Mladi in spolnost na internetu

(Foto: Jupiterimages)

7. februar – svetovni dan varne uporabe spleta

Prihod interneta je pomenil družbeni, ekonomski in komunikacijski mejnik v zgodovini človeštva. Svetovni splet izboljšuje, poenostavlja in izpopolnjuje naše življenje. Ob pomoči interneta se otroci učijo, zabavajo, pogovarjajo s prijatelji ali pa preprosto raziskujejo. Deskanje po spletu je za mlade že privlačnejše od gledanja televizije. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2008 splet redno uporablja v starosti od 10 do 15 let ja kar 95 odstotkov mladih, v starosti od 16 do 34 let pa 88 odstotkov. Toda internet prinaša precejšnja tveganja prav za otroke in mladostnike.

Svetovni splet je zanje tudi nevaren – tako kot resnični svet. Prek interneta lahko otroci dostopajo do neprimernih in škodljivih vsebin, poleg tega utegnejo navezati stike z zlonamernimi neznanci.
Otroci in mladostniki lahko utegnejo nehote, prek samodejnih povezav, vstopiti na pornografske spletne strani. Možnosti, da se jim to zgodi, so precejšnje, saj trenutno obstaja približno 260 milijonov spletnih strani s pornografskimi vsebinami.
V varnem zavetju svojega doma pa se po spletu sprehajajo tudi sodobni pedofili ter zlorabljajo otroške lastnosti, kot so radovednost, zaupljivost in naivnost. Fundacija za nadzor nad internetom poroča, da se je v zadnjih nekaj letih zloraba otrok ob pomoči spleta povečala za 16 odstotkov. V nekaterih članicah EU (Irska, Švedska, Danska …) je žrtev spolne zlorabe vsak tretji mladostnik, ki sodeluje v klepetalnicah oziroma na forumih.
Iz Interpolove podatkovne zbirke je razvidno, da se vsako leto na spletu pojavi vsaj 500 tisoč novih izvirnih slik z otroško pornografijo in 550 tisoč slik o zlorabi 20 tisoč otrok. Število spletnih strani z otroško pornografijo se je med letoma 1997 in 2005 povečalo za 1500 odstotkov. Zdi se, da je virtualni svet neustavljiv, ko gre za nastajanje vedno novih vsebin in možnosti.

Varna raba spleta

V Evropskem parlamentu so leta 2005 predlagali oblikovanje nove glavne domene "kid", ki bi bila namenjena izključno vsebinam za otroke. Tako bi bilo lažje zagotoviti varno spletno okolje. Otroke lahko naučimo varne rabe spleta tudi na zanimiv način, z igranjem računalniških igric. Na voljo so igrice, kot je MySecureCyberspace, v kateri so glavni igralci znani junaki iz risank, ki otroke vodijo po spletu in jih seznanjajo z njegovimi pastmi. Na voljo je tudi omejevanje dostopanja do spolnih vsebin ob pomoči otroških filtrov, ki prečistijo vsebine.

Splet ne zadovoljuje psiholoških potreb

V visokorazviti družbi se človek srečuje s tveganji, med katere sodi tudi privlačnost spletnega sveta. Vstopanje v virtualni svet nedvomno vpliva na naše medosebne odnose in socialno življenje. Preživljanje časa za računalnikom povzroča omejevanje živih stikov ter posameznika vodi v socialno izoliranost, odtujenost.
Pretirano "virtualno življenje" otrok in mladostnikov zagotovo vpliva na njihov psihosocialni razvoj. Mladi v obdobju intenzivnega oblikovanja osebne in socialne identitete potrebujejo pristne, stvarne odnose, ki omogočijo vzajemno zadovoljevanje psiholoških potreb. Neživa komunikacija onemogoča ustvarjanja čustvenih odnosov, bližine, čustvene topline; internet preprečuje, da bi bil človek to, kar je v svoji prvinskosti – družbeno, socialno, čustveno, vzajemno bitje. Toda vzpostavljanje in ohranjanje odnosov je za človeka nujno, saj se le v odnosu z drugimi uresničuje ter dosega želeno zadovoljstvo in srečo.
Vzpostavljanje številnih virtualnih odnosov ne more nadomestiti resničnih vrstniških, prijateljskih in družinskih odnosov. Prav ti pa otroku omogočijo, da razvije pomemben občutek lastne vrednosti, temelječ na izkušnji pravice do resničnosti v iskanju ravnovesja med skrbjo zase in skrbjo za druge, med avtonomijo in družbenostjo.
Članek se nadaljuje »


Veronika Podgoršek

dr. Veronika Podgoršek psihoterapevtka

Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki