Ste žrtev čustvenega izsiljevanja?

(Foto: Shutterstock)

Ste prestrašeni in občutite krivdo?

Čustveno izsiljevanje je ena izmed pogostih oblik čustvene zlorabe, ki se izraža kot psihična premoč ene osebe nad drugo. Pogosto ga je srečati v partnerskih razmerjih, neredko pa tudi v drugih odnosih (med otroki in roditelji; med sodelavci, med zaposlenimi in nadrejenimi itn.). Razumeti, kako deluje čustveno izsiljevanje ter nato skušati čustvene izsiljevalce spreobrniti v ljudi, kakršne smo poznali nekoč, je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. Če se ta na koncu vendarle ne posreči, smo postavljeni pred resno preizkušnjo, ali v določenem odnosu sploh še vztrajati.

Enaintridesetletna Anita: »S Tomažem preživljava najhujše obdobje najinega zakona. Nenehno pritiska name, kdaj bova imela otroka. Vsak dan poslušam njegovo pritoževanje, ki ga izraža z besedami, kot so: 'Ne ljubiš me, saj mi ne podariš otroka. Nič ti ni zame. Tega res nisem pričakoval od tebe. Če ne boš prenehala jemati kontracepcijskih tabletk, te bom zapustil.' Skušam mu dopovedati, da si tudi jaz želim otrok, vendar ne takoj, vendar nič ne zaleže. Nenehno mi vzbuja občutek krivde, slabo vest. Zaradi tega sem nesrečna. Resno se sprašujem, zakaj sem se sploh poročila z njim. Me bo tako sekiral še naslednjih nekaj let, dokler se v meni ne bo morda zbudil materinski čut?«

Petdesetletna Katarina: »Če me preseliš v dom za ostarele, se bom ubil.« To mi moj oče – mame že dvajset let nimam več – dopoveduje iz dneva v dan. Ne vem, kaj naj storim. Oče je star in bolan, potrebuje strokovno nego, ki mu jo lahko ponudijo le za to usposobljeni ljudje. Živi pri nama z možem. Moji dnevi so zaradi skrbi zanj omejeni na službo in dom. Ne vem, kaj naj storim.«

Štiriinštiridesetletni Andrej: »Sodelavec mi je danes znova zagrenil dan. Že dva tedna pritiska name, naj mu po uradnem delovnem času pomagam pri njegovem projektu, ki ga sam očitno ni sposoben izpeljati. 'Če mi ne boš pomagal, bom odpuščen,' je najpogostejši stavek, s katerim mi vzbuja slabo vest. Zaradi njega delam nadure, družina pa trpi.«

Zgoraj opisani zgledi so samo trije iz množice tistih, ki bi jih lahko uvrstili med primere čustvenega izsiljevanja.

OBLIKA ČUSTVENE ZLORABE

Če želimo razumeti čustveno izsiljevanje, moramo najprej poznati kontekst, v katerega se umešča. Gre namreč za obliko čustvene zlorabe. Čustvena zloraba je vsaka oblika vedenja, ki ne temelji na uporabi sile in katerega namen sta nadzor ter podrejanje drugega človeka, največkrat z uporabo strahu, poniževanja, ustrahovanja, manipulacije, vzbujanja občutka krivde itn. Čustveno zlorabo motivira želja prizadeti drugo osebo. To je poskus vplivanja in nadziranja, ki obsega tako verbalno nasilje kot nenehno kritiziranje in bolj prefinjene taktike, kot je, denimo, nenehno nestrinjanje. Pranju možganov je podobna v tem, da sistematično odplakuje žrtvino samozavest, njen občutek samospoštovanja, zaupanje v lastno percepcijo in samopodobo. V končni fazi žrtev čustvene zlorabe izgubi vso pozitivno samopodobo. Posledice, ki jih zapusti čustvena zloraba, so včasih celo globlje od tistih, ki jih povzroči fizična zloraba; žrtev namreč v končni fazi sploh ni zmožna realno presojati situacije. Čustveno je tako potolčena, da za čustveno zlorabo celo krivi sebe. Prepričana je, da ni nič vredna, in verjame, da je nihče ne mara. Na koncu ima občutek, da nima kam iti; njen največji strah je, da bi ostala sama.

Čustveno izsiljevanje je torej ena od oblik čustvene zlorabe. To je učinkovit način izigravanja ljudi, pri katerem nam bližnji neposredno ali posredno grozijo s kaznijo, če ne bomo ravnali, kot želijo. V jedru raznovrstnega izsiljevanja je enaka temeljna grožnja: če se ne boš obnašal tako, kot želim, boš kaznovan. Ta grožnja se izraža na različne načine in z različno intenzivnostjo. Čustveni izsiljevalci vedo, kako pomembna nam je zveza z njimi, in poznajo naše šibke točke. Nemalokrat poznajo tudi naše najgloblje skrivnosti. Naj nas imajo še tako radi, te zaupne podatke izkoristijo za grožnje, kadar se bojijo, da ne bo po njihovem. Prav grožnje pa jim prinesejo to, kar želijo: našo privolitev. Ker vedo, da si želimo ljubezni ali priznanja, nam grozijo z izgubo obojega ali v nas vzbujajo občutek, da si ju moramo zaslužiti. Če nas v to prepričajo, se utegne zgoditi, da preide nadzor nad našimi odločitvami in vedenjem v njihove roke.

KDO SO ČUSTVENI IZSILJEVALCI?

Čustveni izsiljevalci so ljudje, s katerimi smo v vsakodnevnih odnosih: naši partnerji, otroci, starši, sorodniki, prijatelji, sodelavci, ljudje torej, s katerimi smo tesno povezani in jih imamo radi. Dejstvo, da se čustveno izsiljevanje pogosto pojavlja prav v odnosih, v katerih je veliko dobrega, je razumljivo: soljudi namreč poznamo v njegovih najboljših trenutkih, zato naši spomini in prijetne izkušnje, ki smo jih z njimi delili v preteklosti, zasenčijo neprijeten občutek, da je nekaj narobe. Prav zaradi dejstva, da so nam ti ljudje blizu in imajo pomembno vlogo v našem življenju, da so to ljudje, v katerih bi radi videli oporo in zaščito, je spoznanje, da so izsiljevalci in da so se začele vezi, ki nas povezujejo, rahljati, boleče.

Čustveni izsiljevalci imajo različne sloge in značajske poteze. Nekateri so pasivni, drugi napadalni. Eni so neposredni, drugi prikriti. Nekateri nas natančno opozorijo, kakšne posledice bo imelo za nas upiranje, drugi poudarjajo, koliko trpljenja jim zadajamo. Toda naj se zdijo še tako različni, imajo nekatere skupne splošne poteze, lastnosti, ki vodijo njihovo manipulativno vedenje. Vsem izsiljevalcem je skupen strah: strah pred izgubo, spremembo, zavrnitvijo, izgubo moči. Skupna jim je tudi tesnoba. Izsiljevanje je zanje stopnica do občutka varnosti in oblasti nad drugimi. S čustvenim izsiljevanjem se branijo pred strahom in prizadetostjo; ko manipulirajo z nami, se vsaj za trenutek počutijo močne.

Čustveni izsiljevalci ne marajo izgubljati – pregovor »pomembno je sodelovati, ne zmagati,« se pri njih spremeni v »pomembna je le zmaga« – ne glede na to, kako igraš«. Zavrnitev zanje ni spodbuda za pogajanje, marveč za pritisk in grožnje. Izsiljevalci ne prenesejo razočaranja, saj to zamaje njihov občutek trdnosti. To, da bi ohranili vaše zaupanje, zanje ni pomembno, enako kot nista pomembna spoštovanje vaših občutkov in poštena igra. Ljudje, ki se zatekajo k čustvenemu izsiljevanju, to doživljajo kot stopnico do občutka varnosti in oblasti nad drugimi. Naj so videti še tako samozavestni, jih ženeta močen strah in tesnoba. S čustvenim izsiljevanjem se branijo pred strahom in prizadetostjo. 

Glavni pripomočki izsiljevalcev so strah, občutek dolžnosti in občutek krivde. Z njimi prepojijo svoje odnose in dosežejo, da se jim bojimo nasprotovati; čutimo, da jim moramo popuščati in občutimo krivdo, če tega ne storimo.

Pogosto mislijo samo nase, na svoje potrebe in želje, pri zasledovanju svojega cilja pa postanejo neusmiljeni. To izvira iz prepričanja, da je zaloga pozornosti in ljubezni, ki jim je na voljo, omejena in da hitro pojema. Kadar naletijo na odpor, so lahko tako zelo razočarani in prizadeti, da napihnejo celo najmanjša nesoglasja v partnerski zvezi. 

Večina izsiljevalcev izhaja iz načela "želim, kar želim, in kadar želim". Zdi se, da − podobno kot otroci − niso zmožni povezati vedenja s posledicami, da ne razmišljajo o tem, kaj bo ostalo, ko bodo dosegli žrtvino privolitev. Zanje je pomembno samo, da se nemudoma rešijo strahov pred izgubo in prikrajšanostjo. Cena ni pomembna.

Kljub naštetemu se je pomembno zavedati naslednjega: čustvene izsiljevalce le redko žene zlonamernost; pogosteje lastni demoni!

Članek se nadaljuje »


Olja Repež

Olja Repež osebna stilistka (Image Consultant)

Postavi vprašanje

Bogdan Ambrožič

dr. Bogdan Ambrožič dr. med. spec. ortopedije

Postavi vprašanje

Zarja Đotišini

Zarja Đotišini indijska astrologija

Vsi Viva strokovnjaki