Nasilje v družini

(Foto: Jupiterimages)

Nevidni zločin

Po nekaterih ocenah je skoraj tretjina slovenskih žensk podvržena fizični in/ali seksualni zlorabi, ki jo izvajajo njihovi možje oziroma partnerji. Nasilje v družini, v veliki večini nad ženskami, je torej splošni problem naše družbe in dobiva epidemične razsežnosti. Vse premalo se zavedamo, da je vsako nasilje kršitev temeljnih človekovih pravic: pravice do življenja, do človekovega dostojanstva, do zaščite pred fizičnimi in psihičnimi poškodbami. Zato smo za preprečevanje nasilja odgovorni prav vsi; še posebno pomembno je, da žrtve nasilja ne molčijo, ampak se nasilnežu postavijo po robu.

Nasilje v družini je največja množična kršitev človekovih pravic v sodobni družbi, saj mu je izpostavljenih na sto tisoče žrtev. Tudi v Sloveniji. Opredelitev nasilja je več, najbolj splošna pa opredeljuje nasilje v družini kot vrsto nasilnih vedenj, ki jih izvaja en partner, navadno moški, nad drugim (navadno žensko), da bi si pridobil ali obdržal nadzor. Nasilje v družini se dogaja v domovih in ima lahko različne oblike: pretepanje in fizični napad, spolno zlorabo, posilstvo, spolno izkoriščanje, nadlegovanje, psihično nasilje in poniževanje, grožnje, ustrahovanje, uničevanje lastnine, omejevanje svobode.

Nasilje v družini torej pomeni fizično, seksualno, psihološko ali čustveno zlorabo. Pogoste oblike so tudi finančna zloraba in socialna izolacija. Nasilje in zloraba se lahko dejansko dogajata ali pa obstajata "zgolj" kot grožnja. Nasilni dogodki se lahko zgodijo občasno ali pa se dogajajo redno. Včasih v nasilnem dejanju nista navzoča fizično nasilje in pretepanje. Subtilni verbalni napadi in rušenje dostojanstva so dovolj za doseganje končnega cilja: ustrahovanja in nadzora. Podaljšana obdobja molka ali nevključenosti, žaljenje ali pretirano kritiziranje so dovolj za dominacijo nad partnerjem. V najresnejših primerih je navzoča kombinacija čustvene in fizične zlorabe. Zlorabljanje ima več stopenj. V vseh partnerskih odnosih pride vsaj do subtilne oblike nadzirajočega obnašanja, vendar ga večina ljudi, ko doseže pretirano stopnjo, ne prenaša in takšno vedenje zavrne.

Nasilneži in žrtve nasilja pripadajo obema spoloma; nasilje lahko izvajajo tako moški kot ženske. Res pa je, da je nasilnih žensk in na drugi strani moških žrtev nasilja veliko manj. Dejstvo je, da je večina storilcev nasilnih dejanj v družini moških in da je večina žrtev nevarnega domačega nasilja žensk. Nasilje v družini nikakor ni zasebna zadeva, marveč kaznivo dejanje, ki je izredno razširjeno in ima tudi zelo hude posledice. Domačih raziskav o nasilju v družini ni veliko, medtem ko je v svetu tovrstnih raziskav več. Oglejmo si nekaj podatkov.

V skoraj 50 odstotkih vseh zakonov pride do ene ali več epizod družinskega nasilja. V 20 odstotkih vseh zakonov je nasilje nenehno navzoče. Med vsemi žrtvami domačega nasilja je več kot 90 odstotkov žensk. V primerih domačega nasilja so ženske tudi veliko pogosteje huje poškodovane. Več kot tretjino žensk, ki jih na urgenci obravnavajo zaradi nasilnih poškodb, je poškodoval mož ali partner. Moške žrtve nasilja večinoma poškodujejo tuje osebe in ne oseba, ki bi jo poznali. Ženske žrtve nasilja pa, nasprotno, večinoma poškodujejo intimni partnerji in ne tujci. Več kot polovica moških, ki zlorabljajo ženske, zlorablja tudi otroke.

Pri ženski obstaja petkrat večja verjetnost, da bo doživela napad doma kot pa na cesti. Nasilje nad ženskami je največji povzročitelj smrti in invalidnosti med 16. in 44. letom starosti - pred rakom in prometnimi nesrečami. Ženske tudi pogosteje kot moške umori njihov intimni partner. V Evropi vsak teden mož ali partner ubije svojo ženo ali partnerico. Prav zaradi naraščanja primerov nasilja v družini nevladne organizacije opozarjajo, da je nasilje nad ženskami politični problem številka ena.

Članek se nadaljuje »


Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki