Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu

  • UR
  • nedelja, 20. januar 2013

7. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu bo potekal od 20. do 26. januarja 2013 pod okriljem Evropske zveze proti raku materničnega vratu (European Cervical Cancer Association, ECCA).

Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar 70–80 % manjšo verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za rakom materničnega vratu. Prav tako ženske, ki so bile cepljene proti HPV še pred prvo okužbo. Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu, izjemno majhna.

V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. Slovenske ženske so presejalni program ZORA dobro sprejele in več kot 70 % se jih redno udeležuje presejalnih pregledov. Slovenija se lahko pohvali, da se je v prvih osmih letih delovanja DP ZORA incidenca raka materničnega vratu znižala za dobro tretjino, kar je tudi v evropskem merilu velik uspeh. Od leta 2009 v Sloveniji poteka tudi brezplačno cepljenje deklic proti HPV v 6. razredu osnovne šole.

V zadnjih letih za rakom materničnega vratu zbolevajo predvsem ženske, ki se ne udeležujejo redno presejalnih pregledov Zora. Neodzivnice praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka, pri katerem je napoved izida slabša. Pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih pregledov, praviloma odkrijejp že predrakave spremembe (in jih zdravijo, preden se rak sploh razvije) ali pa odkrijejo raka v začetnem stadiju, ko je z enostavnim operativnim posegom dobro ozdravljiv, ženska pa praviloma ohrani maternico in lahko še vedno zanosi.

Po uvedbi programa Zora se je incidenca RMV zmanjšala in nato ustalila v vseh starostnih skupinah, razen pri ženskah med 65. in 74. letom, kjer se je ponovno začela večati. To je skladno s premajhno pregledanostjo žensk med 50. in 64. letom, ki jo opažajo v programu Zora že od začetka. Programa Zora se udeležuje le nekaj več kot polovica žensk te starosti, zato lahko pri njih pravočasno prepoznajo in zdravijo le dobro polovico predrakavih sprememb. Pri ženskah, ki se pregledov ne udeležujejo, ostanejo namreč predrakave spremembe neprepoznane in nezdravljene in zato lahko v 10–15 letih napredujejo do RMV. Pomembno je, da se ženske redno udeležujejo presejalnih pregledov tudi po koncu rodne dobe, saj jih še vedno ogroža rak materničnega vratu.

Peter Topić

Peter Topić univ. dipl. soc. del., TAP, CSAT zasvojenost s seksualnostjo, seksualna anoreksija, druge nekemične zasvojenosti, čustveni incest

Postavi vprašanje

Mirjam Toporiš Božnik

mag. Mirjam Toporiš Božnik certificirana apiterapevtka in NLP praktik hipnoze

Postavi vprašanje

Liljana Mervic

doc. dr. Liljana Mervic dr. med. spec. dermatovenerologije

Postavi vprašanje

Vsi Viva strokovnjaki