Izšla je knjiga Kriva je Eva

  • UR
  • sreda, 21. november 2012

Androcentrična konstrukcija stvarnosti in manifestacije psihičnih kriz žensk

Avtorica: Nevenka Podgornik Pulec
Založba Vega, 2012 Ljubljana

Znanstvena monografija Nevenke Podgornik, sociologinje, antropologinje in psihoterapevtke, z naslovom  Kriva je Eva: androcentrična konstrukcija stvarnosti in manifestiranje psihičnih kriz žensk proučuje družbeno kulturno ozadje manifestiranja psihičnih stisk – v kolikšni meri sta način življenja in kultura povezana z boleznimi ljudmi, kakšni so učinki patriarhalne ideologije na duševno zdravje žensk in kakšna je povezanost vprašanja spola in kulture na manifestiranje duševnega trpljenja.

V delu so predstavljene sociobiografije žensk, ki so v medicinski obravnavi dobile diagnozo depresija in imajo izkušnjo hospitalizacije v psihiatrični ustanovi. Izpostavljena je subjektivnost posameznic, njihovi posebni in različni načini doživljanja življenjskega položaja, interpretacija pomena dogodkov in ravnanja, njihov odnos do vprašanj, ki so pomembna v njihovem življenju, njihove stiske in strategije obvladovanja obremenilnih življenjskih situacij ter poskusi prevzemanja nadzora nad lastnim življenjem.  

Delo sta recenzirali red. prof. dr. Svetlana Slapšak in izred. prof. dr. Vesna Vuk Godina.

Iz recenzije:

Nevenka Podgornik Pulec je napisala knjigo, ki dopolnjuje publikacijsko pokrajino Slovenije: njena knjiga je primer popularnega feminizma, pojasnjevanja pojmov in odkrite želje, da se širši publiki razkrije problematika večine prebivalstva – kako "normalnost" androcentrizma, torej vsakdanjik  družbe, v kateri živimo, sam proizvaja duševne motnje in resne psihične bolezni pri ženskah. "Nevidnost" problema zahteva pisanje, ki je v veliki meri izobraževalno, če ne odkrito razsvetljensko. Za knjigo pa stoji izkušnja terapevtke in opazovalke. Avtorica se odkrito zoperstavlja androcentričnemu pogledu na svet, in določa svoje stališče, ki izhaja iz feministične socialne teorije. Splošna socialna preobremenjenost, vpisana v medsebojno zoperstavljene ideologije, ki se niso ozirale na realen položaj žensk, in ki nikoli niso izstopile iz eksploatacijskega patriarhalnega modela, provzroča duševno trpljenje kot ženski odgovor. Nezadovoljstvo in trpljenje najdeta svoje izraze v kulturnih naracijah, ki so travmatično omejene z družbeno stigmo mentalne bolezni. Ekonomija med ženskim branjem prevladajočega kulturnega diskurza, in med žensko konstrukcijo lastnega diskurza trpljenja, na ta način v knjigi Nevenke Podgornik Pulec postaja centralno vprašanje, ki se precizno vmešča tudi v disciplinarne debate, posebej v antropologijo zdravja.
Iz recenzije dr. Svetlane Slapšak, red. prof.

Delo Nevenke Podgornik Pulec uspešno združi klasična feministična teoretska izhodišča razumevanja družbenega položaja žensk z izjemno zanimivim originalnim etnografskim gradivom, ki avtentično ilustrira in potrdi avtoričine teoretske ugotovitve o androcentrični skonstruiranosti sodobnega slovenskega družbenega prostora in odnosov v njem, njene teoretske ugotovitve o družbenih in kulturnih vzrokih ženskega trpljenja v adrocentričnih družbah, kot tudi njene ugotovitve o sodobni medicini in psihiatriji kot izrazito androcentričnih družbenih diskurzih in praksah.
V predstavitvi materiala, zbranega z intervjuji, je avtorica izhodiščem in ugotovitvam dodala originalno dimenzijo in težo, »meso in kri«, ki še kako ilustrativno pokaže, kaj pomeni danes na Slovenskem biti ženska, še posebej trpeča ženska, ki je predmet psihiatričnih institucij in obravnav, ki sebe ne vidijo kot družbeno in zgodovinsko skonstriurane androcentične diskurze in prakse, temveč kot prakse in diskurze, ki izhajajo iz objektivne vednosti o ženskem stanju in ženskem zdravju.
Iz recenzije dr. Vesne Vuk Godina, izred. prof.

Cena knjige je 30 eur.
V primeru statusa študenta, brezposelne ali upokojene osebe se prizna 20 % popust.
Knjigo lahko naročite na e-naslov relatia.psihoterapija@gmail.com


Nevio Medved

Nevio Medved dr. med. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Postavi vprašanje

Jurica Ferenčina

Jurica Ferenčina dr. med. spec. družinske medicine

Postavi vprašanje

Peter Preskar

Peter Preskar dr. med. spec. oftalmolog

Vsi Viva strokovnjaki