Močnejše in samozavestne

(Foto: Shutterstock)

Bodite to, kar ste

Pozitivno telo je geslo ali kar gibanje, ki so si ga izmislili Američani. Verjetno gre za razumljiv odziv na vse večjo preganjavico, ki jo vsiljujejo modna in zabavna industrija ter mediji, ki ju spremljajo. Spremeniti misli, prepričanja in navade ter pustiti svojemu telesu, da je to, kar je.

Manekenke in igralke so vse bolj suhe, saj so zahteve po vitkosti tako neizprosne, da jih ni več mogoče zdržati. Prav te zahteve so na tisoče mladih deklet in odraslih žensk pahnile v peklenski objem prehranskih motenj.Gibanje Pozitivno telo raziskuje, kako se dobro počutiti v svojem telesu in opustiti čakanje na čase, ko nam bo končno uspelo shujšati. Cilj je pomagati ljudem, da bi se bolje počutili v lastnem telesu.

Zdrava teža?

Ena od temeljnih idej je opredeliti "zdravo težo", ki naj ne bo rezultat izračunov razmerij in faktorjev glede na telesno težo in višino, marveč teža, ki jo ima telo, ko njegov lastnik/lastnica živi odgovorno življenje. To je teža, ki jo naše telo osvoji in se v njej udomači, kadar nismo obsedeni s hrano in s pretirano telesno vadbo. To je teža, ki jo telo brani, kadar hujšamo, in tudi tedaj, ko jemo več, kot organizem potrebuje. Za večino žensk je ta teža višja od zaželene oziroma tiste, ki jo naše kulturno okolje vsiljuje kot idealno zunanjo podobo ženske. Običajno namreč ne razmišljamo, da je slabo, če je nekdo nizke ali visoke rasti, večina ljudi pa se vendarle počuti slabo, če so težji od povprečja. Poleg tega ni nič novega, da velik del ljudi ni zadovoljen niti s povprečno težo.

Občutja debelih žensk

V praksi se gibanje Pozitivno telo ne ukvarja s telesno težo, marveč z vprašanjem, kako sprejeti svoje telo in spoznati svoje potrebe.
Dr. Deborah Burgard, ustanoviteljica gibanja Pozitivno telo, to pravilo utemeljuje z izkušnjami, ki jih je dobila kot psihologinja in inštruktorica fitnesa. Pred nekaj leti je bila inštruktorica skupine, ki jo je poimenovala Mi plešemo - ekskluzivno za ženske nad 90 kg, svoje izkušnje pa je skupaj s Pat Lyons opisala v knjigi Great Shape. V tem obdobju je oblikovala bolnišnični program za ženske s prehranskimi motnjami. V svojih zapisih je brez oklevanja izrazila prepričanje, da ima na eni strani opraviti z neverjetno zdravimi debelimi ženskami in na drugi z bolnimi, vendar zelo vitkimi ženskami. Trdi, da zdravje nikakor ni enosmerno povezano z vitkostjo. V okviru projekta so izpeljali raziskavo, ki naj bi pojasnila občutja debelih žensk v zvezi z njihovo debelostjo in morebitnimi poskusi, da bi izgubile težo.

Raziskava

V raziskavo, ki je potekala v obliki anonimne ankete, je bilo vključenih več kot sto žensk: vse so bile belke in heteroseksualne, polovica jih je bilo samskih, polovica je živela v zahodnem delu ZDA, njihova povprečna starost je znašala 37,5 leta, povprečna teža 130 kg, povprečna izobrazba tri leta kolidža in povprečni letni dohodek 35 tisoč ameriških dolarjev.Večina je izjavila, da je njihova teža veljala za problem že v otroštvu: 40 odstotkov jih je že poskušalo shujšati, 73 odstotkov se jih je v svojem telesu počutilo bolje kot kdajkoli v življenju. Več kot polovica jih je izjavila, da sprejemajo svoje telo takšno, kot je.
Vzorec se je razdelil na dve približno enako veliki skupini: ženske iz prve skupine so sprejele svojo debelost ali pa so imele le bežen namen shujšati, ženske iz druge skupine pa niso mogle sprejeti svojega telesa takšnega, kot je, in so ves čas skušale shujšati.

Različne osebnostne lastnosti

Za vsako skupino so bile značilne različne osebnostne lastnosti. Ženske, ki so odločile, da bodo odnehale s poskusi hujšanja, so bile močnejše, zahtevnejše, ustvarjalnejše, samozavestnejše, bolje so se znašle v konfliktnih situacijah, lažje so navezovale stike, več so bile pripravljene tvegati in bile manj odvisne od odobravanja okolja. Druga skupina, v kateri so bile ženske, ki so ves čas poskušale shujšati, je pokazala veliko manj samospoštovanja, večji občutek sramu, bila je bolj podložna konvencijam in malenkostim, ki krnijo življenjsko svobodo.Čeprav med skupinama ni bilo pomembnih razlik v številu izgubljenih kilogramov, so ženske, ki so opustile hujšanje, svojo težo doživljale kot nekaj, na kar imajo le malo vpliva. Toda, protislovno, prav te ženske so imele večje samospoštovanje in večji občutek nadzora nad svojim življenjem.

Občutek nadzora?

Zamisel, da uspešno hujšanje in nadzor nad težo povečujeta samospoštovanje in občutek nadzora nad življenjem nasploh, se je v tej raziskavi pokazala kot docela neresnična. Morda je vzrok za to v naslednjem: če človek verjame, da bo zmogel nadzorovati telesno težo/shujšati, pa mu to ne uspe, največkrat kaj hitro pride do sklepa, da je njegov samonadzor zelo šibak. Če pa upoštevamo možnost, da je teža nekaj, na kar težko vplivamo, občutek nadzora nad lastnim življenjem lahko ostane razmeroma nedotaknjen.
Sprejemanje svoje zunanjosti, četudi je ta zaobljena, se ujema s stopnjo samospoštovanja, s tem, da nismo suženj neskončnih shujševalnih diet, da imamo veliko zdravih interesov in da skrbimo za dobro telesno počutje - s primerno telesno vadbo in tudi s podporo bližnjih, obenem pa ne sovpada s stopnjo debelosti, ki se ob uspešnem samosprejetju v primernem časovnem obdobju pogosto uravna sama od sebe.

Telesna inteligenca

Samovprašalnik, ki sledi, služi usmeritvi pozornosti doživljanja lastnega telesa in iz tega izhajajočo "telesno inteligenco". Izhaja iz prepričanja, da večina žensk posveča skoraj vso pozornost doživljanju, ki pomeni odgovor na vprašanje: "Kakšno je moje telo videti od zunaj?" Toda to je le eden od aspektov življenja. Pomagajmo si z nekaj zanimivimi vajami.

1. Kateri del vašega telesa je
* najmočnejši?
* po krivici zapostavljen?
* ste z njim najbolj zadovoljni?
* ste z njim najmanj zadovoljni?
* ga ljudje najprej opazijo?
* mu posvečate največ pozornosti?

2. Pretvarjajte se, da lahko zapustite svoje telo in ga prepustite drugemu uporabniku. Kakšna "navodila za uporabo" bi mu dali in kaj bi mu povedali o tem, kako se v njem živi?

3. Kakšno skrb potrebuje vaše telo? (obkrožite)
* počitek
* hrano
* vodo
* svetlobo in prostor
* telesno dejavnost
* dotikanje
* ljubkovanje, tolažbo ali pomiritev
* zdravljenje

4. Kakšen je ritem vašega telesa?
* dnevni
* tedenski
* mesečni
* sezonski

5. Kako se drugi ljudje odzivajo na vaše telo?

6. Kakšna navodila bi si predpisali za nadaljnje uspešno ravnanje z vašim telesom?

7. Kako se vaše telo uči novih veščin?

Prisluhnite si

Drugi, enako pomemben vidik življenja v telesu je naša čustvena inteligenca. Naše telo sliši prav vse, kar mislimo in govorimo o sebi. Če bi vam vaše telo lahko napisalo pismo o tem, kako o njem pripovedujete sebi in drugim, kako z njim ravnate, kaj bi vam imelo povedati?
Zdaj je čas, da mu prisluhnete!
Vesna Kaloh

Vesna Kaloh dr. dent. spec. čeljustne in zobne ortopedije

Postavi vprašanje

Sonja Kapun

Sonja Kapun dr. med. spec. interne medicine

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki