Žalovanje je nujno zlo in smrt je tabu

  • JN
  • petek, 30. april 2010
(Foto: Dreamstime)

Z umikom vere in trdnega verovanja v posmrtno življenje na stranski tir družbenega dogajanja je človek postal prepuščen neštetim manj obveznim oblikam verovanja.  Zdaj izbiramo med alternativami, kot so vzhodnjaške vede, magično-religiozne prakse, cerkve, kulti in sekte. Posameznik si dandanes ustvari "osebno" sintezo različnih prvin religioznih tradicij, ki si jih poišče sam.

Verske resnice in naivno verovanje v posmrtno življenje niso več danost, ki bi se je otrok priučil takoj, ko bi se začel zavedati. Današnji posameznik nima trdne ideologije, saj je le-ta družbeno razpršena na stotine naukov, teorij in ved. V težkih trenutkih smo prepuščeni sebi, zmedeni in prestrašeni. V času racionalizma, ki "iracionalna čustva" potiska vstran, je smrt še manj sprejemljiva.

Pokojnik ne gre več samoumevno v nebesa, niti se ne reinkarnira. Trdno prepričanje v posmrtno življenje se že dolgo maje pod pritiski neusmiljenega principa znanosti - "kar ni dokazljivo, ne obstaja". Sekularizacija in razvoj znanosti sta smrt ločila od kontinuuma, postavila sta jo kot prelom. Toda tudi prelom ni dovolj razumljiv. Urbanizacija je pripomogla k "družbeni gravitaciji"; to pomeni, da smo ljudje v razmeroma majhnih skupnostih tesno povezani. Izguba sočloveka je v povezavi s pripadnostjo toliko večja. To se najbolj kaže v družinah, v ozkem prijateljskem krogu, v delovnem okolju in razredu.

Danes je v primerjavi s preteklostjo, ko je bila umrljivost dojenčkov izredno visoka, smrt domena starejših. Skoraj 80 odstotkov smrti nastopi pri ljudeh, starejših od 65 let. Še bolj protislovno je dejstvo, da bolni ljudje zaradi izrednega napredka medicine umirajo vse počasneje. Nekateri sociologi govorijo o "mini smrtih", ki jih posameznik doživi, še preden v resnici umre.Smrt kot družbeno konstruirana ideja vsebuje strahove, upanje in naravnanost ljudi na ta pojav. Te naravnanosti se priučimo prek simbolov, ritualov, vedenjskih vzorcev in jezika. Budist ima drugačno predstavo o smrti kot kristjan.

Za budista je smrt bolečina, skozi katero se bo vnovič rodil. Ideja budizma pa ni v vnovičnih rojstvih, temveč v koncu življenja. Takoj ko se začnemo spraševati o načinih žalovanja pri različnih ljudstvih, se nehote povežemo z različnimi pojmovanji posmrtnega življenja. Te raznovrstne predstave in ideje pa v različnih kulturah še danes narekujejo različne načine žalovanja.

Običaji in verovanja pri različnih kulturah

Še preden je človek postal moderni homo sapiens, so njegovi predniki, natančneje neandertalci (živeli so pred 150.000 do 35.000 leti), že poznali ritualni pokop s cvetjem. Umrle so pokopavali obrnjene proti vzhodu, in sicer v spalnem položaju. Iz tega naj bi izhajalo prepričanje, da je neandertalec že imel predstavo o posmrtnem življenju kot spanju. Kromanjonski človek (živel je pred 35.000 do 10.000 leti) je spoštoval pokojnike na poseben način. "Dovolil" je, da duša umrlega živi v njem, zato je pri pokopih udejanjal kanibalizem. Pokopi kromanjonskega človeka so bili ritualni. Mrtve so pokopavali skupaj s školjkami, ogrlicami, jelenovimi zobmi, orodji, hrano - tako so jih opremili za naslednje življenje. Trupla so obarvali z rdečo prstjo, da bi bila videti kot novorojenčki, torej so verjeli v vnovično rojstvo. Obstaja domneva, da so jih tako pokopavali tudi zaradi bojazni, da bi se mrtvi vrnili. Ta strah je bil morda glavni razlog, da so lobanje pokopavali posebej, saj se truplo brez glave ne bi moglo vrniti.

Približno 3000 let pred Kristusom so na zdajšnjem ozemlju Anglije stala ogromna grobišča; ljudje so verovali, da se duh zadržuje v pokojniku, dokler ne ostanejo le še kosti. Kosti so pozneje zmetali iz grobnic in vanje položili nove pokojnike. Tudi te so pokopavali skupaj s priljubljenimi predmeti. Te grobnice so prvi primer v zgodovini, ko so ljudje postavili mrtvim trajen spomenik. Grobnice z debelimi zidovi so varno zadrževale duhove umrlih stran od sveta živih.

Članek se nadaljuje »


Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Vojko Kanič

prim. doc. dr. Vojko Kanič dr. med. spec. kardiologije, vaskularne in interne medicine

Postavi vprašanje

Roman Paškulin

dr. Roman Paškulin dr. med. terapevt medicinske hipnoze


Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki