Preprečimo rotaviroze

  • MJS
  • sobota, 28. avgust 2010
Rotaviroze so drugi najpogostejši razlog za hospitalizacijo otrok pri nas. Razlog za to ni rotavirusna okužba, marveč dehidracija, ki je njena posledica.
Rotaviroze so drugi najpogostejši razlog za hospitalizacijo otrok pri nas. Razlog za to ni rotavirusna okužba, marveč dehidracija, ki je njena posledica. (Foto: Shutterstock)

Pri preprečevanju je najpomembnejša higiena

Rotavirusno cepivo je priporočljivo za vse otroke. Cepivo ščiti predvsem pred težjo obliko črevesne okužbe z rotavirusom. Večina otrok, ki obiskujejo vrtec, se z rotavirozo sreča v prvem ali drugem letu obiskovanja vrtca – otroka je vsekakor priporočljivo cepiti, če bo šel kmalu v vrtec ali če ima sorojenca, ki ga že obiskuje. Kakšne okužbe so to in kako jih preprečujemo, smo se pogovarjali s prim. mag. Bredo Zakotnik, dr. med., spec. pediatrije, s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC v Ljubljani.

Rotaviroze so okužbe, ki jih povzročijo rotavirusi. To so majhni okrogli virusi, ki povzročijo okužbo v zgornjem delu tankega črevesa. Najpogosteje obolevajo otroci, stari od štiri mesece do tri leta, je povedala prim. mag. Breda Zakotnik, dr. med. Znaki in simptomi rotaviroze so vročina, bruhanje in huda driska. Posledica tega je pogosto dehidracija otroka.

"Rotaviroze so drugi najpogostejši razlog za hospitalizacijo otrok pri nas. Razlog za to ni rotavirusna okužba, marveč dehidracija, ki je njena posledica. Če otrok desetkrat na dan odvaja velike količine blata, bruha in ne pije dovolj, je posledično slabo hidriran. Takega otroka zadržimo v bolnišnici, kjer poskrbimo za nadomeščanje tekočin in uravnavo elektolitsko-kislinskega ravnotežja v telesu, pogosto z infuzijo neposredno v žilo," pove mag. Zakotnik. Zaradi ustrezne zdravstvene oskrbe pri nas okužbe z rotavirusi tako rekoč ni smrtno nevarna. Rotavirusne okužbe se pojavljajo sezonsko. Število bolnikov se začne povečevati jeseni, največ pa jih za rotavirozo zboli v prvih treh mesecih leta.

Ukrepi za preprečevanje okužb z rotavirusi

Rotavirusi se izločajo z blatom ves čas otrokove driske, zato morajo biti starši v tem obdobju zelo pozorni in poostriti higienske ukrepe, je jasna mag. Zakotnik. Največkrat se rotavirusi izločajo v blatu sedem dni, lahko pa tudi dlje. Najpomembnejši ukrep je, da pazimo, kako ravnamo s plenicami, saj utegnemo z njimi onesnažiti vse stanovanje. Pomembno je, da jih nemudoma odvržemo v za to namenjeno posodo. Drugi pomemben ukrep pri preprečevanju okužbe z rotavirusi je temeljito umivanje rok: vsaj dve minuti pod tekočo vodo in z milom. Ker rotavirusi ne preživijo dolgo le na rokah, temveč tudi na površinah, prim. Zakotnik staršem otrok z rotavirozo svetuje, naj v času bolezni temeljito in redno čistijo vse površine v stanovanju, saj bodo le tako tudi fizično odstranili viruse. Če smo pri teh ukrepih dovolj temeljiti, v domačem okolju razkuževanje ni nujno.

Cepljenje je učinkovita zaščita

Cepljenje proti rotavirusom pri nas ni uvrščeno v obvezno zdravstveno shemo cepljenja otrok, vendar je zelo priporočljivo, pravi sogovornica. Zato je pomembno, da se starši že takoj po otrokovem rojstvu seznanijo s to možnostjo zaščite pred rotavirusi in otroka v dogovoru z izbranim pediatrom začnejo dovolj zgodaj cepiti. Cepljenje se lahko začne po dopolnjenem šestem tednu življenja, po veljavnih priporočilih pa ga je treba zaključiti do šestega meseca starosti. Otrok cepivo popije, zato cepljenje ni neprijetno. "V Sloveniji sta na voljo dve cepivi proti rotavirusom, izdelka dveh proizvajalcev. Obe cepivi sta živi, pripravljeni iz tako preurejenih rotavirusov, da cepivo ne more povzročiti bolezni, ponuja pa zelo dobro zaščito, ki po do zdaj znanih podatkih traja vsaj tri leta. Cepivo torej otroke dobro ščiti v obdobju, ko jih rotavirusne okužbe najbolj ogrožajo."
Članek se nadaljuje »