Slovenska filantropija in čečenski center za psihološko in socialno podporo Denal

(Foto: Grega Žunič)

Skupaj premagujejo stiske zaradi nasilja

Združenje Slovenska filantropija že vse od ustanovitve vneto in predano pomaga ljudem, ki se spoprijemajo s travmami, ki so posledica vojn in nasilja. Predsednica združenja, dr. Anica Mikuš Kos, ki je pobudnica in srčika te pomoči, ter njegova dolgoletna članica, Katja Čibej Fras, že sedmo leto skupaj z lokalnimi nevladnimi organizacijami pomagata prebivalcem Severnega Kavkaza. Konec novembra so predstavniki tovrstnih organizacij iz Čečenije in Severne Osetije obiskali Slovenijo, z namenom nadaljnjega izobraževanja in zbiranja sredstev za svoje delovanje. Tako smo dobili posebno priložnost, da predstavimo pomembno človekoljubno delo Slovenske filantropije ter se pogovorimo s predstavnicama centra za psihološko in socialno podporo organizacije Denal iz Čečenije.

Generalno direktorico te organizacije, Ljubo Arčakovo, in izvršno direktorico, Fatimo Gudijevo, smo vprašali, kako poteka to sodelovanje in kako uspešni so pri svojem delu. Ganili so nas sočutje obeh predstavnic organizacije Denal, ki sta tudi sami žrtve vojne in nasilja, ter volja in energija Katje Čibej Fras, ki je več povedala o delu Slovenske filantropije.

"S tovrstno pomočjo je Slovenska filantropija začela leta 1992, pri beguncih v Sloveniji in z delom v državah nekdanje Jugoslavije. Ker se je izkazalo, da je psihosocialno učinkovito in da je mogoče z njo veliko doseči, smo jo prenesli tudi drugam po svetu," pravi Katja Čibej Fras.

Zdaj pod vodstvom otroške psihiatrinje dr. Anica Mikuš Kos že sedmo leto delujejo na Severnem Kavkazu v Republikah Severni Osetiji – Alaniji, Čečeniji in Ingušetiji. Slovenska filantropija pri tem tesno sodeluje z lokalnimi nevladnimi organizacijami, kot je organizacija Denal, pri čemer je deležna podpore ministrstev za izobraževanje. Slovenska filantropija na tem območju deluje uspešno, se veseli Katja Čibej Fras.

"Morda je naša prednost v primerjavi z drugimi mednarodnimi organizacijami v tem, da jim ponujamo okvir za delo in prenašamo svoje izkušnje, ki jih svetovalci prilagodijo tamkajšnjim okoliščinam in potrebam. Uspešni smo tudi zato, ker v programe vključujemo celotne skupnosti. Pomembno vlogo igra dejstvo, da prihajamo iz Slovenije in nas sprejemajo kot nevtralno, dobronamerno državo. Čutimo, da smo na pravem mestu, da jim lahko pomagamo. Poleg tega obstajajo nekatere podobnosti v šolskem sistemu in v načinu razmišljanja. Obe z Anico govoriva rusko, kar je pomemben dejavnik, ki prispeva k temu, da nas zelo dobro sprejemajo."


Psihološka pomoč

"Čeprav se je vojna v Čečeniji uradno končala, prebivalci Severnega Kavkaza še naprej živijo v nenehni negotovosti, v napol vojnem stanju, njihove travme pa se ves čas ponavljajo. To pomeni veliko nevarnost, da bodo utrpeli resne duševne posledice," poudarja Katja Čibej Fras. Pomoč je toliko bolj dobrodošla, ker se je večina nevladnih organizacij, ki so na tem območju pomagale med vojno, že umaknila.

"Ljudje še naprej potrebujejo pomoč pri premagovanju raznovrstnih težav. Spopadajo se s strahovi, bojijo se, denimo, teme, hrupa letal in helikopterjev, saj se z njim vračajo spomini iz vojne … Obenem imajo šibko samozavest in težave s komunikacijo, družine se spoprijemajo z izgubo bližnjih … Ljudje, ki so že obiskovali psihologe in terapevtske skupine, torej še vedno potrebujejo tovrstno pomoč. Psihologi jim pomagajo individualno in v okviru skupin – z dejavnim poslušanjem, s posebnimi terapijami in z igranjem vlog, razloži Ljuba Arčakova. Takšne podporne centre imajo tako v Groznem kot po vaseh, svetovalci organizacije Denal pa delujejo tudi v šolah, kjer se ukvarjajo s psihološkimi težavami otrok, pripovedujeta predstavnici Denala.

Podpora v šolah

Ob pomoči posebnih programov za šolske delavce, v katere je bila lani vključena polovica šol v Čečeniji in Severni Osetiji, skrbijo za psihosocialno pomoč otrokom, ki prispeva, da se lažje spoprijemajo s travmami, težkimi družinskimi razmerami in z revščino. Po izkušnjah Slovenske filantropije so za takšno dejavnost najprimernejše šole, saj učitelji hitro prepoznajo otroka v stiski in mu lahko tudi pomagajo, ugotavlja Katja Čibej Fras ter dodaja, da jih spodbujajo in opremljajo z znanjem, kako lahko opravljajo vlogo psihosocialnega pomočnika. "V šolah poskušajo ustvariti primerno vzdušje, tako da otroci doživijo čim več lepega in dobrega. Vsak otrok rad vidi, da ga pohvalijo, da je v nečem dober. In za takšen odnos z njimi spodbujamo učitelje."

"Glavni cilj naše organizacije je pomoč travmatiziranim ljudem, ženskam, otrokom in invalidom. Pomagamo jim, da najdejo svoje mesto v novem družbeno-ekonomskem položaju, z različnimi dejavnostmi pa poskušamo izboljšati njihovo počutje. Izobražujemo jih, da lahko z novimi znanji služijo denar. Ponujamo jim tudi psihološko podporo. Pri tem veliko delamo z mladimi ljudmi: predvsem jih spodbujamo, spodbujamo njihove sposobnosti, da lahko postanejo dejavni člani družbe," pripoveduje Ljuba Arčakova.

Prostovoljno delo

Otrokom in mladini pomagajo tudi z organiziranim prostovoljnim delom. Tako ustvarjajo nove vire pomoči socialno ogroženim skupinam in prispevajo k izboljšanju samopodobe otrok. "Prostovoljno delo ljudem vrača človečnost. S pomočjo drugim ljudem pri premagovanju grozot vojne v resnici pomagajo tudi sebi. Tako naši prostovoljci pomagajo otrokom, ki zaostajajo pri pouku, starejšim, poškodovanim ljudem … Pomembno je predvsem to, da človeku, ki potrebuje pomoč, stojiš ob strani. Sprva smo se obotavljali, ali naj kot psihosocialno pomoč vpeljemo tudi prostovoljno delo, vendar se je pokazalo, da je bila to pravilna odločitev. Uspehe in spremembe na bolje opažamo vsak dan," ugotavlja Ljuba Arčakova.

Iskrena hvaležnost

Na vprašanje, kaj ju motivira in jima daje energijo za pomoč pri tako težkih stiskah, predstavnici Denala iskreno odgovorita, da sta tudi sami žrtve vojne, zato se zavedata, kakšne posledice zapusti. "Srečni sva, ker imamo v centru veliko prijateljev iz tujine, ki so nam pomagali pri premagovanju travm in bolečine, zato si tudi sami želimo pomagati in stati ob strani ljudem, ki premagujejo te težke izkušnje. Zavedava se, da je naše delo za nekatere edina pomoč. Ljudje so nam resnično hvaležni." Ob tej priložnosti sta se iskreno zahvalili tudi Slovenski filantropiji.

"V zgodnji fazi, pri vzpostavljanju dela, smo dobili veliko podpore in pomoči od dr. Anice Mikuš Kos, ki je v Čečenijo prihajala, ko je bilo to še zelo nevarno območje. Z Anico smo se tesno povezali in veseli smo, da še naprej sodeluje pri naših projektih in da je del našega mednarodnega odbora. Brez nje si našega dela ne moremo predstavljati. Še posebno cenimo tudi Katjo Čibej Fras, ki je članica našega mednarodnega odbora. Dobro nas razume in nam daje moč, da nadaljujemo s svojim delom." Obe še dodata, da dela ne bi zmogli brez finančne pomoči Slovenske filantropije in podpore Slovenije.

Pomoč pri zbiranju sredstev

Slovenska filantropija organizacijam, kot je Denal, pomaga tudi z izobraževanji za iskanje finančne podpore, kajti le tako bodo lahko nadaljevale z delom. "Vesela sem, ker so delavnice, ki smo jih že večkrat priredili v Sloveniji, uspešne. Imamo dober občutek, da smo jim pomagali s konkretnimi nasveti, ki jim omogočijo, da lažje pridejo do finančne pomoči," pravi Katja Čibej Fras.


Veseli uspehov

Tudi Slovenska filantropija se veseli teh uspehov: "Veseli smo, da že sedmo leto pomagamo na Severnem Kavkazu. Zelo uspešni smo, to pa nas motivira za nadaljnje delo. Vsakič, ko jih obiščemo, vidimo, kako napredujejo, da je to tisto, kar ljudje potrebujejo."

Vsi, ki želite pomagati Slovenski filantropiji, da bo lahko nadaljevala s svojim človekoljubnim delom, to lahko storite tako, da jim namenite 0,5 odstotka dohodnine.
Za več informacij kliknite tukaj.