Filozofska posvetovalnica

Ob pomoči vodenega pogovora in filozofskih metod reševanja težav je mogoče na težavo pogledati z različnih zornih kotov, jo s pomočjo filozofskih tehnik usmerjanja pogovora razstaviti na posamezne dele ter razjasniti in odstraniti tiste, ki so povzročali težave, zaradi česar ni bilo mogoče priti do rešitve. Tako je tudi Marku in Manci uspelo rešiti dilemo – ali nadaljevati z umetno oploditvijo, posvojiti otroka ali prepustiti možnost naraščaja »usodi«.
Ob pomoči vodenega pogovora in filozofskih metod reševanja težav je mogoče na težavo pogledati z različnih zornih kotov, jo s pomočjo filozofskih tehnik usmerjanja pogovora razstaviti na posamezne dele ter razjasniti in odstraniti tiste, ki so povzročali težave, zaradi česar ni bilo mogoče priti do rešitve. Tako je tudi Marku in Manci uspelo rešiti dilemo – ali nadaljevati z umetno oploditvijo, posvojiti otroka ali prepustiti možnost naraščaja »usodi«. (Foto: Shutterstock)

Mancina in Markova zgodba - težave z neplodnostjo

»Stara sva 40 in 42 let in si že osmo leto prizadevava za zanositev – zdaj so najina leta že rizična. Opravila sva šest postopkov IVF, od tega dva uspešna, vendar sva obakrat po nekajtedenski nosečnosti izgubila otroka. Za nama je osem let čustvenih in telesnih pretresov, zato sva se pred tremi leti odločila za psihoterapevtsko svetovanje, ki nama zelo pomaga vzdrževati čustveno stabilnost. Kljub temu se preprosto ne moreva odločiti, kako naprej. Ali vnovič izbrati postopek IVF, ki pa je v preteklih letih precej načel najino zdravje, čustveno ravnovesje in tudi socialno plat življenja.

Zato vse bolj razmišljava, da bi se na Centru za socialno delo prijavila za posvojitev, bodisi doma bodisi v tujini. Seveda še vedno ostaja možnost, da sprejmeva življenje brez otroka oziroma se prepustiva usodi – kar bo, bo. Slišala sva namreč, da so nekateri pari, ki so si dolgo prizadevali za otroka, to dosegli po naravni poti – potem ko so se odločili, da se umetne oploditve ne gredo več.« To je zgodba Mance in Markota, ki sta se odločila, da bosta poiskala pomoč v filozofski posvetovalnici.


Filozofska posvetovalnica - spoznaj samega sebe

Filozofsko svetovanje je pri nas precejšna novost, čeprav je v drugih deželah razširjeno že trideset let. Po filozofski posvet se lahko obrnemo posamično ali v skupini, kadar se spoprijemamo z najrazličnejšimi težave in dilemami. Filozofski svetovalec nas vodi prek pogovora, da dobimo jasnejšo podobo o težavi: kako jo vidimo, kako jo poskušamo reševati in kako globoko smo čustveno vpleteni oziroma »zaslepljeni« s čustvi. Za filozofski posvet se ljudje odločijo v primeru najrazličnejših težav, povezanih z družino, s starševstvom, partnerskimi odnosi, kariernimi razpotji, z osebnimi dilemami ter z eksistencialnimi, etičnimi ali moralnimi vprašanji. Filozofski svetovalec prevzame vlogo mentorja, ki klienta vodi skozi njegove nazore, verjetja, miselni in vrednostni svet ter mu pomagati do jasnejše in bolj celotne podobe o težavi.

Ob pomoči vodenega pogovora in filozofskih metod reševanja težav je mogoče na težavo pogledati z različnih zornih kotov, jo razstaviti na posamezne dele ter razjasniti in odstraniti tiste, ki so povzročali težave, zaradi česar ni bilo mogoče priti do rešitve. Filozofski posvet je v nekaterih pogledih podoben psihoterapiji, čeprav se od nje tudi pomembno razlikuje. Filozofski posvet nas namreč opremi predvsem z miselnimi orodji: s tehnikami razmišljanja, analiziranja in ustvarjanja novih pomenov ter z uporabo tega védenja in veščin v vsakodnevnem življenju, tako da se lahko v prihodnje soočamo in spoprijemamo s podobnimi dilemami ter jih tudi samostojno rešujemo.

V filozofski posvetovalnici ne odpravljamo psiholoških težav in motenj, marveč vsakdanje – večje ali manjše – življenjske težave. Pri tem pridobimo veščine, ki nam jih pomagajo uspešno odpraviti. Seveda si lahko s tem, podobno kot pri psihoterapiji, po zaslugi spreminjanja vrednot in nazorov ter pridobivanja novih orodij za uspešno delovanje v vsakodnevnem življenju izboljšamo kakovost življenja.


Prvi koraki: katera tehnika je najprimernejša?

Filozofski svetovalec dobro pozna tehnike, pristope in metode (veščine razmišljanja, analiziranja, logičnega sklepanja …), ki so jih filozofi razvili in uporabljali v dolgoletni tradiciji. S tem znanjem in s pravo merijo empatije opravlja delo svetovalca, ki ga v nadaljevanju predstavljamo na primeru Markove in Mancine zgodbe. Po uvodnem pogovoru, med katerim sta Manca in Marko pojasnila svojo dilemo, je filozofski svetovalec izbral primerno tehniko za začetek reševanja težave. Ena od pogostih tehnik je sokratski dialog, pri katerem gre za voden in nadziran pogovor.

Svetovalec pozorno posluša klienta ter ga nato ob pomoči pravih vprašanj vodi skozi različne pomene in odtenke njegovih misli, pogledov in verjetij. Zaradi narave težave in čustvene vpletenosti Marka in Mance so bile zanju najprimernejše tehnike logično utemeljeno sklepanje, interpretacija svetovnega nazora, »hudičev odvetnik« in Ockhamova britev.

Zadnji dve je smiselno uporabiti takrat, ko so klienti že vzpostavili minimalno razdaljo do svoje težave, kar pomeni, da se lahko o njej pogovarjajo brez pretirane obremenjenosti s čustvi (ta so sicer vedno prisotna, vprašanje pa je, kako in v kolikšni meri so v vajetih klientov). To sta racionalni miselni orodji, ki ju utegnejo klienti, če ju uporabimo prezgodaj in v nepravem trenutku, razumeti kot preveč hladni in neosebni za reševanje njihovega zelo osebnega problema. Poglejmo, kako je potekalo svetovanje pri Marku in Manci.
Članek se nadaljuje »


Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Vsi Viva strokovnjaki