Rdeči križ Slovenije in Telekom Slovenije razvila mobilno aplikacijo Prva pomoč

(Foto: Shutterstock)

Družbeno odgovorno ravnanje je eno osnovnih načel delovanja družbe Telekom Slovenije. Projektov, ki jih finančno ali kako drugače podpira, je resnično veliko. Najti jih je mogoče prav na vseh področjih človekovega delovanja, tudi na področju zdravja. Zdravje ljudi je namreč temeljni pogoj za delovanje celotne družbe. V skrbi za zdravje je pomagal tudi raznim zdravstvenim ustanovam z nakupom večjih medicinskih pripomočkov, na pomoč je priskočil tudi bolnim in ostarelim, slepim ter gluhim. Telekom Slovenije podpira tudi mnoge skupine, društva, organizacije, dogodke, projekte ter posameznike in vlaga v okolje ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

V okviru storitve SMS-donacije omogoča zbiranje prostovoljnih prispevkov za delovanje dobrodelnih organizacij, ki nato poskrbijo za ustrezno delitev med pomoči potrebne.V ta namen je Telekom Slovenije kot družbeno angažirano podjetje, ki spodbuja razvoj in inovacije tudi v širšem okolju, skupaj z Rdečim križem Slovenije razvil celostno brezplačno mobilno aplikacijo Prva pomoč.
 
Mobilna aplikacija Prva pomoč prvič v Sloveniji omogoča tehnološko dostopnost do vsebin prve pomoči kjerkoli in kadarkoli. Na voljo je uporabnikom na mobitelih z operacijskim sistemom Android in iOS ter obsega 20 najpogostejših postopkov prve pomoči. Ob tem pa je pet še posebej izpostavljenih, in sicer: pomoč pri nezavestni osebi, pomoč pri srčni in možganski kapi ter pomoč pri dušenju in krvavitvah.

Tako Rdeči križ Slovenije kot Telekom Slovenije želita tudi s pomočjo tovrstne aplikacije omogočati učinkovit dostop do aktualnih vsebin prve pomoči, povečati ozaveščenost in izobraženost širše javnosti o prvi pomoči ter s tem podpirati ravnanja posameznikov v primeru poškodb, nenadnega obolenja ter reševanja življenj. Zaradi različnih vzrokov ljudje prve pomoči v nesreči pogosto ne nudijo, kar ima za posledico večje zdravstvene zaplete pri poškodovanih ali obolelih osebah.

Rezultati mnogih raziskav kažejo, da je problem povezan predvsem s pomanjkanjem znanja o pravilnem nudenju prve pomoči. Po drugi strani pa ustrezna prva pomoč dokazano zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju, večji kakovosti življenja po poškodbi ali obolenju ter tako dolgoročno pozitivno vpliva na zdravstveno blagajno, zmanjšuje okoljsko obremenjenost in povečuje splošno blaginjo prebivalstva.

Mobilna aplikacija Prva pomoč pokriva dva usklajena sklopa izobraževalno-informacijskih vsebin:
  • Pomoč uporabnikom za učinkovito nudenje prve pomoči v primeru nastanka poškodb in najpogostejših nenadnih obolenj.
  • Povečanje ravni znanja prve pomoči med splošno populacijo (pridobivanje doktrinarno ustreznih napotkov za nudenje prve pomoči, ocenjevanje znanja, obnavljanje/utrjevanje znanja, spodbujanje učenja prve pomoči, zmanjševanje predsodkov pred nudenjem prve pomoči, spodbujanje solidarnosti in zavedanja pomena pomoči sočloveku v stiski).

Strokovne vsebine aplikacije temeljijo na smernicah Evropskega referenčnega centra za prvo pomoč ter Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Gre za besedilni, slikovni in video prikaz temeljnih vsebin in napotkov za prvo pomoč, namenjenih tako splošni javnosti kot tudi različnim skupinam in organizacijam (šolam, delovnim organizacijam, društvom, ekipam prve pomoči …). Prednost mobilne aplikacije je tudi, da ima možnost nadgrajevanja z drugimi uporabnimi vsebinami oz. učnimi pripomočki. Pri vseh postopkih in na vseh zaslonih aplikacije je vedno prisotna tudi tipka za neposredno klicanje Centra za obveščanje na številko 112.

 »V Rdečem križu Slovenije smo izjemno zadovoljni, da lahko javnosti skupaj s Telekomom Slovenije ponudimo mobilno aplikacijo Prva pomoč. Svoje poslanstvo in javno pooblastilo, ki ga izvajamo na področju prve pomoči, smo tako še bolj približali uporabnikom. Znanje prve pomoči pridobivamo na tečajih, potrebno pa ga je obnavljati. S pomočjo mobilne aplikacije je to odslej mogoče v vsakem trenutku,« poudarja dr. Danijel Starman, sekretar Rdečega križa Slovenije.

»Pravzaprav so vse naše aktivnosti namenjene ljudem. V Telekomu Slovenije smo veseli, da lahko s svojim znanjem in rešitvami prispevamo k osveščanju na področju lažje in hitrejše pomoči sočloveku. Pri nudenju prve pomoči je najpomembnejše hitro in pravilno ukrepanje. Zato upamo, da bodo ljudje tudi s pomočjo aplikacije Prva pomoč osvežili znanje na tem področju in da bo tudi zaradi te aplikacije nudenje prve pomoči odslej še hitrejše in učinkovitejše,« pravi Simon Furlan, direktor Sektorja za marketing pri Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije se zaveda, da je podjetje neločljiv del družbe, v kateri deluje, in da lahko le skupaj gradimo našo prihodnost.

Več informacij na: telekom.si.

Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki