Skupaj smo močnejše

prim. Mojca Senčar, dr. med.
prim. Mojca Senčar, dr. med. (Foto: Diana Anđelić)

Rak dojk

Boj proti raku dojk bo najuspešnejši, če se bo v njem združilo čimveč žensk, saj bodo skupaj močnejše in glasnejše v pridobivanju pravic in enakih možnosti za odkrivanje in zdravljenje. Tako je pred dobrimi desetimi razmišljal leti prof. Umberto Veronesi, zdravnik in nekdanji italijanski minister za zdravje. Konkreten plod njegovih razmišljanj je bila organizacija Europa Donna pred natančno desetimi leti. Med državami članicami, ki jih je trenutno dvaintrideset, je od leta 1997 tudi Slovenija.

Za redne preglede

Kot pravi predsednica Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna (ED) v Sloveniji, prim. Mojca Senčar, dr. med., je to organizacija, ki združuje v boju proti raku dojk vse ženske, ne glede na to, ali so imele tudi same raka ali ne. Med njihove najpomembnejše naloge spada skrb za to, da bi pri nas imele vse ženske po petdesetem letu možnost rednih organiziranih brezplačnih presejalnih pregledov z mamografijo. Prav redni pregledi so ključ do zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki daje najboljše rezultate zdravljenja in zvišuje stopnjo preživetja, pravi prim. Mojca Senčar.

Novice
Članice slovenske ED zelo dejavno skrbijo za ozaveščanje širše javnosti o raku dojk. Rak je še vedno velik tabu, s katerim lahko v največji meri opravimo le z znanjem, je prepričana sogovornica. Zato izdajajo Novice Europa Donna, publikacijo, ki je priložena reviji Naša žena, članice in člani združenja jih dobijo brezplačno. V njej so poleg strokovnih člankov tudi dragocena pričevanja bolnic, ki so tudi same doživele izkušnjo raka .

Slovenska Europa Donna ima svojo predstavnico tudi v Izvršnem odboru ED. Za tri leta je na enega od stolčkov sedla Sanja Rozman, tudi bivša bolnica z rakom dojk. Kot sama pravi, je njeno glavno poslanstvo zastopati druge bolnice in izboriti zanje čim več pravic. Izvršni odbor skrbi za večje projekte ED, njeno vizijo, smernice delovanja in finance. Organizira večja srečanja in kongrese, na katerih najuglednejši strokovnjaki z vsega sveta predavajo o vseh aspektih celostne obravnave raka dojk. Letos bosta dva taka kongresa, prvi prav ta mesec v Hamburgu.Eden od pomembnejših doseženih ciljev Izvršnega odbora ED je bil, prepričati evropski parlament o pomenu brezplačnih presejalnih testov. Program naj bi bil vpeljan po letu 2006 v vseh državah članicah EU, torej tudi pri nas.

Svetovanje
ED ima tudi svetovalni telefon, kamor lahko pokliče vsak, ki želi kakršnekoli informacije o raku dojk. Ponujajo tudi možnost individualnih konzultacij. Prim. Senčarjeva, ki je šestintrideset let delala na Onkološkem inštitutu, bolnicam pomaga razumeti izvide preiskav, jim razlaga, kakšne so možnosti zdravljenja, in odgovarja na številna vprašanja, ki se porajajo ob bolezni. Ker je pred triindvajsetimi leti tudi sama zbolela za rakom, so ji znane vse stiske in bolnice zelo dobro razume, hkrati pa je lahko največje upanje za bolnice.

Predavanja
Članice ED prirejajo tudi predavanja po vsej Sloveniji, na katerih navzoče ženske naučijo tudi, kako si lahko same pretipajo dojke. Kako je pod prsti čutiti sumljive spremembe, lahko vsaka slušateljica preizkusi na silikonskem modelu dojke. Prim. Senčarjeva pravi, da so tovrstna predavanja vedno dobro obiskana. Predavanja prirejajo povsod. Za več informacij pokličite na sedež ED na tel. (01) 475 15 14 ali (041) 516 900.

Deset ciljev Europe Donne:
1. Po Evropi in svetu širi in izmenjuje informacije o raku dojk.
2. Obvešča o boleznih dojk.
3. Poudarja pomen ustreznega pregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk.
4. Prizadeva si za najboljše zdravljenje.
5. Prizadeva si za popolno oskrbo med zdravljenjem in po njem.
6. Podpira ustrezno dodatno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov.
7. Podpira kakovostno strokovno obravnavo in pospešuje njen razvoj.
8. Trudi se za nenehno posodabljanje medicinske opreme.
9. Skrbi, da ženske kar najbolje razumejo vse predlagane načine zdravljenja, da sodelujejo v kliničnih študijah in da lahko uveljavljajo pravico do dodatnega strokovnega mnenja.
10. Podpira raziskave o raku dojk.


Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Vsi Viva strokovnjaki