Čustvena zloraba

(Foto: Shutterstock)

Več kot zgolj verbalna žalitev

Številni ljudje se sploh ne zavedajo, da so bili ali da so še vedno deležni čustvenega zlorabljanja. Poleg tega se marsikateri primer čustvene zlorabe ne zdi resen ali dramatičen, čeprav so posledice lahko zelo hude. Čeprav je čustvena zloraba najpogostejša oblika zlorabe, se o njej najmanj govori. Vzrok za to, da jo ljudje tako zlahka spregledajo, je predvsem dejstvo, da je velik del tega, kar razumemo kot normalne in sprejemljive oblike sporazumevanja, v resnici zloraba.

V nasprotju s telesno in spolno zlorabo, kjer je zloraba posamezen, osamljen dogodek, čustveno zlorabo sestavlja vrsta dogodkov ali vedenjski vzorec, ki se pojavlja v določenem času. Čustvena zloraba je več kot zgolj verbalna žalitev, kot se glasi najpogostejša definicija tovrstne zlorabe. Čustvena zloraba je vrsta ponavljajočih se dogodkov, bodisi namernih bodisi nenamernih, ki žalijo, grozijo, ponižujejo in/ali nadzirajo drugo osebo.

Vključuje lahko vzorec enega dogodka ali več zlorab, kot so žalitve, kritiziranje, nasilne zahteve ali pričakovanja, grožnje, zavrnitev, zanemarjanje, vzbujanje občutka krivde, nadziranje, izolacija, kaznovanje. Telesna in spolna zloraba, a tudi to, da je posameznik priča takšnim zlorabam drugih oseb, so obenem tudi oblike čustvene zlorabe. Do čustvene zlorabe lahko pride kjerkoli - doma, v šoli, v partnerskem odnosu, v odnosu med otrokom in roditeljem, na delovnem mestu. Ni povsem jasno, ali med moškimi in ženskami obstaja razlika, ko gre za nagnjenost k čustvenemu zlorabljanju, vendar se zdi, da deklice in ženske pogosteje uporabijo čustveno zlorabo z namenom, da bi pridobile nadzor in moč, dečki in moški pa pogosteje izbirajo telesno zastraševanje, napadalnost in nasilje.


Bolj uničujoča

O čustveni zlorabi pogosto pomanjkljivo poročajo, njenim posledicam pa največkrat pripisujejo manjši pomen, kot ga imajo v resnici. Toda podatki kažejo, da veliko ljudi, ki so preživeli telesno in spolno zlorabo, čustveno zlorabo opisuje kot pogosto bolj uničujočo in z daljnosežnejšimi učinki. Čustvena zloraba namreč zadene človeka v njegovo jedro, v njegovo človeško bistvo. Če se čustvena zloraba pogosto ponavlja, jo žrtev v večini primerov ponotranji ter razvije občutja strahu, krivde, nepomembnosti, nevrednosti, nezaupanja, nezaželenosti in neljubljenosti ali občutek, da je slab človek, ki si zasluži kazen.

Ljudje, ki so doživljali čustveno zlorabljanje, imajo velike težave z razumevanjem, zakaj se tako slabo počutijo. Dejanje, s katerim je bila povzročena zloraba, se marsikdaj ne zdi nekaj velikega; ljudje, ki so priče takšnemu dogodku, mu včasih sploh ne posvečajo posebne pozornosti. Žrtvi celo govorijo, da položaj, v katerem je (ali je bila), sploh ni tako slab ... Toda vzdušje nespoštovanja posameznikovih občutkov, ko je človek izpostavljen nenehnemu ali pogostemu kritiziranju, kričanju ali ignoriranju, ima globoke učinke, saj napade posameznikovo samopodobo in samozaupanje.


Opozorilna znamenja zlorabe

Kako prepoznamo čustveno zlorabo? Pri tem nam lahko pomaga poskus, da se odmaknemo od lastnega položaja in preučimo celotno vzdušje doma ali na delovnem mestu. Zaupajmo svojim občutkom o drugih ljudeh. Včasih nas posameznik zgolj pogleda - in že vemo, da ima do nas vzvišen odnos. Ali pa so njegove besede sprejemljive, vendar je ton, s katerim so bile izrečene, zloben, sovražen. Čustvena zloraba je lahko nadvse prefinjena, zato zaupajmo občutkom, ki nam govorijo, v kakšnem odnosu smo z določeno osebo oziroma kakšen odnos ima ta oseba do nas.

Kako ugotovite, ali ste žrtev psihološke zlorabe? Zlorabljajoča oseba navadno uporablja besede ali vedenja, s katerimi nadzira sočloveka. Pritrdilen odgovor na katerokoli od naslednjih vprašanj je znak, da gre za zlorabljajoč odnos.

Ali vaš partner, sodelavec ali roditelj ...

 • uporablja žaljive izraze, vas ponižuje oziroma z besedami in dejanji sproža v vas manjvrednostne občutke?
 • ignorira vaša čustva ali vam odteguje odobravanje, naklonjenost, ljubeznivost, da bi vas s tem kaznoval?
 • žali vaša najbolj cenjena prepričanja, vero, poreklo?
 • poskuša nadzirati, kaj počnete, s kom preživljate čas in kam greste?
 • nadzira družinske prihodke?
 • grozi, da bo pretepel oziroma poškodoval vas ali vaše otroke, ali pa vam grozi, da vas bo zapustil?
 • uničuje stvari?
 • s pogledi ali kretnjami zbuja v vas strah?-
 • kaznuje vaše otroke, kadar je jezen na vas?
 • se znaša nad domačimi živalmi, hišnimi ljubljenčki, da bi vas prizadel?
 • manipulira z vami z lažmi, da bi v vas sprožil dvom v vaše dojemanje stvarnosti? Je vaš partner kdaj rekel, da "ste nori" ali skušal v vas ustvariti občutek, da ste nori?
Članek se nadaljuje »


Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Vsi Viva strokovnjaki