Pravočasno odkrivanje osteoporoze

Predstavljamo centre za osteoporozo - Medicus specialistične ordinacije, ambulanta za osteoporozo

Ena od dveh žensk in eden od osmih moških po petdesetem letu utrpi zlom zaradi osteoporoze. Znižana kostna trdnost privede do povečane možnosti za zlom že ob majhni poškodbi. Sprva so kostno trdnost povezovali izključno s kostno maso, zdaj pa je znano, da so zanjo odgovorne tudi kostna zgradba, vsebnost mineralov ter hitrost kostne izgradnje in razgradnje - oziroma kostne premene. Od vseh naštetih dejavnikov je mogoče meriti samo mineralno kostno gostoto.

Metoda DXA

Merjenje kostne gostote je zdaj v Sloveniji zelo dostopno. Najboljša je metoda dvojne rentgenske absorbciometrije (DXA), ki je zasnovana tako, da presvetli telo z dvema vrstama rentgenskih žarkov. Kost do določene mere zaustavi prehod teh žarkov; stopnja zaustavitve prehoda rentgenskih žarkov je sorazmerna z gostoto kosti. Sevanje, ki ga prejme telo med meritvijo, je zelo nizko, saj je enako dnevnemu odmerku sevanja, ki ga prejmemo iz vesolja. Osnovni podatek o znižanju kostne mase nam lahko da tudi meritev s posebnimi ultrazvočnimi aparati ali s CT, vendar so te naprave manj primerne za spremljanje učinkovitosti zdravljenja. Za ta namen je še vedno najnatančnejša metoda DXA.

V centrih po Sloveniji, ki jih bomo predstavili v naslednjih številkah, vsakdo lahko opravi kakovostno meritev kostnine.

Medicus

Zasebna ambulanta za osteoporozo Medicus je bila ena od prvih; leta 1996 jo je ustanovil prim. Marko Demšar, dr. med., spec. radiologije. Od tedaj jo je obiskalo že nekaj tisoč ljudi. Čeprav se je znanje o tej bolezni in njenih posledicah - tudi v družbo kot celoti - v teh letih že zelo razmahnilo, je to še naprej preiskava, ki jo mora vsakdo plačati sam, obsega pa meritev ledvenih vretenc in kolčnega sklepa, kratek posvet in obširno pisno mnenje o stanju kostne mase.


Kako potekajo meritve?

V dveh ambulantah opravljajo meritve vsakodnevno, in sicer v dopoldanskem in popoldanskem času. Takšen urnik omogoča, da vsakdo opravi pregled v zanj najprimernejšem času. Usposobljeni medicinski sestri sprejmeta naročene paciente natanko ob dogovorjeni uri. Vsakogar skrbno izprašata o pomembnih podatkih za pojav in razvoj te bolezni, o morebitnih pridruženih obolenjih in o zdravilih, ki jih jemlje. Aparatura opravi meritev neboleče, medtem ko preiskovanec udobno leži na hrbtu. Zadostne podatke o kostni gostoti je mogoče dobiti samo z meritvijo na dveh mestih: nad ledvenimi vretenci in nad kolčnim sklepom.

Komentar rezultatov

Po opravljeni meritvi zdravnica Maja Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine, med kratkim posvetom pacientu pojasni rezultate meritev in stanje kostne mase ter priporoči ustrezne preventivne ukrepe ali zdravljenje. Z njenim izvidom lahko bolnik pri svojem izbranem osebnem zdravniku začne zdravljenje in opravi preiskave, potrebne za izločitev vseh drugih stanj, ki lahko pripeljejo do hitrega in velikega znižanja kostne mase. Med razširjenim posvetom zdravnica prisluhne tudi drugim težavam, ki so - ali tudi ne - povezane s to boleznijo. Največkrat se srečuje z bolečinami v kosteh, sklepih in mišicah, z nepravilno usločenostjo hrbtenice, s prikrajšavami okončin, z degenerativnimi obolenji in s posledicami zlomov. Včasih je za njihovo rešitev dovolj že nasvet, drugič pa natančen pregled ter jasni napotki za ustrezne preiskave in ukrepanje. Kontrolna meritev kostne mase je pogosto vesel trenutek tako za bolnika kot za zdravnico, saj pokaže uspešnost zdravljenja in smiselnost truda, ki ga je bolnik vložil v nov življenjski slog. Spremembe kostne gostote so zelo majhne, zato je bolje, da so meritve opravljene na isti aparaturi..

Če meritev pokaže osteopenijo ...

Osteopenija je predstopnja osteoporoze, ki ne zahteva usmerjenega zdravljenja, je pa opozorilo, da se kostna masa manjša bolj, kot je starosti primerno. Takšno izgubljanje kostne gostote lahko do določene mere zaustavimo s povečanjem telesne dejavnosti in s preventivnim jemanjem zadostnih količin kalcija (do 1200 mg na dan), kar dosežemo z ustreznimi živili ali s kalcijevimi preparati. Pomemben je tudi vitamin D (dnevne potrebe znašajo od 400 do 800 I.U.), saj omogoča primerno vsrkavanje kalcija iz črevesja ter njegovo vgradnjo v kosti.

... osteoporozo

Ko je izguba kostne mase že tolikšna, da so izmerjene vrednosti v območju osteoporoze, je treba začeti z jemanjem zdravil. Redno jemanje zdravil, kalcija in vitamina D zaustavi njeno izgubljanje, kar je že lep uspeh, nemalokrat pa se mineralna kostna gostota celo poveča. S vrnitvijo kostne mase v območje osteopenije postane jemanje zdravil celo nepotrebno.

Pri tem je najpomembnejše, da zdravila pomembno zmanjšajo možnost, da pride do zlomov vretenc, zapestja in kolka. Ti vedno povzročijo bolečino in spremenijo videz bolnika, lahko ga pomembno ovirajo pri vsakodnevnih opravilih ali celo povzročijo vsakodnevno odvisnost od drugih ljudi.


Gibanje

Ker se v Ambulanti za osteoporozo Medicus zavedajo, da je širjenje znanja o tej bolezni še vedno najboljša pot do njene zaustavitve, v Ljubljani in tudi po drugih slovenskih krajih prirejajo mesečna predavanja o osteoporozi in njenih posledicah. Pri predavanjih sodeluje višja fizioterapevtka Barbara Zrnec, ki vodi vadbo zoper osteoporozo na več krajih po Ljubljani in okolici. Primerna telesna vadba je ključna tako za tiste, ki bolezni še nimajo, kot za tiste, ki jo že zdravijo, saj je pomemben dražljaj za tvorbo kostnine. Gibčnost, dobri refleksi in ustrezna mišična moč pa preprečijo marsikateri padec, ki bi se lahko končal z zlomom.