Učenje pisanja

(Foto: Diana Anđelić)

Pisanje po šolsko

Še znate pravilno in “po šolsko” zapisati veliki pisani š, g ali denimo h? Ste se kdaj vprašali, zakaj se pisava med ljudmi tako zelo razlikuje? S preučevanjem pisave se danes ukvarjajo znanstveniki, med drugim tudi dr. Christian Marquardt s Science and Motion Academy v Muenchnu.

Pisava je pridobljena veščina, ki se je moramo naučiti tako kot igranje klavirja. Kasneje ji vsak doda svoj lasten pečat. Pisava se sčasoma spreminja in vse bolj se izgubljajo pravila zapisovanja, ki smo se jih naučili v prvem razredu. Najbolj se spremeni v tretjem razredu, saj je model zapisovanja črk res le model za idealno zapisovanje, ki pa ni tudi najbolj učinkovito.

Celo nasprotno. Dr. Marquardt pravi, da so nekatera pravila pisanja celo zaviralna pri čim učinkovitejšem pisanju in za primer postavi pisanje točno med dvema vrsticama ali natančno povezovanje oziroma spajanje vseh črk v besedi. Tak način pisanja je možen le, če pišemo zelo počasi in pozorno, kar je kasneje seveda velika ovira, ko je treba hitro napisati daljše zapiske. Takrat otroci začnejo črke poenostavljati in najprej se izgubijo velike pisane začetnice, ki jih nadomestijo z velikimi tiskanimi, z leti pa je teh sprememb seveda vse več. Narekujejo jih predvsem potreba po hitrosti, ki je poleg čitljivosti najpomembnejši kazalnik učinkovitega pisanja.

Kako se pripraviti?

Učenje pisanja se uradno začne v drugem razredu devetletke, veliko otrok pa zna pisati že pred vstopom v šolo.  Starši smo praviloma ponosni na tovrstne dosežke otrok, učitelji pa ravno ne. Opažajo namreč, da otroci pišejo črke napačno, pogost problem pa je tudi nepravilno držanje svinčnika. Kaj torej narediti, da bi otroka čim bolje pripravili na pravilno pisanje? Pisava je finomotorična dejavnost, pri kateri sodelujejo veliki sklepi rame in komolca a tudi majhni sklepi dlani in prstni členki. Zato je najboljša predpriprava, da otrok uri fine gibe dlani in prstov. Gibi morajo biti počasni in hitri.

Držanje pisala je pomembno

Zelo pomembno je tudi, da otrok pisalo drži pravilno, sicer ima veliko težav pri učenju pisanja, razlaga dr. Marquardt. Nepravilno držanje zavira fine prstne gibe, učenje potrebnih finih prstnih gibov in ovira prenos roke. Za izurjeno pisavo je značilna sproščena roka, kjer se pisanje razvija iz vzajemnega delovanja gibov dlani in prstov.  

Držanje pisala je intuitivno. Večina otrok pisalo drži zelo trdno in močno, saj je ta naloga zanje sprva zelo težka. Učenje pravilnega pisanja črk v šoli je še bolj zahtevno, tako kot bi začetnik na klavirju moral igrati Mozarta. Danes otroci v šolo vstopijo s slabše razvitimi gibalnimi sposobnostmi, bi morali učitelji pri poučevanju pisanja to upoštevati in delati tudi na razvoju teh osnovnih gibalnih spretnosti, ki so potrebne za pisanje. Manj poudarka bi moralo biti na sami obliki posameznih črk in  več na tekočem in ritmičnem pisanju že od samega začetka, še poudarja sogovornik.

Članek se nadaljuje »


Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki