Transseksualnost

(Foto: Jupiterimages)

Ujetniki svojega spola

Transseksualci verjamejo, da so se rodili v napačnem telesu in zato doživljajo vrsto notranjih in družbenih konfliktov. Pot do samorealizacije je dolga.

Transvestit praviloma razvije navzven povsem normalno moško osebnost. Šola se in gradi kariero. Klic po izražanju ženskih potencialov se kaže v obliki sanj in fantazij. Omejitve, ki mu jih določa moška podoba, ga delajo nesrečnega; čuti čedalje močnejšo željo po oblačenju ženskih oblačil ali pa fantazira, da je ženska. Zanj je to pravzaprav zdravilno in naravno. Njegova težnja po popolnosti namreč zahteva izražanje vseh energij in potencialov, ki jih potiska in skriva. Če sledi notranjim vzgibom, se sprva sreča z zmedenostjo.

Zunanji svet nedvoumno izraža gnev nad takšnim početjem, notranjost pa ga vleče drugam. Krivda, sram, omejujoče moralne norme in lastna, pretirano idealizirana podoba moškosti ga silijo k zanikanju notranjih vzgibov. Mučijo ga vprašanja, kot so: "Sem homoseksualec?", "Naj spremenim spol?" ...Takšno obdobje lahko traja leta, celo desetletja. Oseba lahko vstopi v subkulturo sebi enakih in vztraja v stanju zunanje manifestacije notranjih teženj. Druga skrajnost je, da povsem zanika ali trdovratno skriva svoj pravi jaz, kar ga zadržuje v neznosni napetosti in negotovosti. V obeh primerih gre za stopnjo, ki prej ali pozneje pripelje do prelomnega trenutka.


Končna faza?

Jungova teorija pravi, da nikakor ne gre za končno fazo, kot bi pomislili, marveč za stopnjo, ko je zaustavljen osebnostni čustveni in libidinalni razvoj. Če je "preoblačenje" kot tako resnično stanje, ki je odraz ali odgovor organizma, katerega posledica naj bi bilo uničenje notranjih ovir, ki zastirajo in zatirajo polovico človekovih potencialov, je povsem upravičeno mogoče pričakovati "rešitev". Kaj pomeni razrešitev ali nadaljnji razvoj?! Moški, ki se znajde v takšnem položaju in ima pogum, da ga reši, prepozna zanj pozitiven pomen "preoblačenja". V tem prelomnem trenutku se njegov ego postavi v bran "neobičajnim" nagnjenjem in jih celo podpira. Prepozna jih kot zanj ustvarjalno dejavnost, ki, ko je sprejeta kot važen del osebnosti, premika meje moralno sprejemljivega in dobrega.

Ko sprejme svojo animo

Moški, ki se preoblači v žensko, s tem početjem izkusi svojo zatirano žensko plat, za katero poprej v njegovi osebnosti ni bilo pravega prostora. Pri tem odkrije vrednote, ki so temeljnega pomena ter preraščajo meje moškega in ženskega. Nauči se razlikovati vsebine, ki pomenijo duhovnost, ljubezen in lepoto, od drugih; spozna in sprejme svojo animo. Svoji notranji ženski strani se nauči dovoliti, da se izrazi v njegovi zunanji moški osebnosti. Tedaj nastopi kakovostna sprememba, ki zanesljivo vodi do razvoja nove osebnosti, boljše od tiste prej. "Ženski" vpliv spremeni moškega; notranji jaz raste v smeri intenzivnejše duhovnosti in sprejemanja drugih.

Razumljivo je, da se "preoblačenje" kot pojav ali simptom po teoriji anime, seveda če razvoj poteka po notranji naravni poti, v končni razvojni fazi zmanjša, saj izgubi pomen in smisel, ki ga je imelo na začetku. Moški zdaj razume, da je želja po preoblačenju v žensko ali biti ženska odraz globljih plasti njegove osebnosti, ki zahtevajo zunanji izraz.
Članek se nadaljuje »


Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. splošne medicine

Irma Kuhar

Irma Kuhar dr. med. spec. psihiatrije, psihoterapevtka, kognitivno vedenjska terapevtka

Vsi Viva strokovnjaki