Zdravljenje, oskrba in nega dementnega bolnika

(Foto: Jupiterimages)

V prvem obdobju, ko govorimo o blagi obliki demence, je pomembno, da zdravnik opravi vse potrebne diagnostične postopke in določi vrsto demence. Najboljše počutje jim omogoča domače okolje. Svojci naj spodbujajo bolnika in ga usmerjajo pri dejavnostih, ki jih še zmore. Te dejavnosti naj vsebujejo spoznavne, telesne in družbene prvine. Bolnik z uporabo igric (pravila igre so znana, samostojno ustvarjalno oblikuje motive, vzorce ...) krepi spomin, pozornost in koncentracijo. S telovadbo, z razgibavanjem, igrami in s sprehodi krepi motorične funkcije. Bolnika je treba spodbujati in usmerjati pri samostojnem odločanju, osebni higieni, urejanju videza. Peljite ga na obisk sorodnikov, prijateljev, na prireditve ...

Začetni znaki so največkrat težko opazni in prikriti, zato je pravilen strokovni pristop toliko pomembnejši. K poznemu odkrivanju demence prispeva tudi miselnost, da so spominske motnje samoumeven del staranja. Svojci dementnih oseb pogosto poiščejo strokovno pomoč šele takrat, ko se znajdejo pred neobvladljivimi težavami.

Prvi znaki

Bolniki se v prvem stadiju običajno zavedajo nemoči in težav, ki se izražajo z osebnostnimi spremembami. Njihovo razpoloženje niha, spopadajo se z motnjami v časovni in krajevni orientaciji, ne prepoznavajo oseb, mučijo jih izrazite motnje kratkoročnega spomina (ne spominjajo se svojih dejanj, ne znajo povedati, kaj so počeli pred eno uro ...), pestijo jih težave besedne spretnosti (ponavljajo iste besede, ne najdejo ustrezne besede ...),
ne dojemajo abstraktnega mišljenja (ne razumejo šal ...).

Bodite strpni in razumevajoči

Pogosto se dogaja, da bolniki v prvem obdobju svojce obtožujejo kraje denarja, predmetov ... Bodite strpni in pogovor skušajte speljati v drugo smer. Med pogovorom glejte bolnika v oči, bodite prijazni in razumljivi. Z bolnikom naj se pogovarja le ena oseba hkrati.

Opazujte bolnika

Drugo obdobje je za družinske člane bržkone najtežje. Vsi znaki prvega obdobja so vse izrazitejši. Prihaja do resnih motenj spanja, bolnik zaradi kroničnega nemira tava in bega. Bolnik zahteva štiriindvajseturni nadzor. V tem obdobju je pomembno, da se svojci naučijo opazovati bolnikovo stanje in mimiko. Tako boste lahko že zjutraj ocenili, kakšen dan bo imel bolnik. Opazovanje je pomembno tudi zato, da boste znali zdravniku opisati spremembe, če ga boste obiskali sami. Znano je, da znajo bolniki pred zdravnikom "zaigrati" svoje razpoloženje oziroma stanje. Paziti morate tudi na redno in pravilno dajanje zdravil. Če jih bolnik zavrača, jih zdrobite in zmešajte s hrano. Kljub vsemu nadaljujte z dejavnostmi, ki ohranjajo (morda le še minimalne) telesne in duševne zmožnosti bolnika.

Ko se čudežno izboljša

V zadnjih letih so na voljo dokaj uspešna proholinergična sredstva, ki lahko za določen čas zadržijo ali odložijo potek demence. Sprva so jih uporabljali le pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni, zdaj pa tudi pri žilni demenci. Nekaterim bolnikom, četudi so že v drugem obdobju demence, se lahko stanje skoraj čudežno izboljša; svojci utegnejo celo pomisliti, da je bolnik ozdravljen. To obdobje traja določen čas, včasih celo leto dni. Za svojce je to dragocen čas, ko si lahko odpočijejo in se pripravijo na kasnejši potek bolezni. V tem obdobju poskušajte bolniku izpolniti čimveč želja (odpeljite ga na potovanje, omogočite mu, da se ukvarja s stvarmi, ki so mu največ pomenile ...).

Depresija

Demenco največkrat spremljajo nevropsihiatrični simptomi, ki se izražajo v spremenjenem vedenju in čustvovanju. Najpogostejši spremljevalec demence je depresija. Vemo, da pri starejših osebah prihaja do sprememb v presnovi in s tem do povečane občutljivosti za stranske učinke zdravil. Svojci naj si pri uvajanju novih zdravil skušajo ustvariti čimbolj realno podobo o njihovem učinkovanju. Poleg demence kot osnovne bolezni se lahko prikrade povsem nova bolezen, ki prinaša novo stanje, svojce pa postavi pred nove preizkušnje. Dementni bolniki postajajo vse občutljivejši na stresna stanja. Svojci naj poskušajo bolnika obvarovati pred stresom; tako je lahko koristno, če denimo prekrijejo smrt kakega svojca.

Huda oblika

V zadnjem obdobju bolezni govorimo o hudi obliki demence. Bolniki se vse manj gibljejo, pogosto zavzemajo položaj fetusa. Telesne funkcije počasi, a vztrajno ugašajo; bolezen jih priklene na posteljo. Bolnik potrebuje vse več nege. V tem obdobju je vse večja vloga patronažne sestre.
Vse bolj pozorni morate biti na besedno in nebesedno komunikacijo. Pri pogovoru naj bo vaš glas miren, govor počasen in razločen. Govorite v kratkih, jedrnatih in preprostih stavkih. Pri nebesednem sporazumevanju vzpostavite stik z očmi, uporabljajte mimiko, bodite čimbolj mirni in prijazni. Če si bolnik želi, se ga nežno dotikajte. Uporabljate lahko tudi glasbo in vonjave.Za dementnega bolnika boste skrbeli v domačem okolju, dokler boste zmogli. Vaša skrb oziroma spopad s to strahotno boleznijo je seveda velik preizkus vašega duha. Občutja, da to vlogo v življenjski drami zmorete, bodo okrepila našo osebnost.

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki