzročijo neželene učinke in druga zdravstvena tveganja, ki so odvisna od vrste zdravljenja in bolnikovega zdravstvenega stanja. Vendar ima vsak bolnik pravico, da ga o poteku zdravljenja natančno obveščajo, poleg tega lahko od raziskave če z njo ni zadovoljen ali nanj slabo vpliva tudi odstopi. Nobena klinična raziskava se ne začne brez dokazil v predkliniki, torej gre za preverjene načine zdravljenja." Zdravnik mora vsakogar, ki ga namerava vključiti v raziskavo, podrobno poučiti o namenu raziskave, o možnih neželenih učinkih zdravljenja, o ciljih raziskave & Bolniku vse to posreduje tudi v pisni obliki, da si ta lahko vzame dovolj časa za premislek. Če so bolniki dobro obveščeni o raziskavi in njenih ciljih, tudi raje sodelujejo."


Več informacij dobite na spletni strani: http://www.onko-i.si; ali po telefonu: Onkološki inštitu: 01/ 5879100 (centrala);

Klinične raziskave razdelimo na faze I, II, III in IV

Faza I
V fazi I se pod posebnimi pogoji izvaja zdravljenje s snovjo, ki je v predkliničnih raziskavah uničevala rakave celice. Vsakodnevno se pri bolnikih spremlja funkcijo vseh organov in beleži neželene učinke. V teku te faze se določi, kakšen je pravi odmerek.

Faza II
Po opravljeni fazi I že imamo oblikovano zdravilo, ki se lahko uporablja v odmerku, ki so ga odredili v fazi I. Naloga faze II je, da ugotovi, ali je to zdravilo učinkovito pri določenih tumorjih. Taka raziskava ponavadi zajame 20 do 40 bolnikov. Bolnike za vstop v raziskavo najprej seznanimo z novim zdravilom, za katerega so že znani neželeni učinki in odmerek. Po razgovoru lahko bolnik na zdravljenje z njim pristane ali ga zavrne. Nikoli ne dajemo takih zdravil brez predhodnega razgovora z bolnikom.

Faza III
Zdravilo je pokazalo ugoden učinek v fazi II. Pojavi se vprašanje »Ali je novo zdravilo bolj učinkovito kot standardno zdravljenje?« V temeljitih raziskavah na velikem številu bolnikov potekajo klinične raziskave faze III. Bolniku odredijo način zdravljenja bodisi z novim zdravilom ali s standardnim zdravljenjem. Le na tak način se neznani dejavniki, ki vplivajo na izhod zdravljenja, porazdelijo v obe skupini bolnikov enakomerno. Po končanem zdravljenju lahko potem raziskovalci zaključijo, katero zdravljenje je boljše. V taki raziskavi je ponavadi vključeno več sto ali tisoč bolnikov iz več centrov in več držav.

(Vir: doc. dr. Branko Zakotnik, dr. med., vodja internistične službe na OI - povzeto po reviji Okno, letnik 14, št. 2).

Faza IV
Medtem, ko klinične raziskave faze III potekajo omejen čas na omejenem števili ljudi, pa je registrirano zdravilo v uporabi dolga leta pri zelo širokih množicah, kjer je mogoče zaznati morebitna pozna tveganja ob uporabi zdravila ali pa zaslediti nove, zelo redke neželene učinke. Vsa nova dognanja se potem dodajo v povzetek glavnih značilnosti zdravila in tako dopolnjujejo informacijo o zdravilu. Včasih pa se v raziskavah faze IV izkaže, da ima zdravilo nove, prej še neodkrite neželene učinke, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje v primerjavi s koristjo. V takšnem primeru se lahko zdravilo s tržišča tudi umakne.

(Vir: Jože Trontelj povzeto po reviji ISIS oktober 2003)

Proces iskanja novih, boljših, manj škodljivih načinov zdravljenja, v katerega so vključeni ljudje, imenujemo "KLINIČNE RAZISKAVE". »PREDKLINIČNE RAZISKAVE« potekajo pred klinično fazo, na kulturah tumorskih celic v epruvetah. Tako se že tu zaustavi razvoj zdravil, ki se nikakor ne bi mogla uporabljati pri ljudeh. Vsako leto v svetu preizkusijo na ta način na deset-tisoče novih snovi.

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki