Društva bolnikov z osteoporozo

Duša Hlade Zore, dr. med.
Duša Hlade Zore, dr. med. (Foto: Diana Anđelić)

Kronična bolezen

Kronična bolezen običajno zahteva popolnoma spremenjen življenjski slog, o katerem pa se mora vsak bolnik temeljito poučiti in se z njim seznaniti. Veliko tovrstnih informacij lahko dobi pri zdravniku ali iz knjig, vsekakor pa so zelo dragocene tudi izkušnje drugih ljudi z enako boleznijo. Ker je pogosto težko navezati stike z drugimi bolniki, so toliko bolj dobrodošla društva, ki poleg bolnikov združujejo tudi njihove svojce in zlasti strokovnjake s konkretnih področij. Med najbolj številčnimi in dejavnimi je Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, ki šteje osem društev, kmalu pa se bo to število povečalo na dvanajst dejavno delujočih društev.

Zveza ima sedež v Ljubljani, kjer je hkrati sedež ljubljanskega društva za osteoporozo. Predsednica obeh je Duša Hlade Zore, dr. med., nadvse dejavna članica, ki ima obilo delovne energije in številne načrte za razvoj Zveze.

Številni načrti

Kot pravi, imajo v Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije za naslednje leto zelo jasne in smele načrte; med najpomembnejšimi je ustanovitev čimveč novih društev. To je nadvse pomembno, saj nekatera društva, denimo ljubljansko, pokrivajo vso regijo, zaradi česar so mnogi kraji oziroma bolniki preveč oddaljeni od sedeža društva in se teže odločijo za obisk. Druga, nič manjša težava je v tem, da se ljudje dejavneje vključujejo v delovanje društev, če ta delujejo blizu njihovega kraja in če osebno poznajo kakega člana društva. Prav to je eden od ključnih razlogov, da si v Zvezi društev zelo prizadevajo, da bi v Sloveniji delovalo čimveč društev.

Kako sploh ustanavljajo nova društva? Duša Hlade Zore pravi, da se to običajno zgodi na predavanjih, ki jih Zveza prireja po vsej Sloveniji. Na predavanjih obiskovalce, ki se izkažejo kot najbolj zagnani, odločni in komunikativni, povabijo h konkretnemu sodelovanju; če je na drugi strani dovolj veliko zanimanje, jim stojijo ob strani in pomagajo, da postavijo na noge svoje društvo.
V zadnjem času so pomagali ustanoviti štiri nova društva, ki postanejo enakopravni člani Zveze društev potem, ko zaprosijo za vstop, predložijo statut in sporočijo ime predsednika. Tedaj so upravičeni tudi do zagonskih sredstev, ki jim jih nameni Zveza. Najtrši oreh je zagotovo Maribor, saj jim tam, kot pravi sogovornica, nikakor ne uspe ustanoviti društva.

Zveza društev ima trenutno več kot pet tisoč članov. Največ, več kot sedemsto, jih šteje kranjsko društvo, število pa še vedno narašča. K včlanjevanju v društva najuspešneje prispeva ustno izročilo včlanjenih bolnikov. Vsi člani ob vstopu v društvo prejmejo člansko izkaznico, ki jim omogoča precej ugodnosti, zlasti v obliki popustov na storitve, kot je organizirana telovadba.

Meritve mineralne kostne gostote

Med najpomembnejšimi dejavnostmi društev so redna presejalna merjenja mineralne kostne gostote, ki jih prirejajo nekajkrat na leto. Meritve so namenjene pravočasnemu odkrivanju osteoporoze pri ogroženih skupinah (zlasti) žensk, a tudi moških. Težava je namreč v tem, da veliko ljudi v sebi nosi neodkrito osteoporozo. Skrita in nevarna bolezen lahko vsak hip pride na dan v obliki zloma, ki pogosto vodi k invalidnosti, zlom kolka pa ima lahko za posledico celo smrten izid. Tedaj govorimo o zamujeni diagnostiki. Cilj je, da bi osteoporozne zlome preprečili s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem. Kot pravi Duša Hlade Zore, je zanimanje za meritve vedno zelo veliko, zato se je predtem vedno treba prijaviti na društvu. Na posamezno merjenje namreč pride tudi po sto ali več ljudi. Društva obveščajo ljudi s plakati v zdravstvenih domovih v kraju, kjer nameravajo izpeljati meritve mineralne kostne gostote, in v lokalnih občinskih časopisih.
Omenimo še, da so tovrstne meritve brezplačne. Vsa društva skupaj priredijo približno trideset tovrstnih merjenj na leto; število meritev je odvisno predvsem od finančnih zmogljivosti posameznih društev. Meritve delno sponzorirajo lokalne skupnosti, MSD ali druga podjetja.Meritve vedno izvajajo društva, njihova pokroviteljica pa je Zveza društev. Zveza je tudi postavila smernice, kako je treba izvajati meritve, saj je za verodostojne in primerljive podatke to zelo pomembno. Tako so postavili enotna merila za to, katere ljudi z merjenj mineralne kostne gostote je treba napotiti na nadaljnje preiskave z denzitometrom.
Prav letos poteka raziskava, ki jo je Zveza društev začela v sodelovanju s farmacevtsko družbo MSD. Namen raziskave je spremljati vse bolnike z osteoporozo, ki jih po presejalnih merjenjih mineralne kostne gostote napotijo na denzitometrijo, in tako dobiti verodostojne statistične podatke.

Redna telovadba in plavanje

Za bolnike z osteoporozo je nadvse pomembno, da poleg pravilne prehrane in jemanja zdravil (če jih predpiše zdravnik) skrbijo za redno telesno dejavnost. Zlasti primerni so plavanje in posebej prirejene telovadne vaje. Društva omogočajo svojim članom organizirano vadbo in plavanje, oboje s popustom. Kot pravi Duša Hlade Zore, člani ljubljanskega društva hodijo na plavanje bodisi na Inštitut RS za rehabilitacijo (Soča) bodisi v terme Snovik v Tuhinjski dolini, kamor člane vozijo s kombijem.

Predavanja, izobraževanje in bilten

Med pomembnejšimi nalogami društev je prirejanje predavanj za člane, na katerih sodelujejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in preprečevanjem osteoporoze. Predavanja izobraževalne narave so vedno dobro obiskana. Kot pravi Duša Hlade Zore, je zelo pomembno, da sledijo vsem novostim, ne samo na medicinskem, temveč tudi na povsem praktično-organizacijskem področju, kamor spada predvsem poznavanje zakonodaje. Društvo izdaja za svoje člane tudi Bilten.

Mednarodno sodelovanje

Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije je že dve leti pridružena članica IOF (Mednarodna fundacija za osteoporozo), letos pa so dobili povabilo za stalno članstvo. Vabilo omogoča polnopravno pravico do udeležbe na sestankih upravnih odborov in glasovanja o vseh pomembnih vprašanjih. Članstvo v IOF zahteva tudi izpolnjevanje nekaterih obveznosti, med katere spadajo priprava videokasete v slovenščini in angleščini, sodelovanje pri projektu Desetletje gibal ter sodelovanje z zdravilišči in osteološkim društvom. Na videokaseti, ki so jo pripravili, je prikazano merjenje mineralne kostne gostote, ki ga spremlja komentar dveh zdravnikov. Prikazane so tudi telovadne vaje, izsek predavanja za bolnike z osteoporozo ter časopisni izrezki o osteoporozi.
Predstavnice Zveze se redno vsako drugo leto udeležujejo mednarodnih kongresov, ki jih prireja IOF. Letošnji kongres bo potekal v Istanbulu.

Karin Sernec

asis. dr. Karin Sernec dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka

Postavi vprašanje

Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Luka Hren

Luka Hren diplomirani kineziolog in gibalni terapevt Diplomirani kineziolog, Fakulteta za šport, magistrski študij Kinezioterapija

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki