Zdravniška zbornica zaključila obravnavo primera Nekrep

  • UR
  • četrtek, 24. januar 2013

Zdravniška zbornica Slovenije je izdala odločbo, s katero se zdravnici mag. Zlatki Kanič, dr. med., zaradi večje strokovne pomanjkljivosti pri zdravljenju otroka na intenzivnem oddelku pediatrične klinike UKC MB za štiri mesece odvzame licenca. Z odločbo je Zdravniška zbornica Slovenije zaključila obravnavo primera Nekrep.

"Slovenski zdravniki obžalujemo ta tragični dogodek, ki je leta močno obremenjeval vse prizadete in sprožal polemike  v strokovni in laični javnosti. V imenu institucije, ki predstavlja slovenske zdravnike, se iskreno opravičujem staršem in slovenski javnosti zaradi dolgotrajnosti postopka. Želim si, da bi vsi prizadeti v svojem dostojanstvu in bolečini zmogli sprejeti dokončno odločitev Zdravniške zbornice," je ob tem povedal prim. Andrej Možina, dr. med., predsednik Zdravniške zbornice Slovenije.

g
Nastja Lazar

Nastja Lazar dr. med. spec. dermatovenerologije

Svetlana Novak

Svetlana Novak diplomirana medicinska sestra

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki