ADHD pri otrocih

(Foto: Shutterstock)

Primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti

Pri pouku učiteljica najhitreje opazi učenca, ki ne sedi na miru in se pretirano giba; taki otroci najhitreje dobijo pomoč prav zato, ker so opazni in moteči za okolico. Kot boste videli, imajo otroci, ki imajo težave s pomanjkanjem pozornosti, enako veliko težav, ki jih ovirajo pri šolskem delu, vendar jih zaradi njihove mirnosti večkrat spregledajo. Zaradi tega lahko že kmalu ali pozneje v življenju razvijejo neprimerne oblike vedenja, zaidejo na stranpoti, zlorabljajo nedovoljene substance ali pristanejo v depresivnih stanjih.

Novejše klasifikacije motnjo uvrščajo ADHD (angl. Attention deficit hyperactivity disorder ali primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti) v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno pojavljajo v otroštvu in mladostništvu. Zaradi svojih vedenjskih značilnosti imajo ti otroci pogosto težave pri socialni integraciji in posledično ostanejo brez pravih prijateljev, kljub morebitnim visokim potencialom pa se pri njih pojavljajo tudi težave pri učenju in nizek učni uspeh.

Obstaja več klasifikacij, po katerih se pri otroku diagnosticira ADHD, ki pa so večinoma podobne, ko gre za pojavne oblike in otrokovo vedenje.

Otroke razvrščajo glede na vedenje in odzivnost na tri podtipe: 

1. hiperaktivno impulzivni tip (pogosto se hiperaktivnost in impulzivnost pojavljata vzajemno),
2. nepozorni tip (večinoma ne kaže hiperaktivno impulzivnih vedenj, včasih imenovan tudi ADD ali angl. Attention deficit disorder),
3. kombinirani tip (prisotne so vse tri simptomatske skupine).

Hiperaktivnost

Tak otrok je nenehno v gibanju. Radovedno prijema predmete okrog sebe in čezmerno govori. Sedenje pri miru v šoli ali med kosilom je zanj težka naloga. Na stolu se vrti ali pozibava, maha z nogami ali krili z rokami, hodi po prostoru, s pisalom trka po mizi … V neprimernih situacijah vztrajno teka naokrog ali pleza. Je kot perpetuum mobile.

Impulzivnost

Otrok ne premisli, preden se odzove. Pogosto "eksplodira" z neprimernimi komentarji, brez zadržkov izraža čustva, ne zaveda se posledic svojih dejanj, težko počaka na vrsto. Večinoma odgovori, še preden do konca sliši vprašanje. Moti ostale ali se vmešava v njihovo početje. Če je razburjen, vrstniku iztrga igračo ali ga udari. Raje se odloči za naloge kratkotrajne narave (ne vključuje se v dolgoročne projekte).

Nepozornost

Otrok se težko osredotoči na eno dejavnost in kmalu postane zdolgočasen. Če ga dejavnost zanima in motivira, nima težav z osredotočenjem. Težko se usmeri v novo dejavnost, ima težave z organizacijo, naloge ne dokonča do konca, težko se uči nove snovi.

Domača naloga je muka; pozabi si zabeležiti, kaj je za domačo nalogo ali pa zvezek pozabi v šoli. Domov ne prinese učbenika − ali prinese napačnega. Če domačo nalogo že dokonča, je polna napak in popravkov. Hitro ga zmotijo povsem nepomembni zvoki ali dogodki. Naloge rešuje površno in dela banalne napake. Ne sledi navodilom, izgublja svoje stvari. Prehaja od ene nedokončane naloge k drugi. Pogosto se zdi zasanjan, otopel, počasen. Čeprav govorimo neposredno njemu, se nam dozdeva, da nas ne posluša, da gleda skozi nas. Nekateri imajo težave s predelavo informacij. Ker pogosto ne razumejo učiteljevega navodila, naredijo veliko napak. Čeprav večinoma ne motijo pouka in sedijo pri miru, se zdi, da sledi, vendar ni povsem pri stvari. Ker taki otroci ne vzbujajo posebne pozornosti učitelja, so pogosto spregledani, čeprav potrebujejo prav toliko pomoči kot drugi podtipi.

Deklice

V podobnih situacijah kot otroci nepozornega tipa se znajdejo tudi deklice z ADHD ali ADD, saj so pri njih zaradi njihovega spola in socialne usmerjenosti težave redkeje opažene in težje prepoznavne kot pri dečkih.


Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Gorazd Kalan

mag. Gorazd Kalan dr. med. spec. pediatrije

Vsi Viva strokovnjaki