Klara sedi za mizo, Jošt pa s knjigo skače po postelji

(Foto: Shutterstock)

Učni slogi

Pri izbiri časa za učenje naj se starši ne vmešavajo pretirano, vse dokler otrok nima opaznih težav z ocenami. Mladostnik najbolje pozna svoj bioritem, ne smemo ga gledati skozi očala svojih navad. Pri mlajših otrocih morajo starši imeti določen nadzor nad šolskim delom doma.

Človeški možgani vsako sekundo sprejmejo več kot 50 tisoč dražljajev. Ker jih je toliko, se možgani usmerijo samo na pomembnejše. Informacije sprejemamo z različnimi čuti: s sluhom, vidom, dotikom, a tudi z vonjem in okusom. Glede na kanal, po katerem najlažje sprejemamo informacije, se ljudje delimo na tri tipe: vidni, slušni in kinestetični (motorični, taktilni). Od česa je odvisno, kateri bo prevladujoči kanal sprejemanja informacij pri posamezniku, še ni popolnoma pojasnjeno.

V razredu
Otroci v razredu pridobivajo informacije pretežno z vidom in sluhom. Osredotočiti se morajo na učitelja, ki ustno podaja informacije, poleg tega pa še na zapise na tabli in v učbenikih. Takšno poučevanje je odlično za otroke, ki nimajo težav pri učenju. Da bi novo snov otroku najlažje približali, moramo ugotoviti, kateri učni stil prevladuje pri njem. Zavedati se moramo, da utegnemo biti z napačnim pristopom pri otroku popolnoma neuspešni, čeprav so njegove sposobnosti povprečne ali celo nadpovprečne. Učitelj, ki je vidni tip, in želi s svojo "vizualno metodo" naučiti učenca kakega težjega oreha, ne bo nikoli ujel "frekvence" učenca, ki je slušni tip, pa čeprav se bosta oba zelo trudila. Učitelj bo moral najprej prepoznati učenčev učni stil in mu snov "prevesti" na slušno raven.

Kako se prepoznam?

 Dejavnosti  VIDNI TIP  SLUŠNI TIP  KINESTETIČNI,
 TAKTILNI TIP
 Črkovanje Besedo najprej poskušam videti v mislih.  Imam lep in skladen rokopis. Besedo najprej izgovorim.
Besedo zapišem po občutku in tako preverim rešitev. Rokopis ni najlepši,
pogosto preveč pritiskam.

Govor,  poslušanje Stvari natančno poslušam, vendar ne dolgo časa. Uporabljam besede videti,
predstavljati si, pogledati
in vizualizirati.

Uživam v poslušanju, težko počakam na vrsto,
da lahko govorim. Pogosto se
pogovarjam s seboj. Uporabljam
besedi poslušati in slišati.

Uporabljam obrazno
mimiko in ekspresivne gibe.Nisem dober poslušalec.
Uporabljam besede čutiti, prijeti in držati.
Pozornost
Imam dolgotrajno pozornost. Zmotijo me neudobnost, razmetan prostor ali gibanje vokolici.
Zmotijo me zvoki
in hrup.
Zmoti me dejavnost v okolici.
 Branje
Rad prebiram knjige z natančno opisanimi prizori, da si lahko predstavljam dogajanje.

Rad prebiram knjige z dialogi in
pogovori.
Rad imam akcijske zgodbe. Nisem pretirano
navdušen bralec.
Nova šolska  snov Rad imam predstavitve, grafe, slike, videokasete in plakate.Vse informacije si zapišem. Učim se ob pomoči miselnih vzorcev z veliko barvami.
Rad imam jasna ustna navodila ali
pogovor o snovi. Pogosto na glas
razmišljam ali ponavljam novo
snov. Všeč mi je
dramatizacija.

Rad vstanem od mize in stvar sam preizkusim.
Doma si pogosto zapisujem leže. Med poslušanjem se
igračkam z drobnimi predmeti ali skrivaj jem.
 Navezovanje
 stikov
 Ljudi najraje spoznam osebno.
Ljudi najraje najprej
spoznam po telefonu.

Z ljudmi se pogovarjam
med opravljanjem kake druge dejavnosti.
Ponovno
srečevanje   oseb
Vedno pozabim imena, dobro si  zapomnim obraze in  kraje srečanj.
Vedno pozabim
obraze, zapomnim si imena in teme, o
katerih je bil govor.

Najbolje se spomnim, kaj sva s to osebo počela.

Trije učni slogi glede na način sprejemanja informacij

Vidni tip
Kako naj se uči?

 • Zapiše naj si čimveč pomembnih informacij.
 • Med učenjem naj bo v tihem prostoru; najbolje je, če je v njem sam.
 • Pomaga naj si z izdelovanjem izpiskov in miselnih vzorcev.
 • Izpiske naj prekrije in jih znova zapiše.
 • Za podčrtavanje glavnih postavk naj uporablja različne barve.
 • Pred branjem naj si ogleda vse slike v knjigi.
 • Uporablja naj veliko slikovnega gradiva (zemljevide, videoposnetke, plakate ...).


Kaj naj uporablja za lažje učenje?

 • grafe, diagrame,
 • fotografije,
 • pobarvanke in barvne kolaže,
 • časopise in revije,
 • zemljevide,
 • zapisovanje,
 • ilustracije,
 • križanke.


Slušni tip
Kako naj se uči?

* Uči naj se skupaj s prijateljem, da se lahko pogovarjata o snovi.
* Podatek, ki si ga želi zapomniti, naj večkrat glasno ponovi.
* Pri pouku naj se večkrat dogovori za ustno preverjanje znanja.
* Pred pisanjem kontrolne naloge naj se posname na kaseto in potem s posnetka posluša snov.
* Če je le možno, naj glasno bere; slišano snov bo bolje razumel.
* Pri pisnem računanju naj bo pozoren na pravilno podpisovanje.

Kaj naj uporablja za lažje učenje?

* inštruiranje sošolca (ustno podajanje razlage),
* razprave,
* snemanje na kasete,
* prepevanje pesmi,
* lutke (v vlogi lutke so lahko starši ali on sam),
* besedne igre,
* demonstracije.Kinestetični, taktilni tip
Kako naj se uči?

 • Med učenjem naj hodi po prostoru.
 • Med sedenjem v razredu naj čim večkrat nemoteče pretegne roke in noge, pod mizo naj mečka žogico.
 • Če nerad sedi za mizo, naj med učenjem leži.
 • V ozadju naj igra nežna klasična ali instrumentalna glasba.
 • Med branjem naj besedilo pokrije z barvno folijo; preizkuša naj z različnimi barvami, dokler ne ugotovi, na katero se najlažje osredotoči.
 • Na vsakih 20 minut učenja naj sledi od 3 do 5 minut odmora.
 • Med memoriranjem podatkov naj zapre oči in besedo zapiše s prstom po zraku, potem naj si besedo vidno in slušno predstavlja; pri priklicu te besede naj spet zapre oči in si jo predstavlja.


Kaj naj uporablja za lažje učenje?

 • ples,
 • demonstracije,
 • gibalne igre,
 • preizkušanje,
 • igro vlog,
 • pantomimo,
 • hojo med branjem,
 • lutke,
 • oblikovanje, modeliranje,
 • pobarvanke,
 • taktilne didaktične igrače,
 • sestavljanke, origami,
 • računalniške didaktične igre.


Članek se nadaljuje »


Lara Pezdir Podbregar

Lara Pezdir Podbregar mag.farm. P3 Professional licenciran svetovalec

Postavi vprašanje

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Denis Baš

Denis Baš dr.med. spec. pediatrije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki