Prijateljstvo: Odnos, ki se dotakne duše

(Foto: Jupiterimages)

"Povsem očitno je, da se žensko prijateljstvo pomembno razlikuje od prijateljstva med moškimi," se glasi trditev Ginda Tapubolona, vodje raziskave, ki so jo opravili na Univerzi v Manchestru, ki je zajela deset tisoč ljudi. Namen raziskave je bila analiza medosebnih odnosov. Obširna raziskava se je poglobila predvsem v prijateljske odnose: na njihovo naravo, kakovost, intenzivnost in dinamiko. Izidi raziskave so pokazali, da se na pravega, zvestega prijatelja lahko opremo tudi tedaj, ko se nam zgodijo najstrašnejše stvari.

Žensko prijateljstvo je globlje
Potrdilo se je pravzaprav to, kar ženske vedo že od nekdaj: žensko prijateljstvo je globlje in ima večinoma moralno osnovo. Kot vemo, se ženske iskreno zanimajo za življenje svojih prijateljic: želijo vedeti, kako živijo, kaj delajo, kako je z njihovimi družinami, predvsem pa, kako se počutijo. Vse to se pomembno razlikuje od moškega prijateljstva, ki se pogosto oblikuje zaradi skupnih interesov.

Moški gredo s prijateljem na pivo, igrat košarko ali nogomet, obenem pa so z delom svojega uma nenehno na preži; razmišljajo, kaj bi lahko kak prijatelj napravil zanje in kakšno korist bi utegnili imeti od prijateljstva. To je tudi odločilno dejstvo pri izbiri prijateljev, zato je za moške pomembno prijateljevati z ljudmi na visokem položaju, ki imajo moč, denar in oblast.

Nasprotno gre pri ženskem prijateljstvu pretežno za odnos dveh človeških bitij, to je vedno zgodba o "naju", odnos, ki se dotakne duše. Ženske ostanejo prijateljice tudi v najhujših trenutkih, kljub velikim oddaljenostim in kljub različnemu položaju v družbeni strukturi.

Po podatkih raziskave je ena od ključnih prvin ženskega prijateljstva zanesljivost, medtem ko se moški navadno vprašajo: "Je v tem kakšna korist zame?" Poleg tega se je pokazalo, da moški pogosteje od žensk pretrgajo prijateljstvo zaradi selitve ali zamenjave službe. Po drugi strani veliko lažje od žensk sklepajo nova poznanstva in prijateljstva, lažje začenjajo na novo, sploh če gre za neobvezno druženje v lokalih.

Preizkušnje prijateljstva
Kot kaže, je največja preizkušnja za prijateljstvo, tako žensko kot moško, če se eden od prijateljev poroči, razveže ali ovdovi. Tudi nosečnost in prihod otroka spadata med najpogostejše povode za razpad prijateljstva.

Raziskovalci so še odkrili, da prijateljstvo pogojuje tudi pripadnost družbenemu sloju, pri čemer ljudje iz britanskega srednjega družbenega razreda prijateljujejo s širokim spektrom ljudi iz različnih slojev, medtem ko si pripadniki delavskega razreda izbirajo prijatelje iz svojega družbenega okolja. Zelo zanimiv je podatek, da ima kar četrtina ljudi najboljše prijatelje nasprotnega spola, kar spreminja splošno predstavo o velikih razlikah in spodbuja k razmišljanju, da je prestop iz ženskega v moški svet prijateljstva kljub vsemu možen.

Razumevanje in tolažba
Drži tudi, da številne ženske menijo, da jih prijateljice razumejo tudi takrat, ko moški tega preprosto ne zmorejo: kadar so žalostne, zapuščene, prestrašene zaradi zahtev materinstva ali poklicnega življenja, skratka vedno, kadar začutijo, da morajo bolečino izliti iz sebe.

Medtem ko moški dejansko večino časa razmišljajo o delovanju, se ženske ukvarjajo s čustvi in z občutji. Tega ne gre jemati kot predsodek, marveč kot stanje stvari, ki resda ni edino možno, vendar v marsičem pojasnjuje izpolnjena/neizpolnjena pričakovanja do partnerja ali prijateljev. Večina žensk tudi spozna, da se v družbi prijateljic hitreje in učinkoviteje potolažijo ter si napolnijo srce s snovjo, ki se imenuje človeška dobrota.

Članek se nadaljuje »


Marjan Berginc

Marjan Berginc dr. med. spec. družinske medicine

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki