Starši in otroci športniki

(Foto: Shutterstock)

Otrok od staršev potrebuje podporo

Tekmovalni šport postaja vse bolj sistematična in do potankosti načrtovana storilnostna dejavnost. Vrhunski dosežki že dolgo niso več naključni, pač pa največkrat plod dolgotrajnega dela, odpovedovanja in seveda tudi športnikove nadpovprečne nadarjenosti. V takem sistemu tudi starši igrajo čedalje pomembnejšo vlogo. Že od otrokovih rosnih let so njegovi glavni socializatorji: vzgajajo ga, navdušujejo, vodijo in mu z identifikacijskimi vedenjskimi vzorci nasploh odpirajo pot v svet odraslih.

Otrokovo ukvarjanje s športom, vsaj tam, kjer že od njegovih rosnih začetkov sistematično razmišljajo o vrhunskem uspehu, vse bolj zaznamujeta navzočnost in dejavna udeleženost staršev. Starši sodelujejo predvsem s finančno pomočjo, neredko igrajo tudi pomembno vlogo pri reševanju organizacijskih težav, pri vsem tem pa je tu še najpomembnejša funkcija – starševska funkcija.

Prav zadnjo pa starši, zaradi izredne vključenosti v druge funkcije, neredko zanemarijo. Pri vsem tem starši zaradi zabrisanosti funkcijskih meja včasih posegajo tudi v trenerjeve kompetence. Do nesporazumov ne prihaja le zaradi nejasnosti oziroma neizdelane vloge in funkcij staršev, pač pa tudi zaradi starševskih čustev, ki za otroka pomenijo dodaten pritisk.

Šport kot vzgojno sredstvo
Največji pomen športa in športne dejavnosti v sodobnem svetu vidimo v njegovi vzgojni funkciji. Tekmovalni oziroma vrhunski šport je samo ena od pojavnih oblik športa. Številni starši pa dandanes otroka ne navdušijo za športno dejavnost zato, da bi postal vrhunski športnik, pač pa športno dejavnost izrabljajo kot vzgojno sredstvo. S športno dejavnostjo želijo otroka naučiti, kako si zastavljati cilje, razvijati motivacijo in samozavest, krepiti osebnostno trdnost in odpornost na stres, pa tudi komunicirati z vrstniki ipd. S športom se učimo potrpežljivosti in vztrajnosti, doživljanja uspehov in neuspehov, premagovanja porazov in konstruktivnega spoprijemanja s težavami.

Ko šport postane delo, nastane konflikt
Zato je ključno, kako starši navdušijo otroka za športno dejavnost. Ali ga usmerijo v šport zato, da bi v njem našel užitek – ali zato, da bi skozenj dosegel svoje cilje, razvil kariero? Intenzivneje ko je otrok vključen v šport, večji so lahko tudi vsakodnevni konflikti, v katere se otrok zapleta s starši. Tovrstni konflikti so predvsem posledica vsakodnevnega stresa zaradi telesnih in duševnih obremenitev, do katerih pride pri združevanju športnih in nešportnih obveznosti. Do konfliktnih situacij pogosto pride tudi v izredno kompatibilnih odnosih, v katerih je komunikacija med starši in otrokom zelo dobra. Gre za posledico konflikta stališč.

Starši, podobno kot trener, pogosto upoštevajo pravilo, po katerem je treba obremenitev na treningu povečevati tako dolgo, da dosežemo višjo raven, otrok športnik pa poskuša razmerje med uspehom in vloženim naporom karseda optimizirati; rad bi delal čim manj za čim večji uspeh. Na tej poti doseže točko, na kateri naraščanje obremenitev postane problem, čeprav bi se dosežki s tem izboljšali. Šport nenadoma ni več igra in zabava, marveč trening oziroma delo. Otrok, ki se znajde v taki stresni oziroma konfliktni situaciji, zato nenehno išče lažje izhode, starši tega neredko nočejo sprejeti in zahtevajo, naj sledi zahtevam športa. Pravzaprav gre za nekakšen športni perpetuum mobile.

To težavo je praviloma nemogoče rešiti z racionalizacijo dela, pač pa predvsem s povečanjem obremenitve. Žal otroci zaradi rosne mladosti teh izkušenj še nimajo. Dokler športnik tega ne sprejme, bo prihajalo do konfliktov, pri doseganju višjih ciljev pa bo neuspešen. Drugi konflikt je globlji. Tako otrok kot starši hočejo doseči uspeh in samopotrditev. V trenutkih uspeha največkrat ni velikih težav, v primeru neuspeha pa starši neredko valijo krivdo na otroka, kot da bi bil otrok nalašč neuspešen.

Članek se nadaljuje »


Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki