Novo upanje za bolnike s shizofrenijo

  • TK
  • ponedeljek, 07. januar 2019
Po mnenju najpomembnejših mednarodnih strokovnjakov gre za prvo učinkovito zdravilo za izboljšanje negativnih simptomov shizofrenije.
Po mnenju najpomembnejših mednarodnih strokovnjakov gre za prvo učinkovito zdravilo za izboljšanje negativnih simptomov shizofrenije. (Foto: Primož Bregar)

Ob robu seminarja Združenja psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD) so decembra lani javnosti predstavili pomembno novost v zdravljenju shizofrenije in osvetlili eno najtežjih duševnih motenj, s katero se soočajo bolniki in njihovi svojci.

Prim. Andrej Žmitek iz psihiatrične bolnišnice Begunje in prof. Rok Tavčar z Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani sta predstavila osnove te najhujše duševne bolezni ter možnosti zdravljenja in novosti, svojo izkušnjo z boleznijo pa je predstavila Nataša, članica društva Ozara, ki s shizofrenijo živi več kot 20 let.

Shizofrenija je kompleksna bolezen, za katero je značilnih več zelo različnih simptomov. Zdravniki jih delijo na dve glavni skupini, in sicer pozitivni, ki se kažejo navzven, kot so halucinacije in blodnje, negativni simptomi, kot so pomanjkanje volje za socialne stike ali za druge aktivnosti, pretirano poglabljanje v svoj notranji svet, skromna verbalna produkcija tako po količini kot vsebini, odsotnost običajnega čustvenega odziva na dogodke v okolici pa človeka izolirajo od sveta.

Osnova zdravljenja te bolezni so zdravila, s katerimi so doslej uspešno blažili in odpravljali predvsem pozitivne simptome shizofrenije in le v manjši meri negativne, pri čemer naj bi jih nekatera starejša zdravila celo nekoliko okrepila, zaradi česar so bolniki zdravljenje opuščali. Novo zdravilo, ki deluje na dopaminski receptor D3, prinaša upanje, da bo učinkovalo tudi na negativne simptome bolezni.

»Simptomi te bolezni človeka oropajo ravno teh ljudskih stikov, odnosov. Cilj je, da z zdravili simptome čim bolj zmanjšamo,« je dejal prof. Tavčar. »Negativne simptome prepoznamo težje kot pozitivne, saj se od običajnega duševnega funkcioniranja ne razlikujejo tako izrazito kot pozitivni. Kadar pozitivni simptomi niso prisotni, tudi ni vedno lahko ločiti negativnih od tistih pri depresiji. Načelno pa je pri depresiji potrtost oziroma žalost bistveno bolj izražena,« je pojasnil razliko med njimi prim. Žmitek.

Po mnenju najpomembnejših mednarodnih strokovnjakov gre za prvo učinkovito zdravilo za izboljšanje negativnih simptomov shizofrenije. To prinaša upanje za bolnike, kot je Nataša, ki je poudarila, kako zelo pomembno je, da redno jemlješ predpisana zdravila. Prav zato, ker ima novo zdravilo manj neželenih učinkov, pričakujejo, da bo tudi sodelovalnost bolnikov boljša.
Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki