Grafologija

(Foto: Shutterstock)

Pisava razkriva vašo osebnost

Grafologija je veda o določanju ter ocenjevanju posameznikovega značaja in osebnosti posameznika ob pomoči analize pisave. Grafologija temelji na standardiziranih metodah opazovanja in ocenjevanja pisalnih potez, ki so se razvile že pred dvema tisočletjema.

Ali je vaša pisava podobna pisavi vašega očeta ali matere? V tem primeru je zelo verjetno, da ste mu/ji podobni tudi v številnih drugih pogledih. Ugotovitev, da imajo ljudje s podobno pisavo podobne značajske poteze, je zelo stara. Kako to določiti in kje v pisavi se kaže, kaj je treba opazovati? Sploh pa, ali je mogoče analizirati pisavo, če enkrat pišemo tako in drugič drugače, pač odvisno od razpoloženja?

Raziskovalci pisave so najprej intuitivno ugotavljali, da nekatere značilnosti pisave izražajo posamezne osebnostne lastnosti. Na primer: ljudje z zankami v steblu črke t, so občutljivi na kritiko. Ko so primerjali posamezne poteze pisave, so ugotovili da imajo ljudje s podobnimi potezami pisave tudi podobne osebnostne značilnosti. Ugotovili so še, da se pisave ljudi razlikujejo, da vsak človek piše po svoje in da je to pravzaprav njegova identiteta.


Kdo so grafologi?

Sodobni grafologi opravijo šolanje, ki traja dve leti. Poleg grafološkega znanja dobre grafologe odlikuje poznavanje psihologije, sociologije, komunikologije, dobra intuicija … Grafološko delo je namreč detektivsko – zahteva namreč veliko natančnosti, povezovanja posameznih znakov in študija. Nekateri se s tem ukvarjajo zgolj ljubiteljsko in grafologije niso študirali, ampak so opravili samo tečaj, sodni izvedenci, ki preiskujejo rokopise in podpise, pa se ukvarjajo predvsem s preučevanjem istovetnosti pisav, torej na razkrivajo osebnostnih lastnosti oseb.

Pisava odraža našo podzavest

Nobena šola ne uči pisanja v levem naklonu, in vendar številni ljudje pišejo tako. Zakaj? Pisava je človeška dejavnost, nezavedni izraz, določa pa jo glava, ne roka. Ko se naučimo pisati, to počnemo samodejno. Roka je zgolj pisalni instrument. Med pisanjem možgani usmerjajo roko k gibanju. Pisalo vzamete v roke, uporabljate misli, da komunicirate v pisnih simbolih, vse, kar delate, pa vodijo vaša čustva.

Lahko bi dejali, da je pisava barometer telesnega, čustvenega in mentalnega zdravja. Če ima človek na teh področjih težave, se to odraža v pisavi. Zato je verjetno, da se pisava iz dneva v dan malce spreminja – v skladu z razpoloženjem, okoljem in s telesnim zdravjem. Toda vselej ohranja nekatere specifične značilnosti. Ljudje, ki so denimo izgubili obe roki ter začeli pisati s pisalom med zobmi in z leti kompenzirali spretnost do te mere, da je bila pisava, pisana z roko, podobna tisti, ki jo je pisec pisal z usti. Še dvomite v to, da pisava razkriva našo identiteto?


Spremeni pisavo – in spremenil boš sebe

Možna je tudi nasprotna zveza. Grafoterapija se namreč ukvarja tudi s spreminjanjem nekaterih osebnostnih lastnosti. Pri tem gre za avtosugestijo: človek z močjo volje in osredinjenostjo na cilj spreminja nekatere osebnostne lastnosti. Če denimo želi v svojo komunikacijo vnesti več diplomacije, bo vsak dan pisal črki m in n tako, da bo zadnji hribček pri obeh črkah naredil nižji. To je treba zavestno in načrtno delati določeno obdobje. Prav možno je, da bomo s tem postali boljši sogovornik.
Članek se nadaljuje »


Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki