Spolna vzgoja otrok

(Foto: Jupiterimages)

Mami, kaj je seks?

Ena od najtežjih nalog vseh staršev je zagotovo vzgajanje otrok. Živimo v zapletenem svetu, ki pred nas vsakodnevno postavlja vznemirljive izzive − otroci jih težko razumejo, starši pa težko razložijo. Eden od teh je tudi spolnost, tema, ki se je, ko se srečamo z radovednimi otroškimi pogledi, bojimo in se ji izogibamo. Toda moramo se zavedati: otrokom bomo privzgojili zdrav odnos do spolnosti le s tem, da jim bomo vselej pripravljeni prisluhniti in odgovarjati na njihova vprašanja.


"MAMI, KAJ JE SEKS?"


Otroci so ljudje in s tem tudi spolna bitja. To nam je težko priznati, enako kot si otroci le stežka predstavljajo, da imajo njihovi starši spolne odnose. Seveda je oboje povsem normalno. In vendar imamo starši pogosto zadržke, ko gre za pogovore o "tisti" temi. Razlogov za to je več: lahko gre za sram zaradi lastnih prepričanj ter omejitev/tabujev v spolnosti. Nemara gre za odsotnost načrta in jasne predstave o tem, kaj, predvsem pa, kako povedati otroku. Včasih gre tudi za razdvojenost med lastnimi stališči o spolnosti in tem, kako želimo, da bi o njej razmišljali otroci. Razlogi za to so po svoje utemeljeni: mladi so namreč izpostavljeni vrsti prepričanj in stališč v zvezi spolnostjo in seksualnostjo, ki pa so pogosto protislovna in zmedena. Nekatera sporočila denimo v zvezi s spolnostjo poudarjajo tveganje in nevarnosti, medtem ko druga (predvsem medijska) promovirajo predstavo o spolni dejavnosti, zaradi katere naj bi bil človek privlačnejši in zrelejši.
Ker sta spolnost in seksualnost občutljivi temi, lahko odrasli pomembno vplivamo na stališča otrok, s tem pa tudi posredno oblikujemo njihove moralne in vrednostne okvire. Ti namreč za mlade niso le pomembni, temveč tudi zanimivi. Radi namreč govorijo o vprašanjih, o katerih imajo ali še utegnejo oblikovati močna mnenja (splav, spolnost pred poroko, homoseksualnost, kontracepcija itn.), prav v pogovorih pa odkrivajo, s čim se strinjajo in s čim ne.
 
SPOLNA VZGOJA SE ZAČNE DOMA 

Predstavljajte si, da vaš otrok lepega dne pride domov in kot strela z jasnega vas doleti vprašanje: "Mami, kaj je to spolni odnos (seks)"

Kaj boste odgovorili?

Seveda so nam vedno na voljo odgovori, s katerimi se izognemo konkretnim pojasnilom:

  •  "Vprašaj očeta/mamo."
  • "Povedal/povedala ti bom, ko boš dovolj star/stara, da boš razumel/razumela." 
  • "Kje pa si to pobral/pobrala?"

Toda najbolje je, da otroku odgovorite na vprašanje in mu z odgovorom tudi približate spolnost. Tako bo dobil informacije iz prve roke, prav od vas. Zavedati se je namreč treba, da se bo otrok o spolnosti poučil, če to želimo ali ne. Naša pravica in dolžnost je, da mu predstavimo pravo podobo spolnosti, saj zunanje informacije (otrok jih dobi v medijih, a tudi od prijateljev in vrstnikov) niso vedno točne. Otrok mora dobiti ustrezne informacije o spolnosti še pred začetkom telesnih sprememb, torej še preden vstopi v puberteto in še preden razvije določene vzorce obnašanja. V nasprotnem primeru utegne biti zaradi vsega, kar se dogaja z njegovim telesom, prestrašen in zaskrbljen.
Preden se starši z otrokom odkrito pogovorijo o spolnosti, se morajo seveda znati z njim odprto sporazumevati. Prav takrat se lahko partnerja na novo začneta zavedati sebe in svojih potreb. Starši namreč prepogosto pozabljajo, da so tudi v vlogi ljubimcev. Prevzemanje starševske odgovornosti ne sme omejevati partnerske spolnosti in ljubezni. Z odprtim pogovorom – sprva medsebojnim in nato še z otrokom − se lahko partnerja znova zavesta svojega intimnega odnosa, s tam pa sta tudi bolje pripravljena na soočenje z razvojem otrokove seksualnosti. Zato pogovora z otrokom o spolnosti ne jemljimo kot grožnjo, marveč kot izziv, s katerim bomo okrepili tudi partnerski vezi.

KDAJ JE PRAVI ČAS ZA POGOVOR?

Pravzaprav nikoli. Učenje o spolnosti namreč ne sme biti stvar enega samega pogovora "na vse ali nič", pač pa proces, v katerem se otrok sčasoma nauči vsega, kar mora vedeti. Na otrokova vprašanja moramo odgovoriti, ko jih zastavi, in vsakič sproti potešiti njegovo radovednost.
Spolna vzgoja naj se začne zgodaj. Starost, ko je treba otroku podati informacije o spolnosti, je seveda odvisna od otrokove telesne, čustvene in intelektualne razvitosti in ravni njegovega razumevanja. Odvisna je tudi od tega, kdo otroka seznanja s temi vprašanji, kdaj in v kakšnem kontekstu, predvsem pa od otrokove radovednosti. Neuradna "meja" med manjšo in večjo dojemljivostjo otroka za pogovor o spolnosti je med osmim in devetim letom.
To da otrok čimprej dobi ustrezne informacije o spolnosti, je pomembno predvsem zaradi dvojega: do hormonskih sprememb, ki so za otroka neprijetne in težko razumljive, namreč prihaja že zelo zgodaj (neredko osemletnice postajajo poraščene, rastejo jim prsi); otroci so prek različnih medijev vsakodnevno izpostavljeni (tudi nasilni) spolnosti in pornografiji. Temu se ne moremo izogniti, izognemo pa se lahko temu, da bi otrok imel napačne predstave o spolnosti. Če otrok ne pokaže zanimanja za spolnost, naj pobudo vzamejo v roke starši. Okrog petega leta starosti mu lahko začnemo predstavljati knjige, ki spolnost opisujejo na način, primeren starosti, obenem pa nam pomagajo pri izbiri ustreznih besed. Za začetek koristnega pogovora zadošča že vprašanje ali dve. Primer: z najstnikom gledate film o najstniški nosečnosti. Po filmu ga povprašajte za mnenje. Se je strinjal z igralčevim obnašanjem? 

Ne glede na otrokovo starost je pomembno, da mu ne ponujamo nerazumljivih podatkov o spolnosti ali v njem vzbujamo občutka, da je neumen, ker ne zastavlja tovrstnih vprašanj ali pa si spolnost razlaga po svoje.

Članek se nadaljuje »


Marko Hočevar

prof. dr. Marko Hočevar dr. med. spec. splošne in onkološke kirurgije

Postavi vprašanje

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki