Zdravniška zbornica zaključila obravnavo primera Nekrep

  • UR
  • četrtek, 24. januar 2013

Zdravniška zbornica Slovenije je izdala odločbo, s katero se zdravnici mag. Zlatki Kanič, dr. med., zaradi večje strokovne pomanjkljivosti pri zdravljenju otroka na intenzivnem oddelku pediatrične klinike UKC MB za štiri mesece odvzame licenca. Z odločbo je Zdravniška zbornica Slovenije zaključila obravnavo primera Nekrep.

"Slovenski zdravniki obžalujemo ta tragični dogodek, ki je leta močno obremenjeval vse prizadete in sprožal polemike  v strokovni in laični javnosti. V imenu institucije, ki predstavlja slovenske zdravnike, se iskreno opravičujem staršem in slovenski javnosti zaradi dolgotrajnosti postopka. Želim si, da bi vsi prizadeti v svojem dostojanstvu in bolečini zmogli sprejeti dokončno odločitev Zdravniške zbornice," je ob tem povedal prim. Andrej Možina, dr. med., predsednik Zdravniške zbornice Slovenije.

g
Boštjan Kersnič

Boštjan Kersnič dr. med. spec. nefrolog

Andrej Repež

asis. dr. Andrej Repež dr. med. spec. plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije

Zdravka Koman Mežek

Zdravka Koman Mežek dr. med. spec. ginekologije

Vsi Viva strokovnjaki