Portal Viva za optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate z njihovo uporabo?


Strinjam se     Več o piškotkih »

Skrij
< >
 

 

*** Show Paged

Zakaj so slovenski mladostniki pretežki?


(stran 2 od 3)


Pasti virtualnega sveta

Past čezmernega sedenja pred televizijo in računalnikom ni le v telesni nedejavnosti in motorični zakrnelosti, temveč ima posledice tudi na odnosni ravni otrokovega socialnega razvoja. Do odtujenosti prihaja tako v odnosu do staršev kot do vrstnikov. Igra postaja vse bolj individualizirana, komunikacija poteka med otrokom in računalnikom oziroma virtualnim akterjem.

Vrstnike so nadomestile naprave in virtualne osebe prek katerih otrok ne more zadovoljujoče tešiti svojih psiholoških potreb. Vse več je osamljenih otrok. Odnos, ki ni "živ", dejansko prisoten v realnosti njegovega življenja, otroka prikrajša za izmenjavo izkušenj z vrstniki, ustvarjanje dialoga, navezovanje stikov, predstavljanje in zagovarjanje stališč … Le v okviru dejanskega odnosa, torej odnosa s starši in z vrstniki, lahko otrok uspešno zadovoljuje psihološke potrebe, zlasti po pripadnosti, sprejemanju, pomembnosti, učenju, ustvarjalnosti, zabavi, druženju, odkrivanju novega … torej po vsem, kar je nujno za osebno rast ter razvoj v telesno in duševno zdravega otroka in mladostnika. Pomanjkanje živih odnosov otroku onemogoča, da bi bil deležen povratnih sporočil, ki jih nujno potrebuje za zdrav razvoj.

(Ne)zadovoljstvo s seboj

Med težavami, ki jih mladostniku povzroča čezmerna telesna teža, sta šibka samozavest in slaba samopodoba. In obratno. Nezadovoljstvo s seboj, s svojo podobo, ustvarja nove, bolj ustvarjalne načine za doseganje boljše samopodobe in večje samozavesti, ki pa za mladostnika niso vedno najboljši. Kar petina slovenskih petnajstletnic je na dieti, kar gre pripisati tudi njihovi izkrivljeni samopodobi, saj jih več kot polovica meni, da so predebele. Težave s prehranjevanjem se kažejo tudi v skrajnih oblikah, kot so anoreksija, bulimija in kombinacija obeh motenj. Ta dekleta se vrtijo v krogu notranjega konflikta, ki nastaja zaradi potrebe po potešitvi potreb na eni strani in želje po doseganju družbenih idealov vitkosti (popolno telo) na drugi. Vse pogosteje (po nekaterih podatkih kar 5 odstotkov deklet v desetletju) se poskus pridobitve nadzora nad svojim življenjem konča s smrtjo.

Nezadovoljstvo z lastnim videzom in telesno težo med slovenskimi mladostniki je veliko – tudi tu po deležu izstopajo dekleta. S svojo telesno težo je nezadovoljna kar polovica trinajst- in petnajstletnic, kar jih uvršča na tretje mesto v Evropi. Ko gre za nezadovoljstvo z lastno telesno podobo, se slovenski šolarji s 34 odstotki, kar je najvišji odstotek med 41. sodelujočimi državami, uvrščajo pred evropske vrstnike.
Članek se nadaljuje »


Vam je �lanek v�e�?


Povezano

trstsdsd