Zakaj imajo otroci z ADHD težave pri navezovanju prijateljstev

(Foto: Jupiterimages)

Resnična zgodba

Novejše klasifikacije motnjo uvrščajo ADHD (angl. Attention deficit hyperactivity disorder ali primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti) v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno pojavljajo v otroštvu in mladostništvu. Zaradi svojih vedenjskih značilnosti imajo ti otroci pogosto težave pri socialni integraciji in posledično ostanejo brez pravih prijateljev, kljub morebitnim visokim potencialom pa se pri njih pojavljajo tudi težave pri učenju in nizek učni uspeh.Mojco in Nejca so prepoznali kot otroka z motnjo ADHD,  Nejc je hiperaktivno impulziven, Mojca pa precej nepozorna in površna. Čeprav njune težave pri pouku niso povsem enake narave, se obema zaplete, ko gre za prijatelje.

Mojcina zgodba

Mojca težko sklepa prijateljstva. Čeprav si prijateljev zelo želi, se zdi, kot da v primernem trenutku ne ve, kaj mora reči. Tako se njena navzočnost pogosto zdi vsiljevanje in motenje že nastale situacije. Sošolci ne sprejemajo Mojce. Resda ji v kritičnih trenutkih kolektivno pomagajo, vendar v resnici nima prave prijateljice. Ne gre za to, da bi jo vrstniki zavračali ali sovražili, le pravega prijateljstva nihče ne naveže z njo. Po eni strani Mojca tovrstne težave prikriva z govorjenjem, da ima veliko prijateljic, saj pojmuje vse sošolke kot prijateljice. Toda na šolskih izletih v avtobusu vedno sedi sama, sama sedi tudi v šolski klopi. Mojca je topla, čustvena in odkrita, vendar v nekaterih situacijah preveč otročja, kar kaže tudi to, da čustva veselja kaže precej burno, na načine, ki bi bili primerni za približno tri leta mlajše otroke. Sošolci tudi zaradi tega z mešanimi občutki gledajo nanjo.

Nejčeva zgodba

Nejc si lahko pridobi prijatelje, le da jih ne zna obdržati. S sošolci deli interese, vključi se v dejavnosti in naveže stik. Toda zaradi svoje impulzivnosti hitro izgubi potrpljenje in igro konča na neustrezen način. Pogosto se zaplete v pretep ali prepir. Zato se ga vrstniki izogibajo in se ne igrajo z njim. Poskušal je tudi že z mlajšimi, vendar nihče več ne prenaša njegove agresivnosti. V šolski jedilnici ga opazimo, kako sam je kosilo. Pogosto na glas premišljuje, da sploh ne potrebuje prijateljev, ampak samo računalnik in igrice. Tudi Nejc je dobrosrčen in radodaren otrok, vendar svojih čustev ne zna pokazati na načine, ki bi jih sošolci in vrstniki razumeli.

Bežita

Mojca in Nejc imata težavo, ki jo ima večina njima podobnih otrok. Težavo, pred katero po eni strani nehote bežita, po drugi pa si na tihem tako zelo želita prijateljev kot puščava dežja. Pred dilemo so tudi starši obeh otrok. Mojca se tudi doma igra sama in le redko zaide na ulico, kjer so njene prijateljice. Kadar zboli, ne upa poklicati sošolke, ki bi ji prinesla šolske zvezke. Nejc vse popoldneve preždi pred računalnikom.

Moti druge

Sklepanje prijateljstev je pomemben dejavnik pri oblikovanju samopodobe, ki vodi tudi v odraslo obdobje. Večina prijateljstev se oblikuje prek igre. Namišljena igra ali igranje vlog pri otrocih spodbuja oblikovanje socialnih veščin in zakonitosti. Toda večina otrok z ADHD se že v zgodnjem otroštvu težko vključi v skupinsko igro ali pa s svojim vedenjem rušijo dinamiko že začete igre. Če opazujete takega otroka, kaj hitro opazite, da moti druge, bega od ene dejavnosti k drugi, sproža pretepe in se ne ustali pri nobeni od ponujenih zaposlitev. Raziskave so celo pokazale, da ima kar 80 odstotkov otrok z ADHD težave pri igranju z drugimi otroki, ta težava pa se pojavlja le pri 10 odstotkih njihovih vrstnikov. Ti otroci imajo težave pri navezovanju stikov tudi v mladostniški in odrasli dobi.

Članek se nadaljuje »