Motnje hranjenja III. del

  • sobota, 02. december 2006
(Foto: Jupiterimages)

Bolezen modernega časa

Objavljamo vse naslovne strokovnjakov, ekspertnih skupin in zdravstvenih institucij, kjer lahko poiščete pomoč pri težavah z motnjami hranjenja.

AMBULANTE ZA ZDRAVLJENJE MOTENJ HRANJENJA V SLOVENIJI

Prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med., spec. psih.
Klinični oddelek za mentalno zdravje
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 40

Asist. mag. Karin Sernec, dr. med., spec. psih.
Klinični oddelek za mentalno zdravje
Enota za zdravljenje motenj hranjenja

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 53

Metka Kališnik Šavli, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Kranj
Psihiatrična ambulanta Kranj

Gosposvetska cesta 9
4000 Kranj
Tel. (04) 208 22 52

Nataša Dajčman Potočnik, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Maribor 
Pedopsihiatrični dispanzer

2000 Maribor
Tel. (02) 228 63 54

Anja Reljič Prinčič, dr. med., spec. psih.
Slomškova ulica 35
1000 Ljubljana
Tel. (019 430 45 00, (040) 779 313

Prim. Mojca Brecelj Kobe, dr. med., spec. psih.
Pediatrična klinika Ljubljana
Pedopsihiatrični oddelek (za otroke do petnajstega leta)

Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
Tel. (01) 300 32 69

Miroslav Berič, dr. med., spec. psih.
Specialistična psihiatrična ordinacija

Osojnikova cesta 9
2250 Ptuj 
Tel. (02) 780 69 50

Irma Kuhar, dr. med., spec. psih.
Klinični oddelek za mentalno zdravje
Enota za adolescentno psihiatrijo

Zaloška 29
1000 Ljubljana  
Tel. (01) 587 49 50

Draženka Miličevič, dr. med., spec. psih.
Klinični oddelek za mentalno zdravje
Enota za adolescentno psihiatrijo

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 32

Prof.dr. Martina Tomori, dr. med., spec. psih.
Katedra za psihiatrijo Ljubljana

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 12

Milanka Prakaš -Ždrale, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Novo mesto
Razvojna ambulanta

Kandijska 4  
8000 Novo mesto   
Tel. (07) 391 67 33

Eva Šoškič, dipl. psih.
Zdravstveni dom Maribor
Psihohigienski dispanzer

Sodna ulica 13
2000 Maribor   
Tel. (02) 251 75 72

Jasna Gidakovič, dr. med.,spec. psih.
Zdravstveni dom Nova Gorica

Rejčeva 4
5000 Nova Gorica
Tel. (05) 338 33 04

Vesna Markič Dekleva, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Šiška
Psihiatrična specialistična ambulanta za otroke in mladostnike

Derčeva 5
1000 Ljubljana
Tel. (01) 581 52 00

Marija Gajšek, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Maribor
Dispanzer za psihohigieno

Vošnjakova 4/III
2000 Maribor
Tel. (02) 228 63 54

Andreja Novak, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Domžale
Psihiatrična ambulanta

1230 Domžale
Tel. (01) 724-5100

Nadja Hriberšek Ošep, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Celje
Psihiatrični dispanzer

3000 Celje
Tel. (03) 543-4323

Alida Mažer, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Piran
Psihiatrični dispanzer Lucija

6360 Piran
Tel.: (05) 67 31 280

Lea Šinkovec, dr. med., spec. psih.
Zasebna specialistična ambulanta

Na poklonu 5
5218 Idrija
Tel. (05) 726 54 01

Marjeta Orešnik Žalig, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Murska Sobota

Grajska ulica 22
9000 Murska Sobota
Tel. (02) 534 13 37

Burnik Cita, spec. klin. psih.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

2380 Slovenj Gradec
Tel. (01) 882 34 00

Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA
Andreja Modrin, univ. dipl. psih.
Svetovalnica za motnje hranjenja

Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
Tel. (01) 425 03 38

Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA
Vesna Šolar, dipl. soc. del.
Svetovalnica za motnje hranjenja

Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
Tel. (01) 425 03 38

Zavod za psihosocialno pomoč z umetnostjo PU
Ana Hromc, dipl. soc. del.

Ulica Stare pravde 2
1000 Ljubljana
Tel. (01) 282 10 87

Ženska svetovalnica
Ana Ziherl, dipl. soc. del.

Miklošičeva 14
1000 Ljubljana
Tel. (01) 43 47 261

Overeaters anonymous
OA Slovenska skupnost

p. p. 4244
1001 Ljubljana
Ni telefona

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Gotska 18
1000 Ljubljana
Tel. (01) 583 75 00

Center za zdravljenje bolezni otrok
Tatjana Gantar, dr. med.

Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri Stični
Tel. (01) 788 74 50

Asist. dr. Urša P. Mrevlje, dr. med., spec. psih.
Center za izvenbolnišnično psihiatrično dejavnost

Njegoševa 4
1000 Ljubljana
Tel. (01) 231 59 90

Mag. Dubravka Trampuž, dr. med., spec. psih.
Center za izvenbolnišnično psihiatrično dejavnost

Njegoševa 4
1000 Ljubljana
Tel. (01) 231 59 90

Katarina Marn, dr. med., spec. psih.
Center za izvenbolnišnično psihiatrično dejavnost

Njegoševa 4
1000 Ljubljana
Tel. (01) 231 59 90

Asist. mag. Urban Groleger, dr. med., spec. psih.
Klinični oddelek za klinično psihiatrijo (KOKP)

Studenec 48
1260 Ljubljana Polje
Tel. (01) 587 21 00

Zdravstveni dom Center
Mentalno higienski dispanzer

Metelkova 9
1000 Ljubljana
Tel. (01) 472 38 26

Zasebna svetovalnica Jerca
Hudovernikova 13
1000 Ljubljana
Tel. (01) 242 59 08

Infopeka Maribor
Vasja Smole, inter. ter. pred.

Ob železnici 16
2000 Maribor
Tel. (02) 300 58 50

Doc. dr. Andrej Marušič, dr. med., spec. psih.
Inštitut za varovanje zdravja

Trubarjeva 1
1000 Ljubljana
Tel. (01) 520 57 02

Alenka Dobeic, klin. psih. spec.
Klinični oddelek za mentalno zdravje

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 58

Nike Novak, dr. med.
Klinični oddelek za mentalno zdravje

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 00

Peter Zajc, dr. med., spec. psih.
Klinični oddelek za mentalno zdravje

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel. (01) 587 49 00

Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih.
Zasebna psihiatrična ambulanta

Ljubljanska cesta 3a
3000 Celje
Tel. (03) 492 75 75

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki